Home Intervjuer Elicera Therapeutics tecknar första internationella samarbetsavtalet kring iTANK

Elicera Therapeutics tecknar första internationella samarbetsavtalet kring iTANK

Elicera Therapeutics tecknar första internationella samarbetsavtalet kring iTANK

19 oktober, 2022

Det svenska bioteknikbolaget Elicera Therapeutics har tecknat ett så kallat ”Material Transfer Agreement” med Josep Carreras Leukaemia Research Institute (JCLRI) i Spanien. Avtalet gör det möjligt för institutets CAR T-celler att beväpnas med Eliceras iTANK-plattform vid forskning rörande Ewing Sarcoma, en solid tumör som för närvarande har begränsade behandlingsalternativ. BioStock kontaktade Eliceras vd Jamal El-Mosleh för att få veta mer om nyheten.

Chimär antigenreceptor T-cell (CAR T) terapi är en revolutionerande typ av immunterapi som har potential att erbjuda bättre och mer individualiserade cancerbehandlingar. Terapin baseras på användningen av celler från patientens immunsystem för att bekämpa vissa typer av cancersjukdomar. Behandlingsprocessen innebär att man extraherar T-celler (en typ av vita blodkroppar som attackerar främmande molekyler i kroppen) från en patient och omprogrammerar dem genetiskt i ett labb för att identifiera en patients cancerceller och förstöra dem.

Efter årtionden av forskning kring CAR T, är det först nyligen som tekniken har nått marknaden. Medan flera CAR T-baserade terapier har godkänts för att behandla tumörer i blodet, har ingen terapi ännu godkänts för solida tumörer som bröst-, lung- eller bukspottkörtelcancer. Detta är ingen slump eftersom nästan alla godkända CAR T-behandlingar är begränsade till att identifiera och attackera ett specifikt mål – CD19, ett antigen som vanligtvis finns i specifika typer av blodcancer och inte solida tumörer.

iTANK har potential att möjliggöra CAR T-behandling av solida tumörer

Elicera Therapeutics iTANK-plattform (immuno-Therapies Activated with NAP for efficient Killing) är utformad för att hantera dessa utmaningar genom att förbättra CAR T-celler och beväpna dem med en gen som utlöser flera verkningsmekanismer. Prekliniska proof-of-concept-data publicerade i en av världens högst rankade vetenskapliga tidskrifter, Nature Biomedical Engineering, visade att iTANK-förstärkta CAR T-celler hämmar solid tumörtillväxt och förlänger överlevnaden jämfört med konventionella CAR T-celler.

Eliceras senaste framgångar har uppmärksammats av forskare och innovatörer som utvecklar sina egna CAR T-baserade terapier för svårbehandlade cancerindikationer. Bolaget har nu meddelat att man har ingått sitt första internationella samarbete med iTANK.

Eliceras samarbetsavtal (Material Transfer Agreement, MTA) med Josep Carreras Leukaemia Research Institute (JCLRI) i Spanien möjliggör användning av iTANK för att beväpna CAR T-celler avsedda för behandling av Ewing Sarkom. Detta är en sällsynt, men mycket aggressiv solid tumör som förekommer i ben eller i mjukvävnaden runt benen och som främst drabbar barn och tonåringar.

När tumören väl metastaserar är sjukdomen dödlig i 90 procent av fallen, vilket gör att behovet av nya behandlingar är akut.

VD kommentar

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics

BioStock kontaktade Eliceras vd Jamal El-Mosleh för att få hans syn på denna viktiga milstolpe för bolaget.

Jamal, hur viktig är denna milstolpe för Elicera?

– Det är väldigt betydelsefullt eftersom detta är det första samarbetet som vi har ingått avseende iTANK. En viktig del av vår strategi för plattformen är att ingå partnerskap likt detta. Vår långsiktiga ambition är att teckna licensavtal, så det känns bra att ha tagit ett viktigt steg framåt för att etablera det track record som krävs för att nå sådana avtal. Vi hoppas att detta avtal utgör det första av flera partnerskap för Elicera.

Kan du utveckla hur JCLRI kan dra nytta av detta partnerskap?

– Samarbetsavtalet innebär att Elicera förser JCLRI med NAP-transgenen som kommer att beväpna deras CAR T-celler som utvecklas för behandling av Ewing Sarkom. Vi hoppas att vårt stöd kan hjälpa till att föra JCLRI närmare att hitta en potentiell behandling för denna förödande sjukdom, vars svårbehandlade solida tumörer har gett upphov till en akut efterfrågan på nya och innovativa terapeutiska metoder.

Vad gäller er partneringstrategi, är forskningsinstitutioner såsom JCLRI Eliceras huvudmål för potentiella samarbeten?

– I slutändan vill vi att så många CAR T-celler som möjligt ska vara beväpnade med iTANK-plattformen, och vi tror att alla aktörer som vill behandla solida tumörer med CAR T, oavsett om de är en forskningsinstitution som JCLRI eller ett stort cell- och genterapiföretag, kan dra stor nytta av iTANK. Vi är glada att stödja forskningsinstitutioner som JCLRI först, inte bara för att det kan leda till bättre behandlingar för cancerpatienter, utan också för att den potentiella upptäckten av nya innovationer till följd av MTA:et, samt framtida patentering och kapitalisering, uppväger bristen på kortsiktiga intäkter. Huvudfokus i vår partneringstrategi är dock cell- och genterapibolag, och vår ambition är att licensiera ut iTANK-plattformen till sådana bolag och därigenom generera intäkter samt öka värdet för Eliceras aktieägare.

Varför är Ewing Sarcom en så svårbehandlad sjukdom?

– Ewing Sarkom karakteriseras av “immunologiskt kalla” solida tumörer som innehåller ett överflöd av immunsuppressiva celler. Detta är ett mycket vanligt problem när man försöker behandla solida tumörer effektivt och säkert med CAR T-cellterapier. Dagens godkända terapier fungerar inte på solida tumörer av två skäl: endast en del av tumörcellerna kan förstöras eftersom de uttrycker en mängd olika antigener, samtidigt som mikromiljöerna är immunsuppressiva, vilket både försvagar CAR T-cellerna och gör det svårt för dem att tränga in i cancercellen.

Varför kan iTANK vara svaret?

– iTANK kan hjälpa till att möta två av de stora utmaningarna CAR T-celler står inför vid behandling av solida tumörer och gör i princip CAR T-celler starkare. Plattformen har visat sig vara mer effektiv när det gäller att rikta in sig på tumörer med heterogent antigenuttryck och skapa en “immunologiskt het” mikromiljö som både direkt motverkar immunsuppression och ökar styrkan hos CAR T-cellen som attackerar tumören.

Slutligen, how mångsidig är iTANK när det gäller verkan i olika cancerindikationer?

– De data som publicerades i Nature Biomedical Engineering redan i april visade att iTANK:s unika verkningssätt kan tillämpas för att beväpna vilken CAR T-cell som helst oavsett val av mål eller typ av behandlad indikation, och utan extra toxicitet. Mer specifikt skulle iTANK kunna behandla cancer effektivt oavsett val av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell. Sammantaget indikerar detta att iTANK inte bara har ett brett spektrum av potentiellt behandlingsbara indikationer, utan också att tekniken har potential att vara universellt kompatibel med andra CAR T-tekniker.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev