Home Intervjuer CombiGene seglar i medvind

CombiGene seglar i medvind

CombiGene

CombiGene seglar i medvind

27 januari, 2022

Genterapibolaget CombiGene har ett bra driv i sina projekt just nu. Det exklusiva, globala licensavtal för genterapikandidaten CG01 som tecknades med läkemedelsjätten Spark Therapeutics i höstas, följdes förra veckan upp av nyheten att GMP-produktion av CG01 har gjorts tillgänglig för de avslutande prekliniska studierna som föregår den första studien i människa. Nu har bolaget även tecknat avtal med University of Michigan Medical School gällande lipodystrofiprojektet CGT2. Vd Jan Nilsson berättar mer.

CombiGenes läkemedelskandidat CG01 utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi, den vanligaste formen av epilepsi hos vuxna epileptiker. Medan dagens behandlingar endast behandlar symptomen, är CombiGenes ambition att CG01 ska bli världens första botande behandling mot sjukdomen.

Utvecklingen av CG01 befinner sig i sent prekliniskt skede och bolaget genomför nu i samarbete med Spark Therapeutics de avslutande prekliniska studierna för att förbereda projektet för kliniska studier.

CombiGene utvecklar även CGT2, en genterapibehandling av den mycket sällsynta sjukdomen partiell lipodystrofi som idag helt saknar behandlingsalternativ. CombiGene värderar den totala marknaden under produktens livslängd till 700–1450 miljoner USD.

Avtalet med Spark Therapeutics

Den 12 oktober 2021 tecknade CombiGene ett samarbets- och licensavtal med genterapibolaget Spark Therapeutics, ett dotterbolag till Roche, världens tredje största läkemedelsbolag.

Avtalet innebär att Spark har en exklusiv global licens att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. CombiGene kommer att fortsätta att genomföra vissa delar av det prekliniska programmet i samarbete med Spark. Enligt avtalsvillkoren är CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties med 8,5 miljoner USD vid undertecknandet, upp till 50 miljoner USD vid flera prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också att ersättas för överenskomna externa såväl som interna utvecklingskostnader. Vid kommersialisering är CombiGene berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga procenttal baserat på nettoomsättning.

Ett steg närmare klinik med CG01

Förra veckan kunde CombiGene och Spark tillsammans med sin gemensamma CDMO-partner och AAV-genterapitillverkaren Viralgen, meddela att GMP-produktionen av CG01 har gjorts tillgänglig för de avslutande prekliniska studierna som planeras för att möjliggöra den första studien i människa. Detta är den första storskaliga GMP-produktionen av CG01.

Avtal med University of Michigan Medical School

Nyheten att GMP-produktionen av CG01 framskrider, har nu följts upp av att CombiGene tecknade avtal med University of Michigan Medical School gällande en pilotstudie samt en huvudstudie där CombiGenes mest lovande genterapikandidat inom lipodystrofiprojektet CGT2 kommer att utvärderas. Studierna kommer att ledas av professor Ormond MacDougald vid universitetet.

Vd kommenterar

BioStock sökte Jan Nilsson, vd för CombiGene, för en kommentar kring de senaste nyheterna.

Jan, GMP-produktionen av CG01 har nu alltså gjorts tillgänglig. Vad innebär detta konkret?

– Först och främst är detta en mycket viktig milstolpe för oss. Nu genomför vi, i samarbete med Spark, de sista delarna av det prekliniska programmet där CombiGene kommer att ersättas för överenskomna interna och externa FoU-kostnader. När det prekliniska programmet är klart kommer Spark att ta full kontroll över projektets kliniska program och framtida global kommersialisering. Resultaten från produktionen och analyserna kommer att utgöra en central del av framtida regulatoriska ansökningar om att ta projektet vidare till kliniska studier.

Ni har även tecknat ett avtal med professor Ormond MacDougald vid University of Michigan Medical School. Vad kan du säga om detta projekt?

– Även här har vi nått en mycket viktig milstolpe. När vi under 2019 tog det strategiska beslutet att diversifiera vår verksamhet och inlicensiera CGT2 från Lipigon Pharmaceuticals, gick CombiGene från att vara ett enprojektsbolag till vara ett genterapiföretag med bredare potential. Samtidigt breddade vi vår verksamhet till att omfatta två medicinska områden, neurologiska och metabola sjukdomar, med påtagliga synergier vad gäller kompetens, nätverk och erfarenheter mellan de olika projekten. Sedan stärkte förstås avtalet med Spark oss ytterligare på alla dessa parametrar.

– Den andra milstolpen inom lipodystrofiprojektet är helt klart avtalet med professor Ormond MacDougald och hans världsledande forskningsteam. Konkret så omfattar avtalet en pilotstudie och en huvudstudie där vår mest lovande genterapikandidat inom lipodystrofiprojektet kommer att utvärderas. Det som gör detta projekt så intressant är att MacDougalds nya experimentella musmodell, som publicerades i tidskriften Diabetes i juni 2021, har flera egenskaper som liknar partiell lipodystrofi hos människor.

– Forskarna har observerat en anmärkningsvärd förlust av vit fettvävnad hos vuxna möss med lipodystrofi, tillsammans med ökad fettdeposition i levern, förhöjda blodsockernivåer och ökade insulinnivåer jämfört med kontrollgruppen.

– Professor MacDougald och hans kliniska samarbetspartner, dr Elif Oral, har ett komplett team som arbetar inom lipodystrofiområdet och deras omfattande kunskap och tekniska expertis kommer att gynna CombiGenes CGT2-projekt. MacDougald Lab är ett ledande forskningslabb inom fettvävnadsbiologi. University of Michigan Metabolism, Diabetes and Endocrinology Division har blivit ledande inom behandling av lipodystrofisyndromet tack vare dr Orals långvariga kliniska intresse för denna sjukdomsindikation.

– Sammantaget är jag givetvis mycket nöjd över att vi nu kan gasa på för fullt i båda våra projekt, samtidigt som vi nu har finansiella muskler som gör att vi aktivt kan söka nya intressanta projekt att inlicensiera.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev