Home Intervjuer Iconovos vd: ”Vi siktar på en affär för ICOpre under 2024”

Iconovos vd: ”Vi siktar på en affär för ICOpre under 2024”

Iconovo

Iconovos vd: ”Vi siktar på en affär för ICOpre under 2024”

22 december, 2023

Året 2023 påbörjades resan för Iconovo mot att bli ett lönsamt bolag. Ett ökat fokus på att sluta avtal inom kontraktsutveckling har varit en central faktor i detta. Dessutom stärktes bolagets ägarbas i riktade emissioner om totalt cirka 74,2 Mkr. Detta möjliggör att bolaget kan driva verksamheten framåt på ett kostnadseffektivt sätt mot målet att nå försäljningstillväxt och lönsamhet. BioStock kontaktade bolagets vd Johan Wäborg för att få veta mer.

Med betydande expertis inom inhalationsområdet har Iconovo skapat fyra plattformar för inhalation, vilka används för att utveckla kompletta inhalationsprodukter i samarbete med internationella läkemedelsbolag. Bolagets affärsmodell består av tre ben; CDMO (kontraktsutveckling), licensavtal och produktförsäljning.

Ett flertal slutna avtal under året

Iconovo har under året riktat ett ökat fokus på bland annat kontraktsutveckling för att generera kassapositiva intäktsflöden som ska minska kapitalbehovet och föra bolagets närmare dess finansiella mål. Bolaget siktar på att uppnå lönsamhet under ett enskilt kvartal såväl 2024 som 2025 och helårslönsamhet från och med 2026 – läs mer om strategin här.

Under 2023 har Iconovo ingått tre avtal inom kontraktsutveckling med Kiox Pharma, Affilogic och ENA Respiratory, och sedan tidigare arbetar bolaget med Arcede och Monash University.

Stärkta finanser och ägarbas

Under året har Iconovo genomfört två riktade nyemissioner om cirka 55 Mkr och 19,2 Mkr vardera. Befintliga institutionella investerare såväl som privatinvesterare deltog, däribland Gerald Engström som bolaget kunde välkomna som ny huvudägare. Läs mer här.

Stärkta av kapitalanskaffningarna fortsätter bolaget att driva verksamheten framåt med förstärkt fokus på kostnadseffektivitet.

Vd kommenterar året

Johan Wäborg, vd Iconovo
Johan Wäborg, vd Iconovo

BioStock kontaktade bolagets vd Johan Wäborg för att få veta mer om året som har gått och målen inför 2024.

Först och främst, hur ser du på året som har gått?

– Det har varit ett tufft 2023 för bolag som ännu inte är lönsamma. Vi har trots detta tagit viktiga steg mot att minska vår ”burn-rate” genom att lägga grunden för vår CDMO-verksamhet genom nya avtal och förväntningar om 3-5 nya avtal under 2024. Projekten är upplagda så att de oftast blir mer lönsamma det andra året. Vi har också gjort signifikanta framsteg i ICOpre projektet där vi nu har ett attraktivt projekt att erbjuda de stora generikabolagen, och en pågående partnerprocess där vi varit i samtal med i princip alla stora generikabolag.

Vilka var de viktigaste händelserna under 2023 enligt dig?

– Vi slöt tre nya avtal för kontraktsutveckling och har nu totalt fem avtal där vi hjälper bolag med att utveckla en inhalationsprodukt baserat på en av våra inhalatorplattformar. En bra grund att bygga vidare på. Parallellt har vi initierat en strukturerad utlicensieringsprocess för ICOpre projektet med den etablerade investeringsbanken Stifel. Vi har kommit mycket långt i utvecklingen och det är dags för en partner att komma in för att ta ansvar för produktion och klinisk utveckling.

Hur arbetar ni för att stärka er kostnadseffektivitet och nå lönsamhet?

– Från och med mitten av 2023 har vi kontinuerligt sett en förbättring av den KPI vi har för vår utveckling mot lönsamhet – rullande sex månaders medelvärde för EBITDA har nu vänt uppåt efter en period med stora utvecklingskostnader för ICOpre.

– Vi har under 2023 optimerat organisationen, och exempelvis gått ner i antal konsulter. Som jämförelse låg vi upp mot 38 fulltidsekvivalenter en period i slutet av 2022. I början av 2024 kommer vi vara ca 29 personer och ha goda förutsättningar att ta oss an ökade ambitioner med 3-5 nya projekt under året. Dessa projekt bidrar var och ett med ca 20-40 procent lönsamhet. Att ingå avtal för ICOpre, ingå ytterligare 3–5 avtal och att ta våra existerande kundavtal framåt kommer medföra goda intäkter och utgör bra steg för att ta oss mot lönsamhet.

Slutligen, vad har ni satt upp för mål inför 2024?

– 2024 tar vi flera viktiga steg mot att uppnå helårslönsamhet 2026. Under 2024 har vi som mål att ingå ett licensavtal för vår ICOpre-portfölj. Det är en generiskt utbytbar variant av GSKs Ellipta inhalator som vi tagit fram tillsammans med tillhörande läkemedelsformuleringar. Det representerar en stor möjlighet inom astma och KOL, med en global marknad värd över 5 miljarder USD som vi kan ta del av genom att ingå partnerskap och licensavtal med ett läkemedelsbolag.

»2024 tar vi flera viktiga steg mot att uppnå helårslönsamhet 2026. Under 2024 har vi som mål att ingå ett licensavtal för vår ICOpre-portfölj.«

– Vi har även indikerat att vi har som mål att ett individuellt kvartal under 2024 blir lönsamt. I övrigt är det viktigt för oss att ta det viktiga ICOres-Symbicort-projektet framåt i studieprogrammet. Vi har en välfylld säljpipe och diskussioner med många bolag som är intresserade av inhalation för deras projekt. Målet är att sätta avtal för 3-5 av dessa under året. Jag tror att en ljusnande makroekonomisk situation kommer gynna oss då investeringsviljan hos våra kunder troligen ökar – det kan leda till fler avslut i vår säljprocess.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev