Home Nyheter CombiGene fokuserar på smärtprojektet

CombiGene fokuserar på smärtprojektet

CombiGene fokuserar på smärtprojektet

CombiGene fokuserar på smärtprojektet

15 november, 2023

I CombiGenes Q3-rapport får det uppsagda avtalet med Spark Therapeutics en hel del utrymme, av naturliga skäl. Av rapporten framgår också att genterapibolaget nu fokuserar på smärtprojektet COZY1 för vilket man har valt såväl produktionspartner som partner för de kommande prekliniska toxikologistudierna, samt indikationer för det kliniska prövningsprogrammet.

CombiGenes längst gångna projekt är genterapikandidaten CG01 som utvecklas för behandling av patienter med svår läkemedelsresistent fokal epilepsi som inte blir anfallsfria med dagens läkemedelsbehandlingar. Under 2021 tecknade CombiGene ett samarbets- och licensavtal värt upp till 328,5 miljoner USD med USA-baserade Spark Therapeutics för den fortsatta utvecklingen.

När CombiGene den 14 oktober 2023 meddelade att man kommer att få tillbaka de globala rättigheterna för projektet från Spark, var besvikelsen och förvåningen hos CombiGene påtaglig. Marknaden reagerade också negativt och handlade ned aktien med ett halverat börsvärde som följd.

Peter Ekolind, vd CombiGene

Värt att notera är att CombiGene inte är återbetalningsskyldigt för någon av de ersättningar som bolaget erhållit, totalt 8,5 miljoner USD exklusive utvecklingskostnader, men samtidigt inte heller berättigat till några framtida milstolpsersättningar eller royalties. Läs en intervju med bolagets vd Peter Ekolind om det uppsagda samarbetet här.

Fokus på smärtprojektet

CombiGene är dock inget enprojektsbolag. I början av 2023 ingick man ett samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro för utvecklingen av mer effektiva behandlingar av svåra temporära och kroniska smärttillstånd. Den gemensamma pipelinen består av det längst skridna projektet – peptidbehandlingen COZY01 – samt genterapibehandlingen COZY02. En nyligen framlagd doktorsavhandling vid Köpenhamns universitet stärkte behandlingskonceptet ytterligare. Läs mer här.

Kontraktstillverkare vald för smärtprojektet

I september ingick CombiGene ett partnerskap med kontraktstillverkaren (CDMO) AmbioPharm för COZY01. Den nya partnern har enligt CombiGene omfattande erfarenhet av peptidutveckling och tillverkning. Dessutom uppfyller partnern alla regulatoriska kriterier, vilket förbereder vägen till toxikologiska studier och studier i människa. AmbioPharms kapacitet för kommersiell produktion positionerar dem också som en potentiell långsiktig partner i COZY01-projektet.

Vd Peter Ekolind kommenterade valet av AmbioPharm som CDMO i ett pressmeddelande:

“Att vi nu valt CDMO-partner innebär att COZY01-projektet tagit ett viktigt steg mot att kunna initiera de toxikologistudier som genomförs i syfte att kunna lämna in en klinisk prövningsansökan.”

Smärta i samband med bältros blir första indikation

I oktober valde CombiGene och Zyneyro att fokusera den första Proof-of-Concept-studien för COZY01 i människa på patienter med smärta i samband med Herpes Zoster (bältros) – en mycket smärtsam komplikation.

Efter visad Proof-of-Concept kommer den fortsatta utvecklingen inrikta sig på diabetesneuropati, en av de vanligaste kroniska komplikationerna vid diabetes där ett tydligt symptom är svår kronisk smärta. I likhet med många andra kroniska smärttillstånd saknas det effektiva behandlingsformer för indikationen.

I ett pressmeddelande sa Pernilla Fagergren, CombiGenes Director Clinical Development, följande:

”Valet av indikation för det peptidbaserad COZY01-projektet är en viktig milstolpe. Parallellt med att vi genomför de återstående prekliniska studierna kan vi nu inleda det omfattande arbetet att förbereda det kliniska programmet, det vill säga studier i människa”.

Partner för prekliniska toxikologistudier utsedd

Nästa steg framåt i COZY01-projektet togs några dagar senare när CombiGene valde Charles River Laboratories som ny CRO-partner (kontraktsforskningsbolag). Valet av CRO innebär att man därmed kommer närmare initieringen av de toxikologistudier som krävs för att man sedermera kan lämna in en klinisk prövningsansökan.

Vid sidan av COZY01 pågår även utvecklingen av COZY02. En prototyp av AAV-vektorn som fungerar som bärare av det genetiska materialet i genterapin har utvecklats av Zyneyro och testats i flera prekliniska modeller med mycket god och långvarig effekt. Bolagens fokus är nu att optimera det genetiska material som ska ingå i vektorn för att man ska kunna administrera detta i framtida humanstudier.

Byte av vektorleverantör i lipodystrofiprojektet

Utöver COZY01, som har högsta prioritet för bolaget, fortsätter övriga projekt att utvecklas parallellt. Det prekliniska projektet CGT2, CombiGenes genterapibehandling för partiell lipodystrofi, har drabbats av förseningar, men efter byte av vektorleverantör kommer nya vektorer att användas i samarbete med University Medical Center Hamburg-Eppendorf för att genomföra och återupprepa den vetenskapliga Proof-of-Concept-studien. Resultat väntas under H1 2024. Projektet har erhållit över 10 Mkr i projektbidrag av EU:s finansieringsprogram Eurostars och nationella patentansökningar har lämnats in i USA och EU.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev