Home Intervjuer Ola Sandborgh tar över som vd för Lipum

Ola Sandborgh tar över som vd för Lipum

Ola Sandborgh

Ola Sandborgh tar över som vd för Lipum

15 november, 2023

Lipum har utsett Ola Sandborgh till ny vd från och med den 1 december 2023. Med över 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin tar han över rodret från nuvarande vd Einar Pontén, som blir kvar i bolaget i en ny roll med fokus på affärsutveckling. BioStock hade möjligheten att intervjua både Sandborgh och Pontén om det kommande vd-skiftet och bolagets utveckling framåt.

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat SOL-116 är en antikropp som blockerar Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), vilket är en ny verkningsmekanism för behandling av inflammation.

SOL-116 är just nu i klinisk fas I med fokus på behandling av reumatoid artrit (RA), även kallat ledgångsreumatism.

Ny vd stärker bolaget inför fas II

Nu stärker bolaget sin ledning inför fas II genom att utse Ola Sandborgh till ny vd. Ola har en stark bakgrund inom läkemedelsbranschen, med fokus på kommersialisering, produkt- och affärsutveckling. Han kommer senast från rollen som Vice President Immunology & Specialty Care i Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) och har tidigare haft ledande positioner på Pfizer och Sanofi Pasteur MSD.

Sandborgh tar över rollen som vd från Einar Pontén, som framgångsrikt har utvecklat Lipum till ett noterat läkemedelsbolag i klinisk fas. Einar lämnar sin roll som vd på eget initiativ, men kommer fortsätta att vara aktiv i bolaget i en ny roll med fokus på att säkerställa en smidig överföring av ansvar till Ola samt affärsutveckling.

Einar Pontén
Einar Pontén, nuvarande vd, Lipum

Ola Sandborgh och Einar Pontén kommenterar vd-övergången

BioStock fick en pratstund med både Ola Sandborgh och Einar Pontén angående vd-skiftet.

Ola Sandborgh
Ola Sandborg, tillträdande vd, Lipum

Ola, grattis till din nya roll som vd för Lipum! Skulle du först kunna berätta lite kort om din professionella bakgrund inom läkemedelsindustrin?

– Med drygt 30 år i läkemedelsbranschen har jag arbetat i både stora globala läkemedelsbolag och i mindre bolag. Jag började på Glaxo 1991 och har därefter jobbat på Pfizer, SPMSD och de senaste åtta åren inom Sobi.

– Utöver en solid kommersiell bakgrund har jag en bred erfarenhet av utvecklingsprojekt i både tidig och sen fas. Jag har även betydande erfarenhet av förvärv och inlicenseringar av produkter, samt samarbete med partners.

– Jag tror att min profil passar bra in i Lipum och att det är ett naturligt nästa steg med tanke på fasen som bolaget befinner sig i nu. Det är viktigt att notera att bolagets nuvarande vd Einar Pontén fortsätter vara en del av organisationen i en annan roll. Tillsammans kommer vi stärka Lipum inför nästa utvecklingsfas.

Einar, hur ser du på timingen på vd-skiftet?

– Jag tycker att tidpunkten är optimal. Vi förbereder oss för fas II och eventuellt så småningom flera parallella studier. Jag diskuterade med styrelsen redan innan vi påbörjade kliniska studier att det möjligen är dags att genomföra ett vd-byte inför nästa utvecklingsfas, då det innebär en stor förändring för bolaget att gå in i klinik.

– Jag kom in i Lipum i ett tidigt skede, där min entreprenöriella sida var särskilt fördelaktig. Sedan dess har Lipum utvecklats till att bli ett fullfjädrat läkemedelsbolag med nya behov. Då är det lämpligt med en vd som besitter den erfarenhet som Ola har. Sammanfattningsvis anser jag att både timingen och valet av person är perfekt för uppdraget!

Vad blir din nya roll i bolaget?  

– Det handlar egentligen om två delar. För det första kommer jag vara med i överföringen av rutiner, kunskap och nyckelrelationer till Ola och fungera som en slags ”sidekick”. Den andra delen handlar om att stödja affärsutvecklingen.

Ola, vad var det som lockade dig till rollen som vd för Lipum?

– Jag tror att rollen som vd på Lipum passar mig som handen i handsken. Jag har stor erfarenhet inom immunologi och inflammationsområdet och jag har haft flera antiinflammatoriska läkemedel under mina vingar. Att få vara med och bidra till Lipums utveckling av ett nytt lovande läkemedel är en möjlighet som jag helt enkelt inte kunde tacka nej till.

– Lipum har en produkt som kan göra skillnad för väldigt många patienter och dess anhöriga. Genom att rikta in sig på målmolekylen BSSL erbjuder SOL-116 en ny verkningsmekanism med en möjlighet att möta ett ouppfyllt medicinskt behov. Även om det finns bra behandlingar för reumatoid artrit i dagsläget, så är det fortfarande många patienter som inte blir tillräckligt hjälpta.

–  Bolagets kompetens, storlek och fas var också av betydelse för mitt beslut att ta över rollen som vd. Men det absolut viktigaste för mig är att vi har en produkt som kan bli en värdefull tillgång för patienterna. Det ser väldigt lovande och positivt ut, men vi har såklart en väg att gå innan vi har alla svaren.

Vilka värderingar är viktigast för dig i ditt ledarskap?

–  Jag kommer från en bruksort i Värmland där min uppväxt präglades av lagidrott. Detta gjorde att jag tidigt förstod betydelsen av ledarskap och har även format mig till den ledare jag är idag.

– Mina tre hörnpelare är närvarande, inlyssnande och effektivt delegerande av arbete. Att lyckas skapa och utveckla en organisation där alla samverkar resulterar i en synergistisk effekt. Jag ser fram emot att leda Lipums organisation, som är ett komplett team med duktiga och kompetenta individer. Mitt mål är att maximera organisationens fulla potential.

Vad kommer vara ditt initiala huvudfokus som vd på Lipum?

– Jag kommer fokusera på att lära känna organisationen och bli en naturlig del av den dagliga verksamheten. Sedan är det även viktigt att säkerställa vi har finansiering på plats inför kommande steg och fortsätta bygga Lipum som varumärke bland aktieägare, investerare och möjliga partnerföretag. Det krävs kontinuerlig tillförsel av kapital för att lyckas ta en produkt hela vägen till marknaden.

–  Ett av mina första uppdrag var att vara på plats på Umeå På Börsen den 14 november.

Einar, vad har du för tankar om Ola som ny vd för Lipum?

– Jag är supernöjd med valet av Ola som vd! Rekryteringsprocessen har hanterats av styrelsen med hjälp av en headhunter, men det var en aktieägare som tipsade oss om att Ola skulle vara en bra resurs i Lipum. Detta tips följde styrelsen upp när de letade efter vd-kandidater.

Hur skulle du sammanfatta din tid som vd på Lipum?

– Det har varit fantastiskt kul! Jag värdesätter verkligen min relation till medarbetarna som jag har haft fullständig tillit till. Samtidigt känner jag att de har uppskattat mitt ledarskap.

– Sedan har jag även byggt upp en värdefull relation med aktieägarna. Många av dem har starka band till bolaget och har följt vår utveckling under lång tid. Vi har lyckats leverera det vi har lovat och byggt upp ett förtroende bland aktieägarna.

– Jag har länge varit inställd på att bolaget behöver en ny vd i det skedet som vi befinner oss i nu. Att få in ny energi och kompetens kommer gynna bolaget i det långa loppen. Jag ser fram emot att få vara en del av bolagets utveckling, även om det är i en annan roll.

Ola, hur ser du på din väg in i bolaget?

– Som ett naturligt nästa steg i min karriär. Under 2023 har jag bedrivit egen konsultverksamhet där jag har erbjudit strategisk rådgivning till läkemedelsbolag, med särskilt fokus på övergången till kommersiell verksamhet. Min avsikt var att hjälpa Lipum som konsult men det slutade med en anställning, således en annorlunda väg in men nog så intressant och kul! Jag ser nu fram emot att få bli en del av Lipums team och lägga allt mitt fokus på bolagets utveckling in i fas II och planera för framtida affärer och kommersialisering av vår unika tillgång, SOL-116.

Vilka utmaningar ser du som ny vd för Lipum samt i bolagets fortsatta utveckling?

– Den initiala utmaningen är att komma in i bolaget så snabbt som möjligt så att jag kan börja agera och verka fullt ut. Jag har en strategi och plan för att uppnå det, vilket är extra viktigt då Lipum är ett delvis virtuellt team där alla inte är lokaliserade på samma kontor.

– Vad gäller Lipum som företag så står vi inför utmaningar som alla läkemedelsbolag upplever i den här fasen. Målet är såklart att få de resultat på plats som krävs för att kunna gå vidare i utvecklingsplanen. Så här långt ser det väldigt lovande ut med fas I-studien, där SAD-delen är slutförd och MAD-delen pågår.

– Att ha kommit hit utan att stöta på några betydande problem är en bra start, men det verkliga svaret kommer när fas II-resultaten är tillgängliga. Först då vet vi hur effekten ser ut. Vi har en lång väg att gå innan produkten kan nå marknaden, och det gäller att få stöd från investerare och partners för att förverkliga vårt mål. Men eftersom jag kommer från den världen så tror jag att jag kan hantera det på ett bra sätt och säkra rätt partner och rätt stöd på vägen.

Hur ser din övergripande vision ut för bolaget?

– Det primära målet är att utveckla SOL-116 så att den kan nå marknaden och ge nytta till patienter med reumatoid artrit. Sedan finns det ytterligare möjligheter inom andra användningsområden.  Jag tror att SOL-116 skulle kunna användas inom ett stort antal indikationer inom inflammationsområdet. Det gäller bara att hitta det bästa urvalet och planen för att kunna hjälpa ännu fler patienter.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev