Home Intervjuer Alligator Bioscience om vikten av att förlänga liv

Alligator Bioscience om vikten av att förlänga liv

Søren Bergenholt, vd Alligator Bioscience hos BioStock

Alligator Bioscience om vikten av att förlänga liv

2 april, 2024

Vad kan tid betyda för en person vars cancer inte går att bota? Ett förlängt liv kan ge hopp om alternativa behandlingar, eller helt enkelt ge mer tid med nära och kära. Alligator Bioscience vill hjälpa patienter med bukspottkörtelcancer genom att aktivera kroppens eget immunförsvar. FDA har gett sitt stöd för bolagets huvudkandidat att gå in i fas III, och BioStock Studio bad vd Søren Bregenholt berätta om nästa steg i utvecklingen liksom hans personliga engagemang för att hjälpa cancerpatienter.

Se intervjun med Søren Bregenholt, vd för Alligator Bioscience, nedan.

YouTube video

VIKTIG INFORMATION 

Detta material utgör en introduktion till företrädesemissionen av units i Alligator (”Företrädesemissionen”) och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Materialet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna units i Företrädesemissionen sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”), och som har offentliggjorts på www.alligatorbioscience.se/investerare/foretradesemission-q1-2024/. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna eller teckningsoptionerna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet. 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev