Home Nyheter Insynspersoner i NeuroVive tecknar för minst 5,4 MSEK i emission

Insynspersoner i NeuroVive tecknar för minst 5,4 MSEK i emission

Insynspersoner i NeuroVive tecknar för minst 5,4 MSEK i emission

26 april, 2016

NeuroVive Pharmaceutical meddelade idag att styrelseledamöter, andra insynspersoner och anställda i bolaget avser att teckna minst 129 000 units, motsvarande minst 5,4 miljoner SEK, i bolagets pågående företrädesemission. Motsvarande teckningsåtagande från ledning och insynspersoner vid bolagets senaste företrädesemission i januari 2014 var ca 4,4 miljoner SEK.
Till skillnad från vid emissionen 2014 har man från NeuroVives sida denna gång valt att inte på förhand kommunicera ledningens teckningsåtaganden på individnivå. Bolagets vd Erik Kinnman och vice vd Jan Nilsson, som under måndagkvällen deltog vid investerarträffen BioStock Live Roadshow i Stockholm, besvarade där frågan om bolagsledningens avsikter att delta i emissionen med att detta generellt är en privatekonomisk angelägenhet. NeuroVives grundare och forskningschef Eskil Elmér, själv med ett stort ägande i bolaget, poängterade att man som aktieägare med ett stort antal teckningsrätter kanske inte har möjlighet att teckna fullt, men att man precis som vid tidigare emissionstillfällen i möjligaste mån vill säkerställa att de teckningsrätter som ej kan utnyttjas personligen fördelas över fler investerare och på så vis kommer till nytta i emissionen.
Under förra veckan meddelade storägaren Fredrik Olsson, som står bakom investmentbolaget Baulos Capital, sin avsikt att teckna aktier i NeuroVives företrädesemission till ett värde motsvarande 3,15 MSEK. Baulos Capital har även avtalat om försäljning utanför börsen till utvalda internationella investerare av teckningsrätter.
Inleder prekliniska TBI-studier med University of Pennsylvania
Under tisdagmorgonen informerade NeuroVive också om att man nu startar den första studien i det prekliniska programmet för traumatisk hjärnskada (TBI), i ett samarbete med University of Pennsylvania som inleddes i januari i år. Målet med samarbetet är att öka kunskapen om NeuroVives läkemedelskandidat NeuroSTAT för behandling av TBI och samla ytterligare prekliniska data som stöd inför regulatoriska ansökningar avseende TBI-indikationen. Det prekliniska forskningsprogrammet för TBI inkluderar tre olika studier som utvärderar NeuroSTATs skyddande effekt i en experimentell TBI-modell. De prekliniska studierna kommer att komplettera den pågående CHIC-studien där NeuroSTAT utvärderas i samband med klinisk behandling.
Ökad närvaro och exponering på USA-marknaden
NeuroVives samarbete med University of Pennsylvania utgör en viktig del i bolagets expansion i USA och ger enligt bolaget en värdefull förståelse för och stärkt närvaro på den amerikanska marknaden. I strategin för att öka närvaron i USA, som är världens största läkemedelsmarknad, ingår också att bolagets aktie sedan 2014 varit registrerad för handel i USA, initialt på OTC Grey Market och därefter uppgraderat till OTC Pink Market, vilket innebär att amerikanska investerare kan handla i aktien utan behov av en svensk mäklare eller växling till svenska kronor. I sin presentation vid BioStock Live Roadshow under måndagen nämnde vd Erik Kinnman att bolaget siktar på ytterligare en uppgradering, denna gång till den främsta av OTC-listorna OTCQX, vilket man hoppas ska bidra till att NeuroVives aktie får ännu bättre exponering i USA, skapa ett ökat allmänt intresse för bolaget och öka chanserna att attrahera fler amerikanska investerare.
NeuroVives aktie är registrerad med ticker-/kortnamnet NEVPF:US och går att följa på otcmarkets.com eller via amerikanska aktiemäklare.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev