Home Intervjuer BrainCool: ”Lånet från EIB ger maximalt manöverutrymme”

BrainCool: ”Lånet från EIB ger maximalt manöverutrymme”

BrainCool: ”Lånet från EIB ger maximalt manöverutrymme”

BrainCool: ”Lånet från EIB ger maximalt manöverutrymme”

21 december, 2023

BrainCool har slutit ett lånefinansieringsavtal med European Investment Bank om totalt upp till 12,5 MEUR. BrainCools vd Martin Waleij berättar att det är en styrka att EIB ställer sig bakom bolaget, samtidigt som det bekräftar potentialen i bolagets teknologi. Parallellt fortsätter försäljningen att öka i både USA och EU genom partnern ZOLL.

BrainCool har utvecklat produkter för en tidig och snabb kylning (hypotermi) med kontrollerad temperaturreglering av olika sjukdomstillstånd.

RhinoChill System och BrainCool System (marknadsförs som IQool System i USA) används för behandling av stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Med det portabla snabbkylningssystemet RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som sedan följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System. Bolaget har även utvecklat produkten Cooral System som är avsedd för behandling av oral mukosit, en allvarlig biverkan av kemoterapi.

Finansiering från EIB

BrainCool meddelade igår att man har erhållit finansiering från European Investment Bank (EIB) i syfte att möjliggöra en snabbare utveckling och kommersialisering av BrainCools medicintekniska produkter.

Under 2022 tillhandahöll EIB mer än 16.35 miljarder Euro till små och medelstora bolag som utvecklar nya produkter eller tjänster med hög tillväxtpotential.

Lånet är uppdelad i två trancher om 6 MEUR respektive 6,5 MEUR och kan påkallas när specifika milstolpar uppnås. I ett pressmeddelande konstaterar bolaget att man för närvarande har en stark kassa och även om det inte finns något omedelbart behov av likviditet, erbjuder EIB-avtalet en strategisk hävstång och finansiell säkerhet i det rådande finansiella klimatet. Det är inget krav att kalla på trancherna, men en möjlighet.

I ett pressmeddelande sa EIB:s vice ordförande Thomas Östros:

”Det är oerhört viktigt med forskning, utveckling och innovation inom den medicintekniska sektorn. Men många småföretag i Europa saknar finansieringsmöjligheter för sina tillväxtinvesteringar, inte minst inom den innovativa life science-sektorn. Därför gläder sig EIB mycket åt att kunna stödja BrainCool i deras ambitiösa investeringsplan för att utveckla banbrytande medicinsk kylteknik. Stödet från EIB kommer att stärka bolagets tillväxt ytterligare, skapa nya jobb och bidra till ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i EU-länder.”

BrainCools vd kommenterar

BioStock kontaktade BrainCools vd Martin Waleij för att få veta mer om avtalet och den långsiktiga betydelsen att ha ett avtal på plats med EIB.

Martin, vilken potentiell påverkan har EIB:s investering och låneavtal på BrainCools verksamhet och långsiktiga mål?

– Avtalet med EIB säkerställer att vi snabbt kan etablera finansiering, exempelvis om utvecklingen inom onkologiområdet och/eller stroke skulle gå snabbare än förväntat och att bolaget i det läget behöver ytterligare kapital. Situationen är dock annorlunda i BrainCool nu än när vi startade processen att låna pengar av EIB. Vår affär med BrainCool System/IQool fortsätter att växa och sedan starten med ZOLL i juni i år har utvecklingen varit mycket lovande. Om vi når målsättningen att etablera oss som marknadsledare inom segmentet medicinsk kylning ser jag en betydande potential att generera mycket starka kassaflöden.

– Avtalet med en ansedd institution som EIB fungerar i alla händelser som validering för BrainCools teknik och affärsmöjligheter. Det kan förstärka investerarförtroendet och locka till sig ytterligare finansiering. Det kan dessutom göra BrainCool till en attraktiv partner för samarbeten och allianser inom medicin- och medtechbranschen.

– Flexibiliteten i lånet säkerställer också att vi kan upprätthålla vår aggressiva tillväxtplan och fortsatta marknadsexpansion. Samtidigt stärker det vårt varumärke i flera processer och ger oss maximalt manöverutrymme.

Ni avser att lansera flera produkter på marknaden. Kan du berätta mer om detta?

– Affärsplanen som vi har presenterat för EIB innehåller, förutom vår affär med BrainCool System, våra tidiga kylstudier inom stroke och hjärtstopp. Målet är att etablera nya terapier inom dessa områden som har en mycket gynnsam prisbild. Avtalet innehåller även möjligheten att nyttja pengar till en studie för att erhålla försäkringsersättning inom onkologi i USA. Det innebär att även onkologin har goda förutsättningar att bli en större del av BrainCool.

När kan det bli aktuellt att aktivera lånen hos EIB?

– Eftersom vi har en stabil kassa och en bra utveckling med BrainCool System har vi inte behov av mer kapital i det korta perspektivet. Det kan bli aktuellt först om vi önskar accelerera verksamheten, om något år. Den ena tranchen är till exempel kopplad till en tydlig brytpunkt att vår kliniska stroke-studie (Cottis 2) blir framgångsrik. För våra strokeprojekt är det en stor fördel att vi har EIB som backar upp oss.

Parallellt med EIB-processen har ni även meddelat att er partner ZOLL har lagt en order på 20 BrainCool System värd cirka fyra Mkr och avsedd för den tyska marknaden. Kommentar?

– Ja det stämmer. Zoll lanserar nu en ny försäljningsmodell för BrainCool System i Tyskland, baserat på antalet patienter och behandlingar. I stället for att debitera kunden hela investeringskostnaden kommer Zoll, i utbyte mot att installera systemet vederlagsfritt, ta betalt för antalet behandlingar med målsättning att sluta avtal om väsentligt fler än 20 patienter per år och system, vilket vi ser är takten nu. Dvs för BrainCool är det en ren uppsida. Tanken är att det är ett verktyg att nyttja för öka takten att bli marknadsledare

– Leverans kommer att ske under det första kvartalet 2024 och i avtalet ingår även leveranser av engångsartiklar när systemen är satta i bruk. Utöver detta har vi även levererat utestående order till ZOLL om 10 respektive 25 system för USA-marknaden, under sista kvartalet 2023.

Avslutningsvis – vilka milstolpar hoppas du att BrainCool ska nå under 2024?

–  Vi ser framför allt emot att leverera en stark tillväxt med BrainCool/Iqool System, samt att följa utvecklingen med Cottis 2-studien för kombinerad TTM-behandling med trombektomi.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev