Home Intervjuer CombiGenes vd om det avslutade Spark-avtalet

CombiGenes vd om det avslutade Spark-avtalet

CombiGenes vd om det avslutade Spark-avtalet

CombiGenes vd om det avslutade Spark-avtalet

16 oktober, 2023

CombiGene nåddes under helgen av nyheten att Spark Therapeutics avslutar samarbetsavtalet för epilepsiprojektet CG01. BioStock kontaktade vd Peter Ekolind för att få en kommentar kring det oväntade beskedet och vad som föranlett beslutet.

CombiGenes läkemedelskandidat CG01 utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi, den vanligaste formen av epilepsi hos vuxna epileptiker.

Under 2021 tecknade CombiGene ett samarbets- och licensavtal värt upp till 328,5 miljoner USD med USA-baserade Spark Therapeutics för den fortsatta utvecklingen av projektet.

CombiGenes vd om det avslutade samarbetet

Under helgen meddelade Spark oväntat att man, trots att projektet fortsatt anses lovande, tvingats fatta beslut om att nedprioritera kandidaten som en del av sin nuvarande pipeline.

För att få veta hur CombiGene ser på det avslutade samarbetet, kontaktade BioStock CombiGenes vd Peter Ekolind.

Peter, varför säger Spark upp samarbetet?

– Anledningen till att Spark Therapeutics avbryter samarbetsavtalet är att de prioriterat ner CG01 projektet som en del av deras nuvarande pipeline av strategiska skäl.

Ligger det några prekliniska bakslag bakom beslutet?

– Det kan jag inte se, det prekliniska programmet är pågående som planerat och Spark meddelade helt nyligen att de inom kort planerade för att ta över produktionen av virusvektorer (viruspartiklar som levererar genetiskt material in i cellen) från vår kontraktstillverkare vilket vi tolkade som en mycket tydlig positiv signal.

Kunde ni själva ha gjort något för att undvika den nu uppkomna situationen?

– Det är klart en fråga som jag ställt mig flera gånger under helgen. Vi har lämnat kontrollen och därmed inflytandet över det prekliniska utvecklingsarbetet till Spark men det är också själva grunden för den utlicensiering som vi gjorde 2021. Vi har hela tiden haft veckovisa möten med projektteamet och regelbundna styrgruppsmöten, senast i Stockholm under juni månad då nästa hela Sparkteamet kom till Stockholm. Då såg vi inga tecken på att ett avslut var i antågande. Så jag kan faktiskt inte se att vi har haft möjlighet att undvika detta, det kom som en total överraskning för oss.

CombiGenes aktieägare delar rimligen er besvikelse över beskedet från Spark. Vad kan du säga till dem idag?

– Vi har nu tre månader fram tills samarbetet avslutas i sin helhet den 12 januari. Tiden fram till dess kommer vi fokusera på att analysera de data som vi erhåller från Spark och fatta beslut om hur vi framöver hanterar CG01. När vi har en plan framåt kommer vi kommunicera den till aktieägarna.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att CombiGene idag är ett bolag med fler än ett projekt. Vi har inte bara CG01, vi fortsätter också arbetet med att samla in data för vårt andra projekt, CGT2. I vårt nya smärtprogram COZY har vi två projekt, ett peptid- och ett genterapiprojekt med en hög aktivitetsnivå och en mycket stor marknadspotential. I tillägg letar vi aktivt efter nya genterapiprojekt att licensiera in till bolaget.

– Mitt i vår stora besvikelse måste vi dock inse att händelser som denna är en del av vardagen för alla läkemedelsbolag. Utveckling av läkemedel är förknippat med omfattande risker av både utvecklingsteknisk och affärsstrategisk karaktär, vilket är en av anledningarna till att CombiGene arbetar hårt för att bredda CombiGenes projektportfölj. Något förenklat kan man säga att ju fler projekt det finns i projektportföljen, desto större är möjligheterna till framgång.

– Vi kommer givetvis att intensivt analysera hur vi på ett optimalt sätt prioriterar användandet av våra resurser som en konsekvens av att samarbetet med Spark upphör.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev