Home Intervjuer Aptahem uppdaterar om verksamheten och emissionen

Aptahem uppdaterar om verksamheten och emissionen

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem

Aptahem uppdaterar om verksamheten och emissionen

21 juni, 2023

Aptahem gör framsteg inom sepsisbehandling med sin läkemedelskandidat Apta-1. Nyligen meddelade bolaget att man har genomfört en fjärde kohort i den pågående kliniska fas I-studien. Aptahem har även deltagit i viktiga partneringkonferenser för att presentera sin potentiella sepsisbehandling. För att få veta mer om detta, och emissionen om 28 Mkr, pratade BioStock med vd Mikael Lindstam. Emissionen pågår till den 28 juni.

Med sin läkemedelskandidat Apta-1 adresserar det svenska bioteknikbolaget Aptahem det akuta medicinska behovet av effektiva sepsisbehandlingar. Sepsis är ett livshotande tillstånd som startar med ett överaktivt immunsvar mot en infektion. Detta kan leda till multipel organsvikt och död.

Apta-1 är en potentiell best-in-class-substans som riktar sig mot nyckelfaktorer i sepsis. Kandidaten minskar inflammation och återställer den känsliga balansen i immunsystemet. Med sin verkningsmekanism har Apta-1 potential att förändra behandlingen av sepsis och förbättra patientutfallet.

Fas I-studien närmar sig mållinjen

Aptahems första kliniska studie är uppdelad i två delar: fas Ia och fas Ib. Bolaget räknar med att slutföra fas Ia under sommaren. Fas Ib genomför bolaget för att utvärdera effekten av Apta-1 på ett provocerat inflammatoriskt svar hos friska frivilliga. Studien syftar till att minimera risken inför den kommande fas II-studien. I denna kommer man att undersöka effekten av Apta-1 i patienter.

Efter avslutad fas Ia och Ib är nästa steg en fas II-studie som man skulle kunna initiera redan nästa år. Om allt går enligt plan skulle en registreringsgrundande fas III-studie kunna starta 2026.

Q&A med vd

BioStock pratade med Aptahems vd Mikael Lindstam som uppdaterade om de pågående kliniska studierna med Apta-1. Han berättade också om värdet av deltagande i partneringkonferenser och företrädesemissionen.

Mikael, ni har nyligen genomfört en fjärde kohort i fas I-studien med Apta-1. Vad kan du säga om studien hittills?

– Att arbetet fortskrider som förväntat och att vi även ser intressanta effekter av Apta-1 på kliniska markörer. Därför har vi utökat med ytterligare analyser nu när vi har material som kan ge en bättre bild av den kliniska utvecklingen med Apta-1.

Ni siktar på att inleda en fas II-studie under 2024. Förväntar du dig någon förändring av det externa intresset för Apta-1?

– Fas II-studier brukar vara den milstolpe som skapar ett stort intresse då det är första gången läkemedelskandidaten testas på patienter, även kallat PoC (Proof of Concept). Men vi fokuserar nu på en fas Ib-studie, vilket är ett sätt att få en första typ av PoC, men hos friska frivilliga som stimuleras med ett toxin för att ge ett milt inflammatoriskt svar. Vi gör detta för att minska riskerna i fas II-studien och få en bättre uppfattning om Apta-1:s potential och egenskaper. Detta kan också fungera som en tidig utlösande milstolpe för partnerskap och reducera tiden mellan viktiga milstolpar.

På tal om det, vilken vikt tillskriver du partneringkonferenser?

– Dessa konferenser är viktiga för Aptahem, eftersom de ger oss en möjlighet att knyta kontakter med viktiga aktörer inom bioteknikindustrin. Dessa evenemang samlar läkemedelsscouter, läkemedelsbolag, bioteknikbolag för potentiella samarbetspartners, VC:s, EU-investerare, akademi, in- och utlicensieringsaktörer och massor av tjänsteleverantörer från hela världen, främjar kunskapsutbyte och skapar vägar för partnerskap. Genom att delta i konferenser kan vi visa upp våra framsteg med Apta-1, få värdefull feedback och utforska potentiella samarbeten eller träffa olika typer av investerare som kan hjälpa oss att snabbare ta Apta-1 till marknaden samt säkra kapital.

– Dessutom ger de oss en plattform för att bygga relationer med läkemedelsbolag, investerare och forskare som delar vår vision om att revolutionera behandlingen av sepsis och svåra inflammatoriska tillstånd. De erbjuder också ett forum för oss att lära oss om de senaste framstegen inom området, hålla oss uppdaterade om nya trender och få insikter som kommer att vägleda våra framtida forsknings- och utvecklingsinsatser.

– I maj deltog jag vid TIDES-konferensen i USA, som är den största konferensen inom oligonukleotider, även kallad RNA/DNA-terapi, tillverkning, analys och affärsutveckling. På vägen tillbaka från konferensen passade jag på att besöka vår Apta-1 tillverkare LGC. LGC-anläggningen var mycket imponerande, och de använder toppmodern utrustning. Jag fick chansen att träffa ledningen samt fick en längre rundtur i hela deras anläggning.

– I slutet av juni besöker Aptahem världens största hematologikonferens, ISTH-konferensen (International Society on Thrombosis and Haemostasis), som i år hålls i Kanada. Evenemanget har cirka 8 000 deltagare, och vår CSO, dr Luiza Jedlina, kommer att vara där för att ge en presentation. Det blir ett utmärkt tillfälle att träffa världsledande forskare, KOLs, läkemedels- och bioteknikindustrins representanter och lyssna på banbrytande forskningsresultat.

Mellan den 14 – 28 juni genomför ni en företrädesemission som, vid full teckning, tillför bolaget 28 Mkr före emissionskostnader. Varför är denna kapitalrunda viktig för Aptahems framtida utveckling?

– Emissionen är ett avgörande steg. Vi behöver säkra nödvändig finansiering för att driva vårt forsknings- och utvecklingsarbete framåt och slutföra fas I-studien. Med stöd av investerare kan vi hålla våra tidsplaner för den kliniska utvecklingen av Apta-1 och ytterligare utforska dess potential för att adressera sepsis.

– Denna finansiering kommer också att göra det möjligt för oss att förbereda oss för den kommande fas II-studien, stärka vår affärsutveckling, patentaktiviteter, samarbeten, samtidigt som vi driver ytterligare forskningsprojekt för att flytta fram gränserna för bioteknik.

Vilka har varit dina egna skäl till att investera i Aptahem?

– Att investera tid och pengar i Aptahem innebär för mig att investera i en framtida omvälvande potentiell behandling mot sepsis och svåra inflammatoriska tillstånd. Vår banbrytande läkemedelskandidat, Apta-1, har potential att rädda otaliga liv och förändra vårt sätt att behandla allvarliga inflammatoriska tillstånd som sepsis.

– Genom att stödja Aptahem bidrar du till utvecklingen av bioteknik och till en meningsfull inverkan på global hälso- och sjukvård.

Läs mer om Aptahem på bolagets hemsida.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev