Home Nyheter Enzymaticas ColdZyme minskar mängden rhinovirus och halsont

Enzymaticas ColdZyme minskar mängden rhinovirus och halsont

Enzymatica

Enzymaticas ColdZyme minskar mängden rhinovirus och halsont

22 september, 2023

Enzymatica presenterade nyligen delresultat från en klinisk studie som visar att ColdZyme signifikant minskar mängden rhinovirus, den vanligaste orsaken till förkylning. Dessutom såg man en signifikant minskning av symptom på halsont hos de som behandlades med ColdZyme. 

Enzymatica är ett Lundabaserat life science-bolag som har utvecklat ColdZyme, en receptfri munspray som behandlar och lindrar förkylning. Produkten baseras på en enzymteknologi som bildar en skyddande barriär­ mot vanliga förkylningsvirus på munhålans slemhinna.

Sprayen säljs i mer än 30 länder på fyra kontinenter, både som ColdZyme och under andra varumärken som ViruProtect, Physiomer, Bisolviral och ADerogyl.

Klinisk studie vid University of Kent

Vid University of Kent pågår en klinisk studie med ColdZyme på 51 deltagare som är aktiva inom uthållighetssporter som löpning, cykling och triathlon. Deltagarna har delats in i två grupper, varav den ena gruppen har fått ColdZyme och den andra placebo.

Studien fokuserar på att utvärdera effekten av ColdZyme på olika patogener och parametrar för luftvägsinfektioner. Deltagarna har fört en träningsdagbok och dagligen fyllt i en enkät om symptom i de övre luftvägarna. När deltagare har upplevt symptom har de tagit svalgprover och börjat använda munsprayen.

Delrapport visar positiva resultat

De första resultaten från studien indikerar nu att ColdZyme är effektiv genom att signifikant minska virusmängden i svalget. Dessutom upplevde deltagare som använde ColdZyme signifikant mindre allvarliga symptom på halsont jämfört med de som använde placebo.

Glen Davison, chef för institutionen för sport- och träningsvetenskap vid universitetet i Kent, noterar att det även verkar finnas andra skillnader i subjektiva data gällande symptom och antal påverkade träningsdagar. Statistisk signifikans har ännu inte uppnåtts för dessa subjektiva mätningar, något som Davison tror kommer att ändras när studien är färdig och mer data har samlats in:

»Trenderna är dock tydliga och vår hypotes är att många av dessa kommer att bli statistiskt signifikanta när vi når vårt mål om antalet deltagare och har samlat in mer data. Vår hypotes är att minskningarna vi sett vad gäller virusmängd i ColdZyme-gruppen kommer att sammankopplas med ett kortare infektionsförlopp och färre förlorade träningsdagar«

Slutliga resultat 2024

Delresultaten har lämnats in för presentation vid en vetenskaplig kongress och är för närvarande under granskning. Bolaget räknar med att fullfölja studien och offentliggöra slutresultaten under 2024.

Studien bygger vidare på en tidigare studie från 2020 av samma forskargrupp, som visade att ColdZyme minskar varaktigheten och symptomen av förkylning hos idrottare.

Sammanfattningsvis stärker delresultaten Enzymaticas position när det gäller marknadsföring av ColdZyme och utgör stöd i bolagets expansion till fler marknader.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev