Sepsis uppmärksammas internationellt

Den 13:e september infaller World Sepsis Day, sepsis är ett tillstånd som lätt kan misstas för influensa, men som årligen drabbar 31 miljoner människor i världen varav 6 miljoner dör. Trots detta saknas effekti... LÄS MER!

Aptahems sepsis-kandidat når milstolpe

Aptahems målsättning är att erbjuda de över 30 miljoner människor som årligen drabbas av sepsis en behandling som kan förhindra livshotande organ- och vävnadsskador. Trots att sepsis är lika vanligt förekommand... LÄS MER!