Home Intervjuer Lipums vd blickar framåt efter emissionen

Lipums vd blickar framåt efter emissionen

Lipum

Lipums vd blickar framåt efter emissionen

26 april, 2024

Lipums företrädesemissionen tecknades till 42,6 procent, varav cirka 35,7 procent var säkerställt genom teckningsåtaganden. Detta innebär att bolaget tillförs cirka 79,7 Mkr som kommer att användas till att slutföra fas I-studien med SOL-116, tillverkning och andra förberedelser inför fas II.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog i emissionen. Vår framgångsrika utveckling kan fortsätta enligt plan, säger vd Ola Sandborgh.

Lipum utvecklar SOL-116, en biologisk läkemedelskandidat som bygger på en ny verkningsmekanism kopplad till det inflammationsdrivande proteinet Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL). Just nu pågår en fas I-studie med SOL-116 som hittills har visat en effektiv blockering av BSSL och att behandlingen är säker och vältolererad.

Emissionen tillför 79,7 Mkr

I slutet av februari meddelade Lipum att de planerar att genomföra en företrädesemission om högst cirka 187 Mkr för att avancera in i fas II med SOL-116. Teckningsperioden pågick under perioden 9–23 april 2024.

Den slutliga teckningssammanställningen visar att emissionen tecknades till 42,6 procent. Emissionen var på förhand säkerställd till cirka 35,7 procent genom teckningsåtaganden av de större aktieägarna Flerie Invest, Crafoordska Stiftelsen, Adam Dahlberg samt Christian von Koenigsegg.

Genom företrädesemissionen tillförs Lipum cirka 79,7 Mkr före avdrag för transaktionskostnader.

Vd kommenterar kapitaltillskottet

Ola Sandborgh, vd Lipum

BioStock kontaktade vd Ola Sandborgh för att få veta mer om emissionsutfallet och hur kapitaltillskottet kommer att användas.

Vad skulle du vilja säga till aktieägarna som tecknade sig i emissionen?

– Med stödet från befintliga och nya aktieägare stärker vi vår kassa och kan fortsätta som planerat. Vi kommer även kunna förbereda och ta de första stegen in i fas II av vårt utvecklingsprogram för SOL-116. Jag är mycket glad och tacksam över det förtroende som våra aktieägare visar oss.

Hur kommer ni fördela kapitalet?

– I första hand så kommer vi allokera resurser till att starta produktionen av studieläkemedel till fas II samt att slutföra den pågående fas I-studien. Vidare så kan vi fördela medel till förberedelser inför start av fas II-studien. Vårt prekliniska arbete och samarbeten med Karolinska Institutet och Örebro universitet samt det projekt som Swelife/Vinnova nyligen stöttat kommer förstås fortsätta som planerat.

Behöver ni korrigera något i utvecklingsplanen eller verksamheten efter emissionsutfallet?

– Som alltid anpassar och korrigerar vi kostnadsallokeringar utifrån de förutsättningar som ges, så även denna gång. Vår bedömning har varit att vi behöver ca 100 Mkr fram till fas II-studiens start och det är det vi anpassar oss till. Vi är i ett mycket intressant utvecklingsskede med spännande ny kunskap på gång under året. Samtidigt ser vi över alternativa möjligheter till ytterligare finansiering för att fortsätta utvecklingen enligt plan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev