Home Nyheter BioInvent förväntar sig data från sju kliniska studier under 2024

BioInvent förväntar sig data från sju kliniska studier under 2024

BioInvent förväntar sig data från sju kliniska studier under 2024

BioInvent förväntar sig data från sju kliniska studier under 2024

18 januari, 2024

BioInvent gick in i 2024 med en solid finansiell ställning med 1358 MSEK i kassan, motsvarande 132 miljoner USD. Bolaget står nu inför flera viktiga milstolpar med data från sju kliniska studier under året. Därmed bygger man vidare på det momentum som genererades under 2023 med framsteg inom sex kliniska program.

BioInvent använder ett unikt tillvägagångssätt för att upptäcka nya rmålstrukturer på tumörer, lämpliga för cancerbehandling. Bolaget har utvecklat flera antikroppskandidater som för närvarande befinner sig i klinisk utveckling, både som monoterapi och i kombination med dagens standardbehandlingar. Läkemedelskandidaterna BI-1206 och BI-1808 testas i fas I/IIa-studier för behandling av Non-Hodgkins lymfom och solida tumörer. Tre andra produkter, BT-001, BI-1607 och BI-1910, testas i tidiga kliniska studier, som potentiella behandlingar för flera cancertyper.

Totalt har BioInvent fem läkemedelskandidater som går igenom sex kliniska prövningar. I en färsk intervju med BioStock betonade BioInvents vd, Dr. Martin Welschof, att framsteg har gjorts i alla program under 2023, vilket validerar den egenutvecklade teknologiplattformen för generering av antikroppar – F.I.R.S.T. Läs mer här: BioInvents vd: “This year we made unprecedented progress” (21 december 2023)

Flera dataavläsningar förväntas under 2024

Nyligen kommunicerade BioInvent sina strategiska prioriteringar och förväntade milstolpar för 2024. Bolaget förutspår ett betydande inflöde av data under året; fas 1-kombinationsdata från de ledande programmen BI-1808 och BI-1206 under H1/mitten av 2024 samt data från fem andra kliniska studier som utvärderar BI-1206 i NHL, BI-1808, BI-1607, BT-001 och BI-1910. Dessutom kan BioInvent upprätthålla momentum under 2024 enligt nuvarande utvecklingsplan, med stöd av en robust finansiell reserv om 1358 Mkr.

Kommande milstolpar med BI-1808

BI-1808 är en anti-TNFR2-antikropp som riktar sig mot regulatoriska T-celler i solida tumörer och lymfom. BI-1808, som utvecklas med stöd från Leukemia & Lymphoma Society’s Therapy Acceleration Programme, har visat sig vara en lovande immunterapi mot cancer. En fas I-studie genererade positiva interimsresultat och visade tidiga tecken på effekt och en robust säkerhetsprofil.

När BI-1808 administrerades som monoterapi inducerade det en anmärkningsvärd partiell respons hos en av patienterna med en gastrointestinal tumör. Tumörbördan minskade med 59 procent och patienten står fortfarande på behandling. En fas IIa-studie undersöker dess effekt i utökade kohorter, inklusive lungcancer, äggstockscancer, CTCL, melanom och andra T-cellslymfom.

BioInvent förväntar sig initiala data från kombinationsstudien BI-1808 och pembrolizumab i mitten av 2024. Initiala data från fas IIa-studien av BI-1808 som monoterapi förväntas vid årsskiftet.

Förväntningar kring BI-1206

BioInvent förväntar sig även framsteg med sin andra ledande kandidat, BI-1206. Detta är en anti-FcyRIIB-antikropp som syftar till att förbättra befintliga cancerbehandlingar som de storsäljande läkemedlen pembrolizumab och rituximab. BI-1206 utvärderas i separata kliniska prövningar för non-Hodgkins lymfom (NHL) och solida tumörer och erbjuder intravenösa (IV) och subkutana (SC) formuleringar för att underlätta behandlingen.

I en fas I/IIa-studie med NHL-patienter visade intravenös administrering fyra fall av komplett respons (CR), tre fall av partiell respons (PR) och fyra fall av stabil sjukdom (SD) i 15 patienter. Långvariga svar på behandlingen,med en mediantid på 2,5 år, kunde observeras. En fas IIa-expansionsstudie med BI-1206 intravenöst pågår. I solida tumörer har den intravenösa delen av fas I-studien så här långt visat effekt med två långvariga partiella responser och stabil sjukdom hos melanompatienter.

BioInvent förväntar sig att kunna presentera data från fas I-delen med subkutan dosering i kombination med rituximab i NHL under första halvåret 2024. Ytterligare data från fas I IV-doseringen med pembrolizumab för solida tumörer förväntas också under H1/mitten av året. Bolaget räknar med att ha initiala fas II-data för BI-1206 i NHL i slutet på 2024.

Potentiella nya affärer efter Exelixis

För två år sedan tecknade BioInvent ett avtal med amerikanska Exelixis. BioInvent erhöll en förskottsbetalning på 25 miljoner USD i utbyte mot Exelixis rättigheter att välja mål identifierade med BioInvents F.I.R.S.T.-plattform och n-CoDeR-bibliotek. I september 2023 nåddes en forskningsmilstolpe, vilket utlöste en betalning om 1 miljon USD till BioInvent. Exelixis sade nyligen upp avtalet på grund av ett omstruktureringsprogram, där kliniska program samt sådana på väg mot klinik prioriteras framför projekt kring tidig forskning. Samarbetet med BioInvent föll inom den senare kategorin.

Avtalet har inte enbart genererat goda intäkter för BioInvent, det har även enligt bolaget identifierat nya och mycket intressanta kandidater. Samtidigt får de nu möjligheter att teckna ett nytt avtal med en annan licenstagare.

Martin Welschof, vd BioInvent
Martin Welschof, vd BioInvent

Flera betydande milstolpar under 2024

I ett uttalande rörande de potentiella milstolparna för 2024, förmedlade BioInvents vd Martin Welschof att bolaget kommer att bygga vidare på det positiva momentum som genererats under ett framgångsrikt 2023. Welschof förväntar sig en liknande god utveckling under 2024 med flera kommande milstolpar, med stöd av bolagets robusta finansiella situation:

“Going into 2024, we are eager to build on the momentum from a very successful 2023, where we made excellent progress with our six clinical programmes. We expect an equally busy 2024, with multiple value-inflection points including data sets for target engagement and initial phase II clinical proof-of-concept results from our growing portfolio of novel, first/best-in-class immune-modulatory antibodies.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev