Home Intervjuer Spermosens bidrag till att lösa ofrivillig barnlöshet

Spermosens bidrag till att lösa ofrivillig barnlöshet

Spermosens bidrag till att lösa ofrivillig barnlöshet

8 april, 2024

Samtidigt som mäns fertilitet sjunker, ökar intresset för assisterad befruktning världen över. Spermosens utvecklar en diagnostikmetod som inte bara undersöker spermiers rörelseförmåga, utan även hur väl de kan binda sig till ägget. Hör vd Ulrik Nilsson berätta mer i Biostock studio.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjorts och publicerats på spermosens.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev