Home Nyheter Iconovo välkomnar Gerald Engström som huvudägare genom nyemission

Iconovo välkomnar Gerald Engström som huvudägare genom nyemission

Foto: Sven Lindwall

Iconovo välkomnar Gerald Engström som huvudägare genom nyemission

9 oktober, 2023

Iconovo genomför en riktad emission som tillför bolaget cirka 19,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionen riktar sig till ett antal befintliga aktieägare, inklusive Gerald Engström som har valt att investera 12,5 Mkr, vilket gör honom till den största aktieägaren i bolaget. Detta stärker inte bara ägarstrukturen utan skapar också nödvändiga förutsättningar för att fortsätta arbeta strategiskt mot de långsiktiga målen.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad i samarbete med internationella läkemedelsbolag. Bolagets längst framskridna projekt är ICOres budesonid/formoterol, en generisk motsvarighet till AstraZenecas Symbicort, som förväntas lanseras under 2025.

Iconovo har satt upp finansiella mål om att nå lönsamhet år 2026, samt en omsättning på 250 Mkr och en EBITDA på 125 Mkr år 2027. Dessutom räknar bolaget med att uppnå lönsamhet under ett enskilt kvartal såväl 2024 som 2025.

Riktad emission för att nå målen

För att skapa förutsättningar för att nå dessa mål genomför bolaget en riktad nyemission som omfattar sammanlagt 1 533 375 aktier och som tillför bolaget cirka 19,2 Mkr. Teckningskursen är satt till 12,50 kronor, vilket motsvarar en premie om cirka 1,2 procent gentemot stängningskursen den 26 september.

Gerald Engström – ny huvudägare

Nyemissionen förser inte bara Iconovo med finansiella resurser, utan även en ny huvudägare – Gerald Engström, som är grundare till ventilationstillverkaren Systemair. Engström är i dag en aktiv investerare, med ett 50-tal bolag i portföljen, som totalt är värd cirka 7,6 miljarder kronor. I portföljen återfinns bolag som Hanza, Volvo, Millicom och Scandic Hotels Group.

Innan emissionen ägde Gerald Engström 400 000 aktier värda 5,6 Mkr i Iconovo, enligt Holdings databas per den 29 augusti i år. Genom emissionen fick han möjlighet att investera ytterligare 12,5 Mkr i bolaget. Iconovo bedömer att den nya huvudägaren har en positiv inverkan på bolagets ägarbild:

”Vi är glada att välkomna vår nya huvudägare Gerald Engström som är en framgångsrik investerare med omfattande erfarenhet inom näringslivet. Hans engagemang i bolaget visar förtroende för vår vision och vår strategi för att nå våra långsiktiga mål” säger vd Johan Wäborg i en kommentar till BioStock

Fler befintliga ägare visar intresse

Även andra befintliga aktieägare i Iconovo har visat intresse i den riktade emissionen. Utöver Gerald Engström deltar Andra AP-Fonden, Mats Leander, Humle Fonder, Cicero Fonder och Michael Katina via Eber Holding, samt Mats Johansson, som är styrelseledamot och tidigare största aktieägare i Iconovo.

Nyemissionen genomförs i två trancher, varav den andra tranchen enbart riktar sig till Abraxas Holding, som kontrolleras av styrelseledamoten Mats Johansson.

Riktad emission istället för företrädesemission

Iconovo valde att genomföra en riktad emission istället för en företrädesemission av flera olika anledningar. Enligt bolaget hade en företrädesemission förmodligen krävt betydligt mer tid och resurser för att genomföras effektivt. Dessutom finns det inga garantier för att en sådan emission skulle tecknas fullt ut. Om företrädesemissionen inte hade blivit fulltecknad, hade resterande aktier behövt tecknas av garanter som ofta kräver höga ersättningar i utbyte.

Iconovo antar också att en företrädesemission sannolikt skulle ha krävt en rabatt på aktierna, vilket skulle ha lett till en större utspädning för befintliga aktieägare. Den sammanlagda utspädningseffekten för den nuvarande nyemissionen uppgår till cirka 13 procent, vilket är en mer gynnsam lösning för aktieägarna enligt bolaget.

Lansering av ICOres och utlicensering av ICOpre i sikte

Den riktade emissionen säkrar de finansiella resurser som är nödvändiga för att fortsätta arbeta mot bolagets finansiella mål. För att uppnå målen är det viktigt att Iconovo lyckas licensera ut sin Ellipta-generika ICOpre under 2024, samt lansera ICOres budesonid/formoterol under 2025. Bolagets har inlett kontaktfasen i utlicenseringsprocessen för ICOpre, och dessutom fortlöper studieprogrammet för ICOres planenligt.

En annan viktig komponent i att bli kassaflödespositiva är bolagets kontraktsutveckling (CDMO) av inhalerbara läkemedel, som i förlängningen kan leda till licensavtal eller inhalatorförsäljning.

Stärkta av den riktade emissionen ser Iconovo nu fram emot att driva projekten framåt mot målet att nå försäljningstillväxt och lönsamhet:

Likviden från den riktade emissionen ger oss ett värdefullt kapitaltillskott som kommer att hjälpa oss att ta bolaget till nästa nivå. Vi ser nu fram emot att driva våra projekt framåt, inklusive lanseringen av ICOres budesonid/formoterol och utlicensieringen av ICOpre” säger vd Johan Wäborg i en kommentar till BioStock

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev