Home Intervjuer Aptahems vd ser ett fortsatt intresse för Apta-1

Aptahems vd ser ett fortsatt intresse för Apta-1

BiBB premiär

Aptahems vd ser ett fortsatt intresse för Apta-1

31 mars, 2023
Aptahem går framåt med sin första kliniska studie med sepsiskandidaten Apta-1. Parallellt har bolaget skruvat upp aktiviteterna för att synliggöra kandidaten på inhemska och internationella branschkonferenser som BIO-Europe Spring i Schweiz och TIDES Asia i Japan. För BioStock berättar vd Mikael Lindstam mer.

Det Malmöbaserade bioteknikbolaget Aptahem inledde under 2022 sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten Apta-1, en akutbehandling mot sepsis. Sepsis är ett potentiellt livshotande inflammatoriskt tillstånd som årligen drabbar närmare 50 miljoner människor, varav 11 miljoner dör.

Trots detta saknas dock fortfarande en specifik och i synnerhet akut behandling. Snarare riktar vården in sig på att behandla de bakomliggande symptomen och då med antibiotika, antiinflammatoriska behandlingar, vätska samt syrgas. Alla patienter svarar dock inte på dessa behandlingar, samtidigt som risken att drabbas av vävnads- och organskador kvarstår.

Aptahems mål är därför att fylla detta medicinska vakuum och positionera Apta-1 som världens första specifika akutbehandling mot sepsis.

First–in–human-studie inledd i december 2022

Efter flera års prekliniska studier inledde Aptahem den 5 december 2022 sin första fas I-studie. Den är fördelad på en fas Ia och en fas Ib-del, under ledning av The Centre for Human Drug Research (CHDR) i Nederländerna.

Studien utvärderar säkerhet, tolerabilitet och farmakodynamiska effekter av Apta-1 i friska frivilliga försökspersoner. Aptahem utför studien i flera studiekohorter och den 6 mars 2023 var kohort tre klar. När fas Ia-delen är avslutad är Aptahems avsikt att inleda en fas Ib-studie, förhoppningsvis redan i år. Målet är att avsluta den kommande fas Ib-studien under fjärde kvartalet 2023 samt att kommunicera preliminära resultat under början av 2024.

Vd kommenterar

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem

Parallellt med att fas I-studien pågår och följer de planerade tidsramarna, har Aptahem utökat sitt fokus på att synliggöra verksamheten och Apta-1 för potentiella partners. BioStock kontaktade vd Mikael Lindstam för att få veta mer om intrycken från de konferenser han har deltagit vid under de senaste månaderna.

Mikael, på vilket sätt skiljer sig ditt deltagande på konferenser idag jämfört med för två år sedan?

– Till viss del skiljer det sig i den mån att de man söker träffa för att presentera Apta-1 och att bolaget breddas i takt med att vi når milestones och vi nu är i klinik. Vissa har vi haft lång kontakt med och andra är helt nya. Vissa potentiella tagare ändrar sina strategier som antingen hamnar mer i siktet för Apta-1s kvaliteter eller det faktum att vi är i klinik och medan andra börjar titta på tidig klinisk fas. Intressen och trender samt deras strategier ändras med ganska jämna mellanrum.

– Detta har öppnat för ett större intresse för Apta-1 men inte bara det utan även intresset för bolaget i sig där träffar med olika finansiella intressenter ökat. Idag söker vi mer utanför de gängse leden för att identifiera potentiella partners eller licenstagare som är smalare i sitt sökområde än de allra största farmaelefanterna även om vi träffar dem med. Allt för att öka möjligheten att få till en stabil affär och dessutom med rätt partner.

Du har besökt en rad högprofilerade event under det senaste halvåret. Vill du berätta om några av höjdpunkterna och vilket intresse du har sett för Apta-1? 

– Deltagande på TIDES var viktigt med tanke på den värld vi befinner oss i med vår RNA-terapeutiska kandidat Apta-1, där den syntetiska oligonukleotid (oligo)-världen är i ständigt växande liksom det utökade intresset för denna typ av kemiska föreningar och dess flera fördelar jämfört med till exempel antikroppar. Området har fått en ordentlig knuff sedan Covid och dess RNA-baserade vacciner, som dock är biologiskt framtagna. Även på tillverkningssidan händer det mycket pga det utökade behovet av RNA-baserade läkemedelskandidater.

– Detta kan även Aptahem dra nytta av genom att skapa ännu effektivare tillverkningsmetoder och få ner kostnaderna samtidigt som kvaliteten blir bättre. Intresset för syntetiska oligos/aptamerer röner mer och mer intresse i länder som Kina, Japan, Sydkorea etc då de är väldigt nyfikna på disruptiva lösningar inom läkemedelsutveckling. Men, som sagt, generellt finns där ett intensifierat intresse inte bara där utan även i USA och Europa.

– Vi tar med oss hem nya kontakter, intryck och även hur vi retoriskt ska jobba med aptamerer och ett av dem är att bruka ordet RNA therapeutics för att nå ut till fler. Jag är precis hemkommen från BioEurope och jag deltog även i det digitala eventet som pågick i veckan. Den här gången var det fysiska eventet över förväntan med såväl nya som gamla bekantskaper. Varav många nu har ändrat fokus till att vara mer intresserade av projekt i tidig klinisk fas, där vi befinner oss. Där var även en stor andel deltagande finansiella aktörer och sammantaget hade de möten vi genomförde ett bra fokus med pålästa intressenter.

Hur fortlöper den pågående fas Ia-studien?

– Den fortlöper enligt plan! Vi börjar närma oss avslutet på studien och ser då fram emot att sammanställa de preliminära resultaten.

Hur ser dina förväntningar ut för de kommande utvecklingsstegen?

– Det blir spännande då de nästkommande stegen inriktar sig dels på att kartlägga Apta-1s potentiella terapeutiska verkan genom fas Ib studier i toxin-stimulerade friska frivilliga. Detta för att få en fingervisning om hur vi önskar positionera oss inför fas II i patienter. Detta är viktiga steg i att riskminimera inför fas II och samtidigt visa så tidigt som möjligt den terapeutiska potentialen och öka intresset för en licens/partner affär.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev