Home Intervjuer Cereno noteras på Nasdaq First North Growth Market

Cereno noteras på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Cereno Scientific

Cereno noteras på Nasdaq First North Growth Market

15 juni, 2023

Cereno Scientifics aktier har börjat handlas på Nasdaq First North Growth Market. Detta är ett viktigt steg för det svenska bioteknikbolaget, vars mål är att ta fram nya behandlingar för dem som lider av hjärt-kärlsjukdom. BioStock pratatade med Cerenos vd Sten R Sörensen för att få veta mer om de nya möjligheter som listbytet innebär.

Hjärt-kärlsjukdomar (CVD) är den främsta dödsorsaken i världen och orsakar nästan dubbelt så många dödsfall i världen som cancer. Samhällskostnaderna är skyhöga: mer än 200 miljarder USD spenderas per år i EU för att täcka CVD-relaterade kostnader. I USA är siffran närmare 600 miljarder USD. Dessa siffror förväntas bli fördubblade till mitten av 2030-talet, så efterfrågan på bättre behandlingar är hög. Att bidra till att möta denna efterfrågan är målet för Cereno Scientific, ett bioteknikbolag som utvecklar nya behandlingar för både vanliga och sällsynta hjärt-kärlsjukdomar.

Ett av de främsta problemen med dagens CVD-behandlingar, såsom Warfarin eller Heparin, som båda fungerar som antikoaguler för att lösa upp blodproppar, är att de ger en ökad risk för blödning. Detta kan vara livshotande för patienter som genomgår en stroke, hjärtinfarkt eller annan trombotisk händelse. Cerenos huvudmål är att ta fram läkemedel med bättre effekt som fortfarande verkar på blodets koagulationsmekanism för att lösa upp blodproppar, samtidigt som de minskar risken för blödning.

Pipeline med en mångfald av kandidater

Bolaget har tre pipelineprogram under utveckling: CS1, CS014 och CS585. CS1 är Cerenos ledande program, som för närvarande befinner sig i fas II av klinisk utveckling för behandling av en sällsynt CVD som kallas pulmonell arteriell hypertension (PAH). Läs mer här. Kandidaten, som är en HDACi (histondeacetylashämmare), bygger på ett terapeutiskt tillvägagångssätt baserat på potentialen för epigenetisk modulering. Detta är ett sätt att reglera uttrycket av vissa gener utan förändring av det genetiska materialet – ett tillvägagångssätt som har visat antifibrotiska, antiinflammatoriska, tryckreducerande såväl som antitrombotiska egenskaper. Läs mer om metoden här.

CS014 och CS585 ingår i Cerenos prekliniska program som bolaget genomför i samarbete med University of Michigan (UoM). Huvudprövare dr Michael Holinstat, som nu är Cerenos Director of Translational Research, initierade de prekliniska studierna med substanser från Cerenos FoU-program. CS014 är också en HDACi, medan CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklinreceptoragonist med potential att förbättra mekanismer som är relevanta för utvalda CVD. Läs det senaste om dessa program här.

Flytt till Nasdaq First North

När fas II-studien CS1 nu närmar sig sitt slut och de båda prekliniska programmen är planerade att äntra fas I har Cereno nått en mognadsfas i sin utveckling där man vill attrahera fler internationella partners och investerare i branschen. Detta föranledde bolaget att ansöka om byte av marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market.

Ansökan godkändes och första dag för handel i Cerenos aktier på First North var igår.

BioStock kontaktade Cerenos vd Sten R Sörensen för att få veta mer om tankarna bakom beslutet att byta lista.

Sten R Sörensen Nasdaq
Sten R Sörensen, vd Cereno Scientific

Sten, varför är det rätt tid att byta handelsplats för Cereno?

– Vi befinner oss i ett spännande skede för bolaget just nu. Vårt kliniska program CS1 är i en pågående fas II-studie, vårt prekliniska program CS014 fortskrider väl mot en fas I-studie och vårt program CS585 befinner sig i sitt prekliniska utvecklingsprogram. Styrelsen bedömde att ett byte av marknadsplats till First North kommer att öka marknadens kännedom om Cereno och ha en positiv inverkan på relationerna med kommersiella partners och andra intressenter. Därför beslutades att ett byte av marknadsplats till First North skulle vara det naturliga nästa steget i Cerenos utveckling och bedöms vara värdeskapande för våra aktieägare.

Eftersom ni riktar er till en bredare grupp aktieägare, kan ni kort beskriva de värdedrivande faktorer som Cereno har att erbjuda och en pitch till potentiellt nya investerare?

– Cereno, med vår långa erfarenhet av läkemedelsutveckling, starka nätverk av experter och samarbetspartners samt tre innovativa läkemedelskandidater, har möjlighet att helt förändra hur hjärt-kärlsjukdomar kommer att behandlas i framtiden.

– Vår huvudkandidat CS1 har en unik effektprofil för behandling av PAH. Målet med utvecklingen av CS1 är att erbjuda ett sjukdomsmodifierande läkemedel som potentiellt kan bromsa, eller vända, sjukdomsförloppet och därmed förbättra patientens livskvalitet och förlänga patientens liv. Vi genomför nu en fas II-studie i samarbete med det globala hälsovårdsbolaget Abbott för att undersöka CS1:s säkerhet och tolerabilitet samt explorativ effekt i PAH-patienter. Vi räknar med att slutföra studien i slutet av 2023.

– Vi räknar med att inleda en fas I-studie med CS014 redan under H1 2024. CS014 som HDAC-hämmare med epigenetiska effekter är en helt ny metod för trombosprevention med potential att effektivt minska risken för att utveckla trombos utan ökad blödningsrisk vilket visats i prekliniska studier. HDAC-hämning som trombosprevention har möjlighet att i grunden förändra behandlingslandskapet och möta det stora medicinska behovet av effektiva och säkra behandlingsalternativ.

– Den tredje läkemedelskandidaten är CS585 som ännu inte har tilldelats en specifik CVD-indikation för klinisk utveckling eftersom utvärdering i det prekliniska programmet fortfarande pågår.

– Sammanfattningsvis har vi en lovande portfölj med tre läkemedelskandidater under utveckling som behandlingar inom CVD med potential att förlänga livet och förbättra livskvaliteten för patienter som idag saknar tillräckliga behandlingsalternativ och därmed utgör en stor marknadsmöjlighet för Cereno.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev