Home Intervjuer BioInvent når forskningsmilstolpe i samarbete med Exelixis

BioInvent når forskningsmilstolpe i samarbete med Exelixis

BioInvent når forskningsmilstolpe i samarbete med Exelixis

BioInvent når forskningsmilstolpe i samarbete med Exelixis

8 september, 2023

BioInvent har nått en forskningsmilstolpe i sitt samarbete med Exelixis, som fokuserar på att skapa nya antikroppar för cancerbehandling. Denna framgång har resulterat i en utbetalning på 1 miljon USD till BioInvent. Bolagets vd, Martin Welschof, uttrycker belåtenhet över partnerskapets snabba framåtskridande, samt framhåller att det utgör ytterligare en validering av BioInvents F.I.R.S.T. och n-CoDeR-teknologier.

BioInvent använder sitt antikroppsbibliotek n-CoDeR och screeningplattformen F.I.R.S.T. till att identifiera både målstrukturer och antikroppar. Detta innebär en parallell upptäcktsprocess, vilket har resulterat i flera lovande kandidater som nu genomgår klinisk utvärdering. BI-1206 är den ledande kandidaten följt av BI-1808, BT-001 och BI-1607. Nyligen erhöll en femte kandidat, BI-1910, IND-godkännande (Investigational New Drug) i USA. Bolaget planerar att gå in i klinisk utveckling med BI-1910 under andra halvåret 2023.

Delar av portföljen genomförs i samarbete med andra bolag, såsom CASI, (licensavtal för Kina inklusive Hong Kong, Macao och Taiwan), MSD (samarbets- och leveransavtal) samt Transgene (50/50 joint venture).

Partnerskapet med Exelixis

BioInvent utökade listan över samarbeten under 2022 då man ingick ett exklusivt partnerskap med amerikanska Exelixis för att utveckla nya immunonkologikandidater. Läs mer.

Samarbetet kombinerar BioInvents expertis inom cancerimmunologi och antikroppsbiologi med Exelixis kompetens inom antikroppsteknik och ADC-teknologier, med målet att utöka Exelixis portfölj av antikroppsbaserade terapier.

Forskningsmilstolpe utlöser betalning om 1 MUSD

Martin Welschof, vd BioInvent
Martin Welschof, vd BioInvent

Exelixis betalade BioInvent 25 miljoner USD för rättigheterna att välja ut tre målstrukturer. BioInvent ansvarar för initial upptäckt och karakterisering, medan Exelixis kan välja att licensiera alla målprogram. Om Exelixis utnyttjar denna option tar de över framtida utveckling och kommersialisering och betalar BioInvent en tilläggsavgift och potentiella framgångsbaserade milstolpar och royalties.

BioInvent kunde igår meddela att Exelixis har uppnått en forskningsmilstolpe i utvecklingen av en antikropp mot en ej namngiven målstruktur, vilket utlöser en milstolpsbetalning om 1 miljon USD till BioInvent.

Vd Martin Welschof uttryckte i ett pressmeddelande sin tillfredsställelse med partnerskapets snabba framsteg:

»Vi är mycket nöjda med hur samarbetet framskrider och de utmärkta interaktionerna med teamet på Exelixis. Att ha nått detta forskningsstadium så här tidigt i samarbetet visar hur vår expertis inom cancerimmunologi och vår discovery-plattform kan påskynda läkemedelsupptäckt både för oss själva och för våra partners. Detta är ytterligare en validering av vårt egenutvecklade antikroppsbibliotek n-CoDeR och F.I.R.S.T. som fortsätter att generera nya spännande läkemedelskandidater.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev