Home Intervjuer Ny CMO stärker Lipum inför fortsatt klinisk utveckling

Ny CMO stärker Lipum inför fortsatt klinisk utveckling

Karin Franck-Larsson

Ny CMO stärker Lipum inför fortsatt klinisk utveckling

1 november, 2023

Lipum är inne på sluttampen av den kliniska fas I-studien med SOL-116. Samtidigt är bolaget igång med förberedelserna inför nästa steg, en fas II-studie inom ledgångsreumatism. För att stärka sitt team inför detta har bolaget nyligen rekryterat Karin Franck-Larsson till CMO. BioStock hade möjligheten att intervjua Karin om hennes bakgrund och de förväntningar hon har inför sin nya roll.

Lipum är ett Umeåbaserat biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas fokuserat på behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar SOL-116, en antikropp som blockerar Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), vilket är ett protein som har en betydande roll i inflammationsprocessen.

För närvarande arbetar bolaget med att slutföra den pågående kliniska fas I-studien med SOL-116, med syftet att utvärdera läkemedelskandidatens säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik. Därefter planerar bolaget att initiera en klinisk fas II-studie för att utvärdera behandlingens effekt.

Karin Franck-Larsson tillträder som CMO

I förberedelserna för nästa utvecklingssteg har Lipum stärkt sitt team med Karin Franck-Larsson som CMO. Karin har bred kompetens och lång erfarenhet inom klinisk läkemedelsutveckling, reumatologi, ledarskap och medical affairs.

Hon har tidigare varit Global Medical Director Inflammation på Sobi, enhetschef för medicinsk information vid Läkemedelsverket samt Director Medical Affairs Nordics på Horizon Therapeutics, Raptor Pharmaceuticals och Pfizer. Hon är legitimerad läkare, har disputerat vid Uppsala Universitet och är specialist i reumatologi.

Karin Franck-Larsson
Karin Franck-Larsson, CMO Lipum

BioStock kontaktade Karin för att få veta mer om hennes bakgrund och förväntningar.

Grattis till den nya rollen som CMO på Lipum! Vad var det som lockade dig att ta den här positionen?

– Att få vara med och utveckla ett läkemedel från ett tidigt stadium till nytta för patienter med reumatiska sjukdomar. Det är unikt att man upptäcker en ny behandlingsprincip och jag är så imponerad över hur Olle Hernells, Susanne Lindquists och Lennart Lundbergs forskning kunnat leda fram till en lovande läkemedelskandidat.

Hur kan din bakgrund inom läkemedelsindustrin gynna dig i rollen som CMO i Lipum?

– Jag tror att min bakgrund både som läkare, forskare och på senare år som specialist och chef inom läkemedelsindustrin och på Läkemedelsverket har förberett mig mycket väl för den här rollen.

Vad är din erfarenhet av dagens behandlingar för ledgångsreumatism och andra kroniska inflammatoriska sjukdomar?

– Det är fantastiska framsteg som gjorts i behandlingen av inflammatoriska sjukdomar sedan de biologiska behandlingarna kom i början på 2000-talet, och då inte minst för ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Jag har haft förmånen att få följa denna utveckling, både som behandlande läkare och inom läkemedelsindustrin och har sett hur mycket bättre patienter kan må med de nya behandlingarna. Men det finns alltid patienter som inte har effekt av en behandling eller som får biverkningar så behovet är fortfarande stort av nya behandlingar.

Hur ser du på projektet med SOL-116?

– Eftersom preliminära data är så lovande och eftersom teamet som jobbar med SOL-116 är så professionella och effektiva så ser jag mycket positivt på projektet. Jag har bara arbetat en månad ännu men jag har redan hunnit uppleva att det är ett fantastiskt teamwork där man drar nytta av de olika medlemmarnas specifika kunskaper och färdigheter.

–  Jag anser även att SOL-116 har en spännande behandlingsprincip, med målet att dämpa inflammation genom att blockera BSSL.

Vilka är huvudmålen för dig i din nya roll?

– Att ge projektet det medicinska stöd som det behöver i varje steg av utvecklingen.  Vi fokuserar just nu på att slutföra fas I-studien och samtidigt ta fram en strategi inför fas II, och i de diskussionerna deltar jag aktivt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev