Home Nyheter CombiGenes smärtprojekt får nytt vetenskapligt stöd

CombiGenes smärtprojekt får nytt vetenskapligt stöd

CombiGene

CombiGenes smärtprojekt får nytt vetenskapligt stöd

23 februari, 2023

I början av året ingick CombiGene ett samarbetsavtal med danska Zyneyro för utveckling av behandling av svåra temporära och kroniska smärttillstånd. Nu visar en ny doktorsavhandling vid Köpenhamns universitet en robust smärtlindring med de aktuella läkemedelskandidaterna i experimentella modeller.

Genterapibolaget CombiGene har sedan man tecknade det potentiellt lukrativa samarbets- och licensavtalet med USA-baserade Spark Therapeutics haft ambitionen att ingå fler samarbeten. Man inledde 2023 med att uppfylla denna ambition genom att teckna ett samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro, grundat av forskare från institutionen för neurovetenskap vid Köpenhamns universitet och en grupp entreprenörer.

I samarbetet fokuserar parterna på en gemensam utveckling av nya läkemedelskandidater med mer effektiv smärtlindring och utan de biverkningar som dagens behandlingar ofta ger upphov till, baserat på en ny biologisk verkningsmekanism. Bolagen har idag två projekt: peptidbehandlingen COZY01 för behandling av tillfälliga smärttillstånd, och COZY02, en genterapibehandling med potentiellt livslång effekt.

Ny doktorsavhandling stärker bolagens hypotes

Nyligen försvarade Gith Noes-Holt vid Köpenhamns universitet framgångsrikt sin avhandling ”Development and investigation of AAV gene therapies and peptide inhibitors treating chronic pain”. Avhandlingen är baserad på fyra separata vetenskapliga manuskript, av vilka två redan är publicerade I välrenommerade tidskrifter, som rapporterar en robust smärtlindring. De nya rönen avser såväl peptidbehandlingen COZY01, som AAV-behandlingen COZY02 (genterapin) i experimentella modeller.

Noes-Holts avhandling ger en presentation av prekliniska effektdata från behandling med den peptid som utgör läkemedelskandidaten COZY01. Detta är en ny molekyl, men med en del förbättrade egenskaper jämfört med tidigare versioner som enligt CombiGene och Zyneyro gör den bättre lämpad för läkemedelsutveckling.

Avhandlingen redovisar även en effektiv och långvarig smärtlindring med genterapibehandlingen i prekliniska studier.

I en kommentar säger Alvar Grönberg, Senior Program Director på CombiGene:

»De data som presenteras i Gith Noes-Holts avhandling är mycket positiva. På CombiGene ser vi nu fram emot att tillsammans med våra kollegor på Zyneyro fortsätta den spännande utvecklingen av detta lovande program och räknar med att kunna ta peptidbehandling COZY01 till klinisk utveckling inom några år. Genterapin COZY02 behöver ytterligare tid för att nå samma punkt i sin utveckling, men är ur ett medicinskt perspektiv minst lika intressant som COZY01«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev