Home Nyheter BioInvent i nytt potentiellt lukrativt licensavtal

BioInvent i nytt potentiellt lukrativt licensavtal

BioInvent i nytt potentiellt lukrativt licensavtal

22 juni, 2022

BioInvent har ingått ett options- och licensavtal med amerikanska Exelixis med fokus på identifiering och utveckling av nya antikroppar för immunonkologibehandling. Avtalet ger Exelixis rätt att välja upp till tre immunonkologiska antikroppar med hjälp av Bioinvents egenutvecklade F.I.R.S.T-plattform och n-CoDeR-bibliotek. Exelixis betalar initialt 25 miljoner USD och om man väljer att inlicensiera en kandidat, utlöses en en licensaffär som inkluderar milstolpsbetalningar och royalties. 

BioInvent identifierar och utvecklar nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Avsikten är att väsentligt förbättra effekten av nuvarande checkpointhämmare och/eller aktivera immunitet mot cancer hos patienter som inte längre svarar på behandling.

Bred klinisk pipeline och internationella samarbeten

BioInvent har flera kliniska kandidater under utveckling med BI-1206 i spetsen, följt av BI-1808BT-001 och BI-1607. Delar av portföljen genomförs i samarbete med andra bolag såsom CASI (licensavtal för Kina inklusive Hong Kong, Macao och Taiwan), MSD (kliniskt leverans- och samarbetsavtal samt Transgene (50/50 joint venture). Vidare har bolaget en portfölj av kliniska program som drivs av externa parter som ett resultat av tidigare ingångna partnerskap som kan generera potentiella milstolpar och royalties på framtida försäljning.

BioInvents licensavtal. Klicka för att förstora.

Det senaste i raden av avtal tecknades förra veckan med Kalifornienbaserade Exelixis, ett bioteknikbolag med fokus på onkologi. Exelixis, som ingår i Standard & Poor’s (S&P) MidCap 400 index och som har tagit fyra läkemedelsprodukter till marknaden, vill diversifiera och bredda sin pipeline genom avtalet med BioInvent.

Exklusivt options- och licensavtal med Exelixis

BioInvent kommer att ansvara för det initiala discovery- och utvecklingsarbetet med målstrukturer och antikroppar, liksom den prekliniska karakteriseringen av verkningsmekanismer. BioInvent kommer att använda sitt egenutvecklade n-CoDeR-antikroppsbibliotek och den patientcentrerade screeningplattformen F.I.R.S.T., som möjliggör parallell identifiering av målstrukturer och antikroppar.

Avtalet med Exelixis utgör ytterligare en validering av BioInvents plattformar. Detta är anledningen till att bolaget regelbundet lockar både institutionellt kapital och multinationella partners.

25 miljoner USD upfront samt milstolpsbetalningar och royalties

Exelixis betalar BioInvent 25 miljoner USD upfront för rätten att välja tre målstrukturer som identifierats i samarbetet. När en läkemedelskandidat mot en målstruktur har identifierats, kan Exelixis utnyttja en option för in-licensiering och vidareutveckling av läkemedelskandidaten.

Vid utnyttjande av optionen skall Exelixis betala BioInvent en optionsavgift samt ansvara för samtliga framtida utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter för läkemedelskandidaten, inklusive potentiella ADC- och bispecifika antikroppstekniska aktiviteter.

Därutöver är BioInvent berättigat till framgångsbaserade milstolpsbetalningar knutna till utveckling och kommersialisering, samt stegvis ökande royalty-betalningar på årlig nettoomsättning för varje produkt som framgångsrikt kommersialiseras inom ramen för samarbetet.

I ett pressmeddelande sa Peter Lamb, Ph.D., Executive Vice President, Scientific Strategy och Chief Scientific Officer, Exelixis:

”Att utöka vår pipeline av biologiska läkemedel är strategiskt viktigt för oss och detta avtal ger Exelixis tillgång till BioInvents expertis inom antikropps- och cancerimmunologi, med fokus på den innovativa discovery-plattformen F.I.R.S.T, som på kort tid kan screena prover från cancerpatienter och identifiera nya antikroppar och målstrukturer med lovande terapeutisk potential. Vi tror att detta patientcentrerade och biologidrivna tillvägagångssätt har stor potential att identifiera nya målstrukturer och på så sätt möjliggöra utveckling av differentierade, antikroppsbaserade immunonkologi-behandlingar”.

Martin Welschof, vd för BioInvent, tillade:

“BioInvents huvudfokus är att omvandla vår expertis inom cancerimmunologi och antikroppsbiologi till innovativa immunonkologiterapier som kan förbättra för patienterna. Exelixis har en historik av såväl framgångsrik kommersialisering av nya cancerläkemedel som produktiva samarbeten som integrerar flera olika och kompletterande kunskaper och teknologier – såsom toxin- och cytokinkonjugering av monoklonala antikroppar och teknologier för bispecifika antikroppar – för att identifiera och utveckla innovativa terapier med betydande klinisk och kommersiell potential. Vi tror att vår expertis och discovery-plattform inom cancerimmunologi kan hjälpa Exelixis att utöka sin pipeline av biologiska läkemedel och vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans.”

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev