VD-intervju NeuroVive: multipelt målfokus 2019

Goda nyheter har avlöst varandra för NeuroVive Pharmaceutical under det gångna året. Studieframgångar i mitokondriella sjukdomar, stora forskningsanslag i USA, men också en första signal om klinisk effekt av Ne... LÄS MER!

NeuroVive stärker TBI-case via USA-samarbete

NeuroVive har inlett ett forskningssamarbete med University of Pennsylvania för att stärka bolagets forsknings- och utvecklingsprogram för NeuroSTAT, bolagets läkemedelskandidat för behandling av traumatisk hjä... LÄS MER!

Saniona kommenterar kommande fas II-studie

Som meddelades igår, har danska Sanionas samarbetspartner University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC), beviljats 250.000 USD i bidrag av stiftelsen Dana Foundation för att genomföra en klinisk f... LÄS MER!