Home Nyheter Follicum representerar FoU vid MVAs diabeteswebinar

Follicum representerar FoU vid MVAs diabeteswebinar

Follicum representerar FoU vid MVAs diabeteswebinar

17 juni, 2020

Världsledande diabetesexperter och framstående representanter för Öresundsregionens FoU inom typ 1-diabetes kommer under morgondagen att medverka vid ett webbseminarium lett av Medicon Valley Alliance. Lundabaserade Follicum är en av deltagarna och BioStock har pratat med vd Jan Alenfall om både seminariet och bolagets diabetesprojekt.
Den 18 juni håller Medicon Valley Alliance R&D Network ett webbaserat seminarium som syftar till att sprida kunskap om pågående FoU-ansträngningar inom typ 1-diabetes i Öresundsregionen, samt kopplingen till avancemang även inom andra autoimmuna sjukdomar.

Ett bi-nationellt life science-kluster

Det har alltid funnits starka band mellan läkemedelsindustrin i södra Sverige och östra Danmark som baserats på långtgående akademiska traditioner, en innovativ sjukhussektor och en framgångsrik life science-industri på båda sidor av sundet. När Öresundsbron öppnades för nästan 20 år sedan föll den sista pusselbiten av nödvändig infrastruktur på plats för att till fullo kunna integrera de två områdena. Det blev utgångspunkten i Medicon Valley-regionen som skulle stärka den internationella konkurrenskraften för båda sidor.
Medicon Valley Alliance (MVA) är en icke-vinstdrivande medlemsstyrd organisation vars ambition är att bidra till att förverkliga den fulla potentialen i det dansk-svenska life science-klustret under parollen att Medicon Valley som helhet är större än summan av dess delar. Tanken är att nå detta mål genom att utgöra ett forum för utbyte av idéer, kunskap och tjänster.

FoU-nätverket står värd för diabetes-webinarium

MVAs R&D Network bildades i syfte att samla FoU-ansvariga på C-nivå inom branschen (CSOs, CMOs, VPs), universitetsprofessorer – som ofta är ansvariga prövare (Principal Investigators, PIs) vid kliniska prövningar – och de med ledande positioner i sjukvårdssfären. Nätverket syftar till att dela praxis och erfarenheter, skapa en plattform för diskussioner om aktuella utmaningar för samarbete mellan industrin och akademin samt kommersialisering av innovationer i Medicon Valley-regionen.
Ambitionen med det kommande diabetes-webinariet, Connecting the R&D of auto-immune disease therapies – starting from the type 1 diabetes perspective, är att lyfta fram de internationellt erkända kompetenserna inom områdena screening, genetik och immunologi i typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar som finns inom regionen. Man vill även sprida kunskap kring pågående projekt som syftar till att förbättra diabetesvården.

Världsledande diabetesexpert

I programmet deltar bl.a. representanter från MVA, Novo Nordisk Fonden och Lunds universitet. Universitetets talan kommer att föras av Åke Lernmark, Senior Professor vid enheten för Diabetes och Celiaki och en erfaren PI för kliniska diabetesstudier. Han har också lett forskargrupper vid Hagedorn Research Laboratory, University of Washington och Karolinska Institutet.
Lernmarks forskning har främst syftat till att utveckla bättre verktyg för att prediktera och förebygga autoimmun typ 1-diabetes. Han har erhållit bidrag från American National Institute of Health (NIH), Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) och Helmsley Trust, liksom av Vetenskapsrådet och Diabetes Foundation. Lernmark rankas bland de tio främsta typ 1-diabetes-experterna i världen.

Follicum ska visa upp FoU-kapacitet

Professor Lernmark ingår tillsammans med ett antal välrenommerade internationella forskare inom diabetes i peptidbolaget Follicums vetenskapliga råd. Follicum kommer också att vara en del av programmet vid MVA R&D Networks diabeteswebinar och ska, tillsammans med Zealand Pharma, stå för att demonstrera FoU-avancemang inom diabetes i Medicon Valley. Follicum driver ett prekliniskt diabetesprojekt med målet att förbättra blodsockerkontrollen jämfört med dagens behandlingar, och därigenom kunna minska risken för allvarliga diabeteskomplikationer.
Ex vivo-data har visat att Follicums peptider har förmåga att inducera insulinsekretion i de langerhanska öarna i mänsklig donerad vävnad. Detta resulterar i en kapacitet att frisätta insulin i linje med befintliga GLP-1-analoger, vilka används flitigt i dagens diabetesvård. Med ytterligare pågående studier vill Follicum befästa det terapeutiska värdet av sina FOL-peptiderna avseende olika diabeteskomplikationer men även undersöka om peptiderna kan användas inom typ-1 diabetes vilket tidiga data talar för att så är möjligt.

Follicums vd kommenterar

Jan Alenfall, vd Follicum

BioStock har pratat med Follicums vd Jan Alenfall om MVA i allmänhet, typ 1-diabeteswebinariet i synnerhet samt bolagets diabetesprojekt.
Med tanke på att du kommer att delta i MVAs webinarium kan man gissa sig till att Follicum är medlem i MVA. Om så är fallet, varför valde Follicum att gå med i organisationen och vilken roll tror du att den spelar i regionen?
– Ja, vi är medlemmar i MVA. Det är ett bra nätverk för oss och erbjuder många bra aktiviteter som t.ex. seminarier och goda möjligheter till betydelsefulla kontakter. För mindre bolag är MVA en viktig lokal organisation med ett stort globalt nätverk.
Varför deltar ni just i detta MVA R&D Network-seminarium som ska avhandla regionens framsteg inom behandlingen av typ 1-diabetes?
– Vi är sedan flera år aktiva inom diabetesforskning, framför allt inom området med typ 2-diabetes. Men, genom vår forskning har vi dessutom fått fram intressanta data som kan vara viktiga för typ 1-diabetiker i samarbete med Professor Åke Lernmark. Professor Lernmark har dessutom gett oss värdefulla råd i vårt arbete.
– Vi vill naturligtvis bidra med dessa resultat och diskutera hur de kan användas på bästa sätt för att eventuellt möjliggöra nya behandlingar för patienter med typ 1-diabetes. Seminariet är också ett bra tillfälle att knyta viktiga kontakter för vidareutvecklingen av vårt diabetesprojekt.

»Follicums mål är att erbjuda en effektiv behandling till diabetespatienter, framför allt sådana patienter som drabbats av komplikationer vare sig de beror på diabetes typ 1 eller typ 2.« – Jan Alenfall, vd Follicum 

Vad planerar du att prata om under din programpunkt vid webinaret?
– Tyvärr har vi inte jättemycket tid utan jag kommer att fokusera på våra intressanta experimentella resultat och presentera dessa i ljuset av att det behövs nya terapier för typ 1-diabetiker. Kan våra resultat i framtiden innebära en möjlig behandling så är det självklart viktigt.
Ni nämner att ni framförallt varit aktiva inom typ 2-diabetes, medan det MVAs seminarium berör typ 1-diabetes. Vilken diabetestyp är ert diabetesprojekt egentligen inriktat på?
– Follicums mål är att erbjuda en effektiv behandling till diabetespatienter, framför allt sådana patienter som drabbats av komplikationer vare sig de beror på diabetes typ 1 eller typ 2. Den största marknaden utgörs av typ 2-diabetes, men många typ 1-patienter drabbas också av allvarliga komplikationer. Vår tidiga forskning visar också positiva effekter i typ 1-diabetesmodeller, vilket vi kommer att presentera.
Kan du ge oss en kort statusuppdatering om hur ert diabetesprojekt fortlöper och om/hur det påverkas av den pågående Covid-19-pandemin?
– Vårt diabetesprojekt har inte drabbats i någon större utsträckning av pandemin. Projektet är i tidig preklinisk fas och vi har inte behövts avbryta någon del av de studier som är igång. Delar av diabetesprojektet drivs inom det Eurostarsprojekt som vi etablerat med flera tyska parter och det löper också på helt enligt den ursprungliga planen.
Vilka milstolpar förväntar du dig att ni kommer att nå med diabetesprojektet inom överskådlig framtid?
– Vi arbetar intensivt med att dokumentera effekterna av peptiderna i flera olika system, både övergripande i experimentella sjukdomsmodeller men också med att kartlägga verkningsmekanismen och hur peptiderna fungerar i mänskligt material. En god förståelse för verkningsmekanismen underlättar arbetet framöver, både vad gäller effektparametrar, men också säkerhetsfrågor.
– Det är också viktigt att i ett tidigt skede visa att våra peptider ger goda effekter inte bara i djurmodeller utan också i humana celler. Vi hoppas på att kunna presentera intressanta data i relevanta modeller som ytterligare stödjer peptidernas unika effekter på diabetes-relaterade komplikationer.
Du hittar mer information om webinariet här.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev