Nya data stärker Follicums diabetesprojekt

Follicum, som utvecklar vävnadsreparerande peptider, har tagit ytterligare steg i sitt prekliniska arbete med att ta fram en läkemedelskandidat för behandling av diabetes. Genom ett omfattande och avancerat exp... LÄS MER!

Follicum ett steg närmare fas III under 2021

Follicum har haft ett produktivt år som rundas av med avslutad patientrekryteringen för fas II-hårväxtstudien i vilken man skall bestämma optimal dos och behandlingstid för kandidaten FOL-005. BioStock har prat... LÄS MER!

BioStock Studio: Follicum siktar på partnerskap

När Follicums vd Jan Alenfall besökte BioStocks studio i förra veckan berättade han om hur bolaget planerar att positionera FOL-005 på marknaden för håravfall samt vilka konkurrensfördelar man anser att den pep... LÄS MER!

Follicum slutför patientrekrytering i hårstudie

Personer som drabbas av alopeci har bara ett fåtal behandlingsalternativ att välja mellan, och dessa är ofta både ineffektiva och förknippade med en mängd biverkningar. Dessutom riktar sig befintliga behandling... LÄS MER!

Follicum når milstolpe i hårstudie

Igår kom beskedet att Follicum nu har rekryterat över 50 procent av den tilltänkta patientgruppen i sin pågående fas IIa-studie med den topikala formuleringen av sin hårväxtstimulerande kandidat FOL-005. Därmed... LÄS MER!

BioStock studio: Follicum återupptar hårstudie

I mars tvingades Follicum pausa rekryteringen till sin fas II-studie med huvudkandidaten FOL-005 till följd av Covid-19-pandemin. I förra veckan kom dock det glädjande beskedet att patientrekryteringen nu återu... LÄS MER!