Home Intervjuer Aptahem tar nästa steg i behandlingen av sepsis

Aptahem tar nästa steg i behandlingen av sepsis

sepsis

Aptahem tar nästa steg i behandlingen av sepsis

27 juni, 2023

Sepsis påverkar miljontals människor globalt varje år och resulterar i avsevärd morbiditet och dödlighet. Standardbehandlingen består till största del av antibiotika, vilket inte är optimalt givet risken för antibiotikaresistens. En aktör vars mål är att ta fram nästa generations akutläkemedel mot indikationen är svenska Aptahem med läkemedelskandidaten Apta-1.

Sepsis, tidigare benämnt blodförgiftning, är ett komplext och allvarligt tillstånd som kan utlösas av en enkel infektion. Sepsis kan uppstå när såväl enkla som komplicerade, vardagliga infektioner når blodbanan. Detta kan bland annat leda till allvarliga vävnads- och organskador och i värsta fall multiorgansvikt och död.

Dödar fler än alla cancerformer tillsammans

En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet år 2020 uppskattar att uppemot 49 miljoner människor drabbas och att cirka 11 miljoner dör av sjukdomen varje år. Det gör sepsis till en större dödsorsak än alla cancerformer tillsammans. Trots att antalet sepsisfall har minskat med mer än 50 procent över de senaste två decennierna, bidrar sjukdomen fortfarande till nästan 20 procent av alla dödsfall i världen.

Sepsis är oftast resultatet av bakteriella infektioner, men kan även utlösas av andra mikroorganismer som virus, svampar och protozoer. En mängd olika infektioner, inklusive lunginflammation, urinvägsinfektioner, hudinfektioner och bukinfektioner, kan alla leda till sepsis om patienten inte får rätt behandling. Individer med nedsatt immunförsvar, som de som lider av cancer eller HIV, eller de som har genomgått organtransplantationer, löper en högre risk att utveckla sepsis.

Komplicerad diagnos

Symtomen på sepsis kan variera betydligt, men initialt inkluderar de ofta feber och frossa, snabb hjärtfrekvens, snabb andning, förvirring eller desorientering, samt smärta eller obehag. När tillståndet förvärras och utvecklas till allvarlig sepsis eller septisk chock, kan patienten uppleva ett minskat urinflöde, förvirring, svår andnöd, oregelbundna hjärtslag och bröstsmärtor.

Diagnosen av sepsis kan dock vara komplicerad och en initialt diffus sjukdomsbild eftersom symptomen liknar många andra medicinska tillstånd.

Antibiotika standardbehandling

I dagens medicinska praxis är antibiotika ofta första linjens behandling, eftersom de effektivt kontrollerar bakterieinfektioner. Men med den ökande utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier och oro över överanvändning, finns det ett växande behov av alternativa behandlingar.

Även om nya antibiotika utvecklas som är mer effektiva mot läkemedelsresistenta bakterier, behöver man utforska sätt att använda befintliga antibiotika mer selektivt och effektivt. Detta kräver korrekt identifiering av den underliggande sjukdomsorsaken, vilket kan ta tid.

Det är viktigt att notera att antibiotika inte alltid är en effektiv behandling, särskilt i fall där den underliggande infektionen inte är bakteriell. Sepsis kan orsakas av en mängd olika patogener, inklusive virus och svampar. I sådana fall är antibiotika ineffektiva eftersom de bara fungerar på bakterier. I fall av icke-bakteriell sepsis kan alternativa behandlingar som antivirala eller antifungala läkemedel behövas.

Patienter behöver även stödjande vård

Förutom antibiotika, används antikoagulantia, antitrombotiska och antiinflammatoriska läkemedel för att ge mer tid för att identifiera rätt antibiotika om det behövs. Utöver detta behöver en sepsispatient också stödjande vård för att hjälpa de organ som inte fungerar som de ska. Till exempel kan extra syre ges för att förbättra syresättningen av blodet, alternativt intravenösa vätskor för att förbättra blodcirkulationen i kroppen. Dialys kan bli nödvändigt om njurarna inte fungerar.

Det finns ett stort intresse i att utveckla nya behandlingar mot sepsis, för att minska beroendet av antibiotika.

Aptahem riktar sig mot flera nyckelfaktorer

Ett bolag som är verksamt inom utveckling av läkemedel mot sepsis är svenska Aptahem. Under i synnerhet det senaste året har det Malmöbaserade bolaget gjort betydande framsteg med sin läkemedelskandidat Apta-1. Substansen riktar sig mot flera nyckelfaktorer i sepsis, med målet att minska inflammation och återställa balansen i immunsystemet. Läs mer om Apta-1 i den poster som bolaget presenterade på International Society on Thrombosis and Haemostasis Congress (ISTH 2023) 24–28 juni här.

Bolaget meddelade nyligen att man genomfört en fjärde kohort i den pågående fas I-kliniska studien med kandidaten. Studien är uppdelad i två delar: fas Ia och fas Ib. Aptahem förväntar sig att slutföra fas Ia under sommaren och fortsätta med fas Ib, där man kommer att utvärdera effekten av Apta-1 på ett provocerat inflammatoriskt svar hos friska frivilliga försökspersoner.

Siktar på fas II 2024

Om allt går enligt plan kommer bolaget i bästa fall inleda en fas II-studie i slutet på 2024, följt av en registreringsgrundande fas III-studie.

Aptahems vd, Mikael Lindstam, har uttryckt optimism om den fortsatta utvecklingen av Apta-1. I en tidigare intervju med BioStock framhöll Lindstam att den nyligen genomförda fjärde kohorten i fas I-studien inte bara visar att arbetet fortskrider enligt plan, utan lyfter även att man har observerat intressanta effekter av Apta-1 på kliniska markörer. Detta har lett till utökade analyser för att ge en bättre bild av den kliniska utvecklingen med Apta-1. Bolaget är just nu aktuellt med en företrädesemission som avslutas den 28 juni. Läs mer här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev