Home Nyheter AcouSort om bolagsstatus och emission

AcouSort om bolagsstatus och emission

Torsten Freltoft, vd, AcouSort

AcouSort om bolagsstatus och emission

15 november, 2023

Lundabaserade AcouSorts vd Torsten Freltoft besökte BioStocks studio för att berätta mer om teknologibolagets produkter, status och den kommande emissionen. Bolaget utvecklar produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Just nu är man aktuella med en företrädesemission om cirka 25 Mkr.

Se intervjun med AcouSorts vd Torsten Freltoft, på engelska, nedan.

YouTube video

 

Informationen i denna video utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcouSort. Inbjudan till berörda personer att teckna andelar i AcouSort kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som AcouSort kommer att publicera omkring den 14 november 2023.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev