Home Nyheter Follicum når milstolpe i hårstudie

Follicum når milstolpe i hårstudie

Follicum når milstolpe i hårstudie

19 augusti, 2020

Igår kom beskedet att Follicum nu har rekryterat över 50 procent av den tilltänkta patientgruppen i sin pågående fas IIa-studie med den topikala formuleringen av sin hårväxtstimulerande kandidat FOL-005. Därmed är studien på god väg att hålla de kommunicerade tidslinjerna och resultat väntas redan under våren.
Follicum utvecklar innovativa peptidbaserade läkemedel med huvudkandidaten FOL-005 mot alopeci, eller oönskat håravfall, i folkmun kallat ”skallighet”. Kandidaten har genomgått ett prekliniskt program samt två kliniska studier som alla indikerar att kandidaten stimulerar hårväxt i kombination med en god säkerhetsprofil.
Den första kliniska studien inkluderade friska frivilliga medan den andra gjordes på män med begynnande skallighet. I båda dessa studier administrerades FOL-005 genom intradermala injektioner på klinik 2 eller 3 gånger i veckan. Sedan dess har Follicum tagit fram en krämliknande topikal formulering med tilltalande användarvänlighet som nu genomgår en placebokontrollerad fas IIa-studie med alopeciapatienter. Den aktuella studien syftar till att undersöka säkerhet, effekt och behandlingsrespons av den topikala formuleringen av FOL-005.

Patientrekryteringen håller fart

Jan Alenfall, vd Follicum

Studien inleddes under våren och i mars kunde bolaget meddela att den första gruppen patienter hade inlett behandling. Målet är att studien ska inkludera totalt 200 manliga patienter och genomföras på väletablerade kliniker i Tyskland. Som en följd av Covid-19-pandemin, och ett ökat vårdbehov inom andra vårdsegment, stoppades dock patientrekryteringen tillfälligt under våren för att sedan återupptas i början av juni. Se Follicums vd Jan Alenfall berätta mer här.
Initialt var tanken att genomföra studien på Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC) i Berlin och vid proDerm i Hamburg. När man återupptog patientrekryteringen i juni adderades även CentroDerm i Wuppertal – ytterligare en välrenommerad tysk studieklinik med erfarenhet av liknande studier – i syfte att öka rekryteringstakten.
Satsningen har nu burit frukt då Follicum kunnat meddela att man nu nått upp till delmålet att över 50 procent av den tilltänkta patientgruppen har rekryterats i fas IIa-studien. Detta innebär att studien håller sina kommunicerade tidslinjer och bolaget väntar sig kunna delge studieresultat under våren 2021.

Vd kommenterar

I ett pressmeddelande uttryckte Jan Alenfall sin belåtenhet över beskedet:

»Att mer än hälften av patienterna nu är rekryterade är en viktig milstolpe för Follicum. Vi är mycket glada att som ett av få läkemedelsföretag inte ha drabbats av väsentliga förseningar av en pågående studie på grund av Covid-19-pandemin. Vi följer den planerade rekryteringstakten efter en tillfällig paus i studien och arbetar intensivt för att uppnå rekryteringsmålet så att patienterna kan slutbehandlas före årsskiftet. Den aktuella studien syftar till att bekräfta de intressanta resultat som vi sett i tidigare studier, nu i en större patientgrupp och med den krämliknande formulering som utvecklats och testats under det gångna året.«

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev