Mycket pågår bakom kulisserna i Aptahem

Aptahem har anledning att vara optimistiska efter förra höstens lovande sepsisdata i primater. Nu pågår parallella prekliniska studier kring läkemedelskandidaten Apta-1s effekt och verkningsmekanismer, i väntan... LÄS MER!

Aptahems senaste patentansökan publik

Aptahem, som utvecklar akutläkemedel med målet att stoppa de potentiellt dödliga organ- och vävnadsskador som relateras till bland annat sepsis, har sedan förra veckan möjlighet att söka patentskydd i upp till ... LÄS MER!

Aptahem fokuserar på stadig framfart   

Förra veckan publicerade Malmöbaserade Aptahem sin bokslutskommuniké för 2018 – ett år som innehöll både med- och motgångar för bolaget. Kommunikén understryker att bolaget nu blickar framåt och fokuserar på at... LÄS MER!

Sepsis uppmärksammas internationellt

Den 13:e september infaller World Sepsis Day, sepsis är ett tillstånd som lätt kan misstas för influensa, men som årligen drabbar 31 miljoner människor i världen varav 6 miljoner dör. Trots detta saknas effekti... LÄS MER!