Home Nyheter Annexin inleder 2024 starkt

Annexin inleder 2024 starkt

Annexin 2024 start

Annexin inleder 2024 starkt

14 februari, 2024

Annexin Pharmaceuticals hade ett lyckat 2023 och det nya året ser ut att börja med fortsatta framgångar. Effektsignaler har setts i majoriteten av de behandlade patienterna i fas II-studien inom retinal venocklusion, och goda resultat har uppvisats i bolagets prekliniska cancerforskning. Dessutom går bolaget stärkt ur en övertecknad företrädesemission som tillförde 35,6 Mkr vid årsskiftet. BioStock nådde ut till vd Anders Haegerstrand för en kommentar.

Annexin Pharmaceuticals fokuserar på kärlsjukdomen retinal venocklusion (RVO) som uppstår till följd av en blodpropp i näthinnans ven med nedsatt syn och ibland blindhet som följd. Med den biologiska läkemedelskandidaten ANXV har bolaget som målsättning att ta fram en ny sorts behandling med färre biverkningar än dagens, och som behandlar den underliggande orsaken genom att bland annat minska de röda blodkropparnas klibbighet vilket annars anses kunna bidra till sjukdomen.

Kandidaten utvärderas i en fas II-studie i USA med väntad utläsning i mitten av 2024. Därutöver pågår aktiviteter inom cancerområdet där ANXV kan komma att fylla ett medicinskt vakuum i dagens behandling.

Fler lovande effektsignaler i RVO-studie

Annexin tog många viktiga steg framåt under 2023, vilka har fortsatt i år. I den pågående kliniska fas II-studien behandlas patienter med ANXV som nyligen diagnostiserats med RVO och ännu inte fått standard anti-VEGF-terapi. Hittills observerade resultat är positiva. Den åttonde februari 2024 kunde bolaget meddela att sex av åtta patienter har uppvisat förbättringar eller inte försämrats, i synskärpa och minskad näthinnesvullnad efter ANXV-behandling.

I en kommentar till de lovande resultaten sa Anders Haegerstrand, vd för Annexin Pharmaceuticals:

”Vi är mycket glada över de här nya observationerna som bekräftar våra tidigare rapporterade fynd och våra förväntningar om att ANXV kan ha kliniskt meningsfulla och varaktiga effekter på synskärpan och minska behovet av oönskade läkemedelsinjektioner direkt i ögat. Vi närmar oss en tidpunkt där vi kan planera för vidare kliniska studier på basen av ytterligare lovande fynd. Aktiviteter för att hitta en licenspartner pågår och jag är övertygad om att dagens uppdatering kommer att skapa ökat intresse.”

Bolagets medgrundare och CMO, Dr Anna Frostegård, menar att man har all anledning att vara optimistisk, samt att dessa data ger viktig information och vägledning inför en kommande fas IIb-studie.

Resultaten följer på de tidigare positiva effektsignalerna som rapporterades i augusti 2023. Totalt väntas upp till 16 patienter få behandling. Läs mer här (september 2023).

Framsteg inom onkologiprojekten

Annexin har också gjort framsteg i sina cancerprojekt. I ett försök att ta tillvara på ANXVs immunaktiverande egenskaper, har en konkret plan gjorts för patienturval och klinisk studiedesign. För det andra cancerinitiativet har bolaget lyckats skapa ett ANXV-konjugat – det vill säga att det är bundet till cellgifter – som även visat lovande resultat i prekliniska tester för trippelnegativ bröstcancer. Detta kan möjliggöra mer effektiv behandling jämfört med befintliga alternativ. Läs mer här.

Ökat intresse från potentiella partners

Annexin söker aktivt licenspartners inom oftalmologi samt onkologi. Enligt bolaget har intresset från potentiella samarbetspartners ökat, i synnerhet efter bolagets närvaro vid JP Morgans årliga Healthcare-konferens. Resultaten från fortsatta studier och starka data hoppas man ska öka möjligheterna för framtida licensavtal. Under våren kommer bolaget presentera sina projekt och data i ett flertal kongresser i USA.

Något som också sticker ut under året är den företrädesemission som Annexin genomförde i december. I ett ännu utmanande finansieringsklimat kom rundan att tecknas till hela 127,1 procent. Kapitaltillskottet om 35,6 Mkr ger bolaget möjlighet att ta kandidaten ANXV mot kommande viktiga milstolpar, framförallt avseende fas II-studien inom RVO.

Vid årsskiftet innehöll kassan drygt 21,4 Mkr. Annexin har även säkrat ett nytt brygglån från storägarna på 15 Mkr vilket innebär att Annexin har en kassa som finansierar verksamheten genom Q2 2024, samtidigt som bolaget undersöker alternativ för att stärka den långsiktiga finansieringen.

I en kommentar till BioStock säger vd Anders Haegerstrand:

“Med de lovande resultaten i våra studier ser vi ett ökat intresse från potentiella samarbetspartners, vilket sammantaget ger goda förutsättningar att säkerställa framtida finansiering.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev