Home Nyheter Allt om Cyxones noteringsemission

Allt om Cyxones noteringsemission

Allt om Cyxones noteringsemission

26 april, 2016

Biomedicinbolaget Cyxone utvecklar en växtproteinbaserad läkemedelskandidat kallad T20K, som i prekliniska djurstudier har visat sig hämma både multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism, utan de biverkningar som är typiska för dagens MS-läkemedel. För att finansiera ytterligare studier genomför Cyxone under april månad en noteringsemission, och ansöker samtidigt om notering av bolaget på First North.

Cyxone har kommit långt i utvecklingen sedan man 2014 fick kontakt med det Medicinska Universitetet i Wien, som hade tagit fram ett kemiskt modifierat växtprotein, en cyclotid, som uppvisade unika egenskaper på processer som är centrala för utvecklingen av den obotliga sjukdomen MS. Den aktuella Cyclotiden, som forskarna har döpt till T20K, har utvärderats i djurmodeller där den visat sig effektivt kunna bromsa utvecklingen av MS-symptom, utan några synliga biverkningar.

Innan Cyxone kan gå vidare med de första försöken i människa i en fas I-studie, krävs ytterligare prekliniska studier. För detta behövs nu ytterligare kapital, och därför genomför bolaget en nyemission om totalt 50 miljoner kronor och ansöker samtidigt om notering på Nasdaq First North i syfte att bredda ägandet i bolaget, samtidigt som en börsnotering tydliggör värdet på bolaget vilket kan vara en fördel i kommande partnerskapsförhandlingar.
Cyxone har målsättningen att tidigt söka en kommersiell partner för den fortsatta utvecklingen av bolagets huvudkandidat, men man avser också att ta fram nya farmakologiskt aktiva cyclotider för andra stora sjukdomsindikationer som t.ex. ledgångsreumatism, något man menar ger möjligheter till långsiktigt värdebyggande.
Enbart värdet av MS-marknaden uppskattas uppgå till cirka 20 miljarder dollar år 2024, motsvarande närmare 170 miljarder kronor. Försäljningen av det i dag mest säljande medlet mot MS, Copaxone, uppgår till drygt 4 miljarder dollar eller cirka 32 miljarder kronor per år, vilket visar den stora ekonomiska potentialen för ett effektfullt medel mot MS utan svårare biverkningar.
Nedan har vi sammanfattat de milstolpar Cyxone planerar att nå med hjälp av det kapital man nu tar in i nyemissionen.
Under 2016 (finansieras av den initiala emissionslikviden från Nyemissionen)

• Optimera kemisk syntes

• Verifiera effekter i MS-djurmodell

• Mäta effekter vad gäller in vitro farmakologi och ADME/tox

• Karaktärisera substansens egenskaper för att skapa en oral formulering

• Utveckla bioanalysmetoder

• Farmakokinetik och metabolismstudier

• Akut dos-eskaleringsstudie i djur för att finna tolererad dos

• Mäta allmänfarmakologiska effekter

• Studier i MS-djurmodell mot dagens etablerade läkemedel

• “Scientific advice” hos Läkemedelsverket och regulatorisk plan

• Introducera T20K till potentiella licenspartners

Under 2017 (finansieras av den initiala emissionslikviden samt teckningsoptionen TO 1)

• Komplettering av vissa studier enligt resultat erhållna under 2016

• Toxstudier enligt regulatoriska krav

• Effektstudier enligt regulatoriska krav

• Inlämning av ansökan för klinisk prövning, fas I-studie

• Identifierat intresserade licenstagare/ investerare och initierat samtal med potentiella partners.

Under 2018 (finansieras av teckningsoptionen TO 2)

• Genomföra klinisk fas I-studie i människa

Cyxones nyemissionen i sammandrag

TECKNINGSTID
13 april – 29 april 2016
TECKNINGSKURS
10 SEK per unit, vilket motsvarar 5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
TECKNINGSPOST
500 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.
PRE-MONEY VÄRDERING
Cirka 40 MSEK.
EMISSIONSVOLYM
Cyxone tillförs (före avdrag för emissionskostnader) 25 MSEK vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare 25 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.

TECKNINGSÅTAGANDEN
Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda.

TECKNINGSKURS OCH TECKNINGSTID FÖR TECKNINGSOPTIONER
En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari – 10 februari 2017.
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september – 29 september 2017.

Cyxones emissionssida

På Cyxones emissionssida kan du se filmer, beställa prospekt, anmälningssedel och hitta all relevant information som rör emissionen. Emissionssidan nås på www.investerarbrevet.se/cyxone.

Träffa Cyxone på BioStock Live Roadshow

Göteborg 26/4 kl 17:30 – 21:30 på Hotel Park Avenue, för info och anmälan klicka här
Lund 28/4 kl 18:00 – 22:00 på Hotel Lundin, för info och anmlan klicka här

Bolagsanalys

BioStock har genomför den första uppdragsanalysen av Cyxone, en grundlig genomgång görs av förutsättningarna för bolagets främsta läkemedelskandidat T20K för behandling av både multipel skleros (MS). Analysen belyser rådande marknadssituation avseende främst MS och tar upp de möjligheter och utmaningar som Cyxone står inför på vägen mot ett effektivare läkemedel mot MS.

Läs hela analysen från BioStock här

Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev