Home Intervjuer CombiGenes vd kommenterar patentgodkännandena i Australien och Indien

CombiGenes vd kommenterar patentgodkännandena i Australien och Indien

Peter Ekolind, vd CombiGene

CombiGenes vd kommenterar patentgodkännandena i Australien och Indien

20 mars, 2024

CombiGene har beviljats patent i Australien och Indien för epilepsiprojektet CG01 och invändningstiden passerades nyligen. BioStock kontaktade vd Peter Ekolind, som menar att detta stärker projektet och ökar värdet inför ett potentiellt partnersamarbete.

CombiGenes läkemedelskandidat CG01 utvecklas som en ny behandling mot läkemedelsresistent fokal epilepsi. Därmed siktar bolaget på en patientpopulation som omfattar cirka 47 000 nya fall varje år enbart i USA, EU4, Storbritannien, Japan och Kina.

Till skillnad från dagens behandlingsalternativ, som endast är symptomlindrande och kräver livslång behandling, avser CombiGene att bota sjukdomen efter endast en eller ett par behandlingstillfällen med CG01.

Letar ny samarbetspartner

I början av 2024 återtog CombiGene rättigheterna till CG01-projektet från amerikanska Spark Therapeutics. Bioteknikbolaget befinner sig nu i analysfasen av de data som genererats under de senaste två årens samarbete, vilket kommer att sammanställas till ett paket som kan presenteras för potentiella partners som har ett strategiskt intresse av genterapi inom epilepsi.

Det danska investmentbolaget Orphazyme ser potentialen i projektet och förvärvade nyligen 10 procent av aktierna i CombiGene. Läs mer i BioStocks intervju med Orphazymes styrelseordförande Michael Hove här.

Vd kommenterar godkännandet av patent i nya länder

Peter Ekolind, vd CombiGene

Patent är viktigt för att skapa ett attraktivt projekt gentemot potentiella partners. Fram tills nu har CombiGene haft två godkända patent för CG01 – i USA och Ryssland. Förra veckan beviljades patent för CG01 i två länder, Australien och Indien. Hur viktigt är det för CombiGene att säkra patent i just dessa länder, och skiljer sig genterapifältet patentmässigt från traditionella läkemedelprojekt?

BioStock kontaktade vd Peter Ekolind för att få hans syn på immateriella rättigheter och de två patenten specifikt.

Peter, hur skiljer sig genterapier från andra läkemedel när det gäller att skydda sina innovationer?

— I själva verket inte alls så mycket. För att våga investera i en lång och kostsam utvecklingsfas, som det är för genterapiutveckling, är det viktigt att kunna vara säker på att innovationen går att utlicensiera till en potentiell tagare och då är ett starkt patentskydd det medel som står till buds.

Vad omfattar de nu erhållna patenten och hur länge sträcker sig patentskyddet?

— Dessa två patent tillhör patentfamilj 2 och täcker genterapi kandidaten CG01. Skyddet sträcker sig olika långt för olika länder, för Australien och Indien räcker skyddet till början av 2037.

Ni arbetar inom ramen för Patent Cooperation Treaty (PCT) som täcker cirka 150 länder med en enda ansökan. Är de nya patenten erhållna genom PCT?

— Vi lämnade först in en PCT ansökan för dessa patent och sedan har vi valt ett tiotal länder att gå in i nationella ansökningar för. Australien och Indien är med detta besked nu godkända nationella ansökningar

Avslutningsvis, vad händer just nu i CombiGene?

— Fokus i vårt arbete ligger på att analysera de data som vi fortfarande erhåller från SPARK som skall ligga till grund för en ny utlicensiering till intresserade bolag. Arbetet med COZY-programmet fortskrider med fart framåt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev