Home Intervjuer Iconovo höjer ribban i sina finansiella mål

Iconovo höjer ribban i sina finansiella mål

Iconovo

Iconovo höjer ribban i sina finansiella mål

20 juni, 2022

Inhalationsbolaget Iconovo räknar med att uppnå en omsättning om 250 Mkr år 2027 baserat på potentiella royaltyintäkter, milstolpsbetalningar från ett ökande antal utvecklingspartners samt egen läkemedelsförsäljning genom Iconovo Pharma. Bolagets vd Johan Wäborg berättar mer om de uppdaterade finansiella målen i en intervju med BioStock.

Iconovo erbjuder omfattande kompetens inom inhalationsområdet och fyra patenterade plattformar – ICOres, ICOcap, ICOpre och ICOone – som används för att utveckla kompletta inhalationsprodukter, d.v.s. både inhalatorer och torrpulverformuleringar. Produkterna utvecklas i samarbete med internationella läkemedelsbolag såsom Amneal Pharmaceuticals, Intas Pharmaceuticals och BNC Korea.

Nya femårsmål

Den 1 juni presenterade Iconovo nya finansiella mål som ersätter dem som kommunicerades för ungefär ett år sedan då man uppskattade att försäljningen år 2026 skulle uppgå till 200 Mkr. Bolaget förväntar sig fortfarande att uppnå detta mål, men väljer nu att sikta ännu högre då de har haft en positiv utveckling i kundprojekten under de senaste 12 månaderna, samt en god förmåga att knyta till sig fler samarbetspartners.

Ambitionen är att uppnå en försäljning om 250 Mkr och ett rörelseresultat på 125 Mkr år 2027, motsvarande en rörelsemarginal på 50 procent. Ungefär en tredjedel av omsättningen beräknas komma från Iconovos egen läkemedelsförsäljning i Norden via dotterbolaget Iconovo Pharma.

Allt fler utvecklingsprojekt

De finansiella målen baseras på Iconovos nuvarande projektportfölj av nya originalläkemedel och generiska inhalationsprodukter, samt bolagets målsättning att addera två till tre nya avtal per år. Iconovo har idag nio pågående projekt och räknar med att ha 12 projekt under utveckling år 2027.

Projekt med förväntade intäkter och möjlig uppsida

Ett av projekten som förväntas bidra i hög grad till omsättningsmålet är ICOres budesonid/formoterol, en generisk motsvarighet till AstraZenecas storsäljare Symbicort. Produkten utvecklas i samarbete med Amneal Pharmaceuticals och lansering planeras under 2024.

Även utvecklingsprojektet med BNC Korea avseende ICOcap indakaterol/glykopyrronuim, en generisk version av Ultibro Breezehaler, förväntas bli en bidragande faktor till den prognosticerade intäktsökningen.

Iconovo har även identifierat en potentiell uppsida på upp till 100 Mkr från projektet med ISR för utveckling och kommersialisering av ett nasalt/inhalerat covid-19-vaccin.

Iconovo berättar mer om framtidsutsikterna

De finansiella målen och framtidsutsikterna beskrevs mer i detalj under Iconovos kapitalmarknadsdag den 1 juni – se eventet här. Även under BioStock Life Science Spring Summit presenterade vd Johan Wäborg de nya finansiella målen. Se presentationen här.

Johan Wäborg, vd Iconovo
Johan Wäborg, vd Iconovo

BioStock fick möjlighet att prata mer med Johan Wäborg angående de uppdaterade finansiella målen, samt Iconovo Pharma och Symbicort-projektet.

Först och främst, varför väljer ni nu att sätta högre mål än de som ni kommunicerade i maj 2021?

– Syftet med att sätta långsiktiga mål med fem års horisont är att tydliggöra vilka förväntningar man kan ha på Iconovos affärsmodell. Vi vill med de högre målen visa hur verksamheten förväntas generera intäkter i ökande utsträckning baserat på existerande kundavtal. När vi tittar på 2027 så har vi kommit in i en period där vi som bolag får royaltyintäkter exempelvis från ICOres budesonid/formoterol och vi har även fått i gång Iconovo Pharmas läkemedelsförsäljning ordentligt. Därutöver finns även växande intäktsflöden från vår utvecklingsverksamhet.

Ungefär en tredjedel av omsättningen år 2027 förväntas kommer från Iconovo Pharma, ert läkemedelsförsäljningsbolag för den nordiska marknaden. Skulle du kunna berätta lite mer om hur uppbyggnaden av dotterbolaget kommer att gå till?

– Vi sätter just nu upp de system som behövs för att få lov att bedriva läkemedelsförsäljning i Norden. Vi behöver kvalitetssystem för distribution av läkemedel, biverkningsrapporteringssystem och slutligen partihandelstillstånd för produkterna. Under de kommande två åren kommer cirka tre till fem personer anställas för att hantera bland annat registrering, upphandlingar, logistik och marknadsföring av produkterna.

Vilka produkter planerar ni att lansera i Norden inom de närmaste åren?

– Den produkt vi säkrat och främst planerar för är vår egen ICOres budesonid/formoterol som vi utvecklat åt Amneal. Utöver denna kommer vi eftersträva att även ta övriga produkter som vi utvecklar till den nordiska marknaden. Vi ser det även som en möjlighet att även ta in andra produkter som vi bedömer ha en hög potential på den nordiska marknaden.

– Symbicort säljer idag för mer än 3 miljarder US-dollar per år och är idag inte utbytbar mot några generiska alternativ. ICOres budesonid/formoterol har goda möjligheter att bli det första, godkända ekvivalenta alternativet till Symbicort, vilket öppnar upp en mycket stor marknad för generiskt utbyte av Symbicort.

»ICOres budesonid/formoterol har goda möjligheter att bli det första, godkända ekvivalenta alternativet till Symbicort«

Varför har ingen annan aktör utvecklat en sådan produkt tidigare?

– Originalprodukten, Symbicort Turbuhaler, har en speciell typ av formulering som är svår att ta fram, en så kallad sfäroniserad formulering. Denna typ av formulering krävs för bra resultat i Turbuhaler. Därför har generiska varianter av Symbicort valt andra inhalatorer med en annan typ av formulering. Dessa inhalatorer hanteras då helt annorlunda än Turbuhaler och blir ej utbytbara. Vår ICOres bygger på egen patenterad teknologi, hanteras exakt likadant som Turbuhaler och har ett pulver som fungerar med inhalatorn – sammantaget gör detta att vår produkt har förutsättning att vara utbytbar.

Vilka försäljningssiffror siktar ni på att uppnå under de första åren på marknaden för er generiska motsvarighet till Symbicort?

– Vi har inte kommunicerat mål för detta. Men sammantaget bedömer vi att cirka en tredjedel av försäljningen år 2027 kommer komma från Iconovo Pharma där den största produkten vid den tidpunkten högst troligen kommer vara ICOres budesonid/formoterol.

I ert pressmeddelade nämner ni att flera av era kundprojekt snart går in i klinisk fas. Vilka produkter avser ni här?

– Till exempel kan jag nämna ISR med ett covid-19 vaccin i ICOone som planeras gå in i en fas I/II studie, Monash planerar en första studie med ett inhalerbart pulver av oxytocin i ICOone och Amneal planerar att köra på med nästa PK studie för ICOres budesonid/formoterol.

Ni har nyligen även fått förhandsgodkännande avseende ett patent för ICOone i Japan. Vilka möjligheter öppnar detta upp för Iconovo?

– Patent som detta stärker våra förutsättningar för att attrahera fler kunder i denna viktiga marknad.

Ni siktar på att ingå flera nya avtal för både nya originalläkemedel och generiska läkemedel fram till 2027. Skulle du kunna spekulera lite kring vilka typer av läkemedel detta skulle kunna vara?

– Gällande generika så tittar vi vidare på astma-och KOL-produkter men även inom andra områden såsom pulmonell fibros och pulmonell arteriell hypertension kommer patentskydd att löpa ut de kommande åren. Inom området nya originalläkemedel handlar det framför allt om tre kategorier av läkemedel som vi söker samarbeten för; produkter som ersätter injektion – exempelvis vacciner, produkter med snabbt tillslag – exempelvis akuta tillstånd samt produkter med  lokal effekt – exempelvis lungsjukdomar. Vårt mål är att ingå två till tre nya avtal per år de kommande åren och vi eftersträvar att ha en bra mix mellan olika typer av projekt i vår produktpipeline.

»Vårt mål är att ingå två till tre nya avtal per år de kommande åren och vi eftersträvar att ha en bra mix mellan olika typer av projekt«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev