Home Intervjuer Aptahem kommenterar utfallet av företrädesemissionen

Aptahem kommenterar utfallet av företrädesemissionen

Turbulens i BrainCool

Aptahem kommenterar utfallet av företrädesemissionen

14 februari, 2024

Aptahems företrädesemission av units tecknades till 40 procent, varav drygt 9 procent av emissionsgaranter. Därmed tillfördes bolaget 13,8 miljoner kronor före emissionskostnader och i april kan teckningsoptioner av serie TO8 tillföra bolaget ytterligare upp till cirka 23 Mkr. För BioStock kommenterar vd Mikael Lindstam utfallet av kapitalrundan.

Aptahems huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis, med målsättningen att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador som kan uppstå i samband med tillståndet.

Aptahem har genomfört en fas Ia säkerhets- och tolerabilitesstudie för att utvärdera den RNA-baserade kandidatsubstansen Apta-1 i människa. Studien håller nu på att slutrapporteras men preliminära uppgifter pekar på att den utföll väl och härnäst väntar PoC-studier (Proof of Concept). Avsikten är då att utvärdera effekten av Apta-1 på systemisk inflammation.

I en nyligen publicerad intervju med BioStock, som kan läsas här, gav Aptahems CSO och medgrundare Luiza Jedlina, samt bolagets CMC Director Thomas Rupp sin syn på framtiden för Apta-1.

Vd kommenterar

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem

Den 29 januari avslutades Aptahems företrädsemission av units om cirka 34,6 Mkr. Målet var främst att finansiera kvarvarande förberedelser samt genomförandet av en PoC/fas Ib-studie med Apta-1. För BioStock berättar bolagets vd Mikael Lindstam hur han ser på vägen framåt för Apta-1, efter det något ljumma intresset att delta i kapitalanskaffningen.

Mikael, emissionen tecknades till 40 procent, varav drygt 9 procent av emissionsgaranter. Hur tolkar du graden av deltagande?

–  Med tanke på rådande finansiella klimat är jag nöjd med utfallet. Att ändå 1/3 av aktieägarna, i dessa svåra tider för många, hade finansiell möjlighet att stödja vår utveckling att ta Apta-1 närmare målet att bli den eftersökta behandlingen för allvarliga inflammatoriska tillstånd som så väl behövs, tolkar jag som väldigt positivt.

Har personer i ledningen och/eller styrelsen deltagit i företrädesemissionen?

–  Både jag själv och vår forskningschef Luiza Jedlina har tecknat över vårt innehav i den här företrädesemissionen. Även vår CFO, CMO som Clinical Director var med, samt övriga i personalen.

Hur kommer ni prioritera likvidens användande i den fortsatta utvecklingen av Apta-1?

–  Prioritet ett är nu att färdigställa rapporten från Ia-delen av studien och sedan lägga stort fokus på planeringen av nästa del av studien, där vi planerar en PoC.

Teckningsoptioner av serie TO8 kan tillföra ytterligare upp till cirka 23 Mkr i april. Hur ser du på utsikterna att säkra ett större deltagande här?

–  Jag ser mycket positivt på framtiden, och tror att det finansiella läget kommer att bli bättre under våren. Fram tills dess hoppas jag också att vi har kunnat kommunicera fler positiva nyheter, exempelvis slutrapporten från Ia-studien.

–  I mina kontakter med befintliga aktieägare får jag mycket positiv feedback och känner ett stort stöd. Även på internationella partnering-event ser jag nytillkomna som nygamla intressen när vi nu befinner oss i klinisk fas och de diskussioner vi för är mer specifika och relevanta.

Avslutningsvis. Vad är ditt huvudsakliga fokus nu och vad är målet att uppnå under resten av 2024?

–  Mina primära fokus nu är att få slutrapporten på Ia-delen av studien och att planera för PoC-studien, jämte övriga aktiviteter som alltid löper parallellt med projektarbetet bl a våra viktiga vetenskapliga samarbeten och dess resultat vilket är viktigt för den akademiska samt kliniska sfären och inte minst för investerare.

–  Målen för 2024 är att vara på god väg med våra PoC-studier med målet att identifiera lämpliga samarbetspartners som kan gå in och fortsätta den kliniska utvecklingen av Apta-1 mot marknadsintroduktion. Även att bygga ett solitt nätverk av experter/KOLs på de terapeutiska områden vi riktar in oss på.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev