Home Intervjuer Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

29 februari, 2024

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Aptahems huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis, med målsättningen att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador som kan uppstå i samband med tillståndet.

Samarbete med forskare i Toronto

2020 inledde Aptahem, tack vare ett initierande forskningsförslag av dr Luiza Jedlina, CSO och grundare av Aptahem, ett samarbete med en forskargrupp vid University Health Network i Toronto. Studien leds av professor Mingyao Liu tillsammans med dr Jedlina. Samarbetet har omfattat flera studiesteg i en Covid-inducerad SARS-model. Enligt Aptahem är viruset som använts i studierna cirka 10 gånger dödligare virus än det som orsakar covid-19.

Redan 2021 generade samarbetet uppmuntrande data, som visade positiva biologiska effekter som, enligt Aptahem, inkluderade bevis på att Apta-1 stöttar och bibehåller systemisk cirkulation, en mycket viktig del i att skydda organismen vid t.ex. sepsis. Vidare kunde man se att Apta-1 signifikant reducerar blödning i lungvävnaden, hämmar hemolys och inflammatorisk respons samtidigt som vitala organ förblir stabila.

Vd kommenterar publiceringen i Cells

Aptahem har tidigare meddelat att man har arbetet med att färdigställande av ett manuskript som beskriver framstegen, med avsikten att publicera detta i en vetenskaplig tidskrift. Igår stod det klart att den schweiziska vetenskapliga tidskriften Cells – med en impact factor om 6 – 7 – hade accepterat och publicerat manuskriptet.

Artikeln kan läsas här: “Therapeutic effects of a novel aptamer on coronaviral infection induced lung injury and systemic inflammatory responses”.

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem

BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få hans syn på vad publiceringen i Cells innebär på sikt för bolaget.

Ja Mikael, vad innebär det för er att få en artikel publicerad i Cells?

– Ja, det är förstås ett starkt värdetecken att blivit bedömda för publikation genom referensbedömning av namnkunniga experter och deras redaktionella team. Eftersom vi går i fronten för denna typ av ny och multieffektiv kandidat får man räkna med att bevisbörda med mera kräver betydligt större underlag för att vinna förståelse så att det leder till publikation. Detta öppnar möjligheten för oss att referera till oss själva i andra vetenskapliga artiklar vi jobbar för och därmed underlätta acceptansen av de fina och positivt komplexa resultat vi alstrat genom åren.

Vilka är de viktigaste slutsatserna som kan dras från artikeln?

– Att vi kan ha en skyddande och understödjande effekt på virusgenerad akut lungtillstånd och att som bonus även se att vi kan reducera mängden virus var något vi inte kunde förutse. Resultaten resonerar även med de resultat vi har från våra bakterietoxin (LPS) stimulerade sepsismodeller vilket givetvis är ett kvitto på Apta-1s förmåga att hantera svåra inflammatoriska tillstånd.

Kan publiceringen i någon mån påverka era pågående diskussioner med potentiella samarbetspartners?

– Ja, det hoppas vi verkligen, då det är ett kvitto på vad som vi meddelat tidigare om våra resultat bedömda av i ämnet oberoende experter. Även för fortsatt klinik som vetenskapliga samarbeten lär det vara positivt.

Avslutningsvis, vad ser du för milstolpar framför dig under resten av 2024?

– Först och främst att vi kommer i mål med rapport av fas 1a och dessförinnan preliminära resultat av denna studie som är i sin slutfas, planering av nästa kliniska utvecklingssteg samt potentiellt fler publikationer från den digra resultatskörd vi har genererat.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev