Home Intervjuer Pharmacologs nya vd om strategin framåt

Pharmacologs nya vd om strategin framåt

Pharmacologs nya vd om strategin framåt

Pharmacologs nya vd om strategin framåt

22 maj, 2023

Medicinteknikbolaget Pharmacolog meddelar förändringar i ledningen och har bytt affärsstrategi till en SaaS-modell. Erik Hedlund, tillförordnad vd, återgår i rollen som styrelseordförande och nuvarande COO, Lars Gusch, tillträder som ny vd för att sätta strategin i handling. BioStock pratade med Pharmacologs nya vd Gusch om den nya rollen, partnersamarbeten och strategin framåt.

Medicinteknikbolaget Pharmacolog utvecklar produktserien DrugLog, WasteLog, PrepLog och Pharmacolog Dashboard för snabb och smidig kvalitetskontroll vid läkemedelsberedning.

Produkterna förhindrar medicineringsfel på apotek och sjukhusavdelningar och säkerställer maximal läkemedelseffekt i beredningsprocessen med potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Bolaget förhindrar även att narkotiska preparat förskingras, så kallad drug diversion, vilket är ett ökande problem inom sjukvården.

Ny affärsstrategi

Pharmacolog meddelade i april en strategiförändring för att accelerera den kommersiella utvecklingen. Affärsstrategin var tidigare baserad på försäljning av kapitalintensiva produkter med begränsade möjligheter till återkommande intäkter.

Den nya strategin innebär att analysmjukvaran kommer att säljas genom en SaaS-modell (Software as a Service). Avsikten är att säkra återkommande intäkter genom att erbjuda produkterna som en prenumerationstjänst och samtidigt minska kundernas initiala investeringskostnad med upp till 75 procent, enligt Pharmacologs pressmeddelande.

Marknadsdistributionen har hittills baserats på försäljning genom två partners, B. Braun och Codonics. Pharmacolog utökade nyligen distributionsavtalet med B. Braun till att även inkludera Portugal. Framöver kommer distributionen också att breddas genom fler distributörer och partners.

Förändringar i ledning och styrelse

Bolaget implementerar den nya strategin samtidigt som man genomför ett skifte i ledningen. Förändringarna innebär att Lars Gusch, nuvarande COO, omedelbart tillträder som ny vd, och Erik Hedlund, tillförordnad vd, återgår till rollen som styrelseordförande och ersätter Björn Varnestig som lämnar styrelsen.

Erik Hedlund, styrelseordförande, kommenterar vd-skiftet i pressmeddelandet:

“Vi är glada över att Lars har valt att tacka ja till att leda Pharmacolog. Lars har haft en betydande roll i implementeringen av SaaS-erbjudandet och har lång erfarenhet av både utveckling och operativ ledning i företaget. Lars har dessutom etablerat goda samarbeten med Pharmacologs distributörer och strategiska partners och står därmed rustad att bredda distributionsnätet för att säkerställa hög tillväxt.” – Erik hedlund, styrelseordförande, pharmacolog

Utöver rollerna inom bolaget har Pharmacologs nya vd Lars Gusch en bakgrund inom medicinteknikbolaget BrainLab, Nucletron (som köptes upp av radioterapibolaget Elekta), och hjärtdiagnostikbolaget Coala Life.

Rapporterar Q1

Pharmacolog rapporterade nyligen första kvartalet 2023 och visar tecken på tillväxt. Det negativa rörelseresultatet ökade något till 4,2 Mkr jämfört med 4,3 mkr 2022. Nettoomsättningen under Q1 uppgick till cirka 4,7 Mkr, bolagets hittills högsta försäljning under ett kvartal och en ökning med 134 procent jämfört med samma period 2022.Till största delen beror ökningen på en affär om drygt 3 Mkr i USA med strategiska partnern Codonics.

Kassaflödet uppgår till -4,3 Mkr jämfört med -3,5 Mkr Q1 2022. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 6,3 Mkr (15,4 Mkr).

Genomför företrädesemission

Pharmacolog meddelade 14 maj om att bolaget avser genomföra en företrädesemission av units om cirka 27,3 Mkr, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 16 juni 2023. Läs mer.

Orsaken som ges är att bolaget vill implementera den nya strategin med syftet att ytterligare accelerera den kommersiella utvecklingen.

Pharmacologs nya vd kommenterar

BioStock kontaktade Lars Gusch för att veta mer om den nya rollen som vd, partnersamarbeten och strategin framåt.

Lars Gusch, ny vd Pharmacolog
Lars Gusch, vd, Pharmacolog

Lars, kan du kortfattat berätta om din professionella bakgrund?

– Jag har lång erfarenhet inom olika områden av medicintekniska produkter under hela livscykeln, inklusive produkt- och systemutveckling, regulatoriska krav, service, och försäljning. Jag har jobbat med både hård- och mjukvarulösningar inom området bildstyrd kirurgi, strålbehandling, farmakologi och kardiologi för flera företag av varierande storlek vilket ger mig en god helhetsbild och en gedigen erfarenhet inom det medicintekniska området.

– Med mina tidigare positioner inom Pharmacolog har jag som nytillträdd vd mycket bra insyn i företagets produkter och marknader. Jag har även god förståelse för de utmaningar företaget står inför och den lösningsstrategi som behövs för att föra Pharmacolog framåt.

Pharmacolog har antagit en ny affärsstrategi, kan du utveckla hur den fungerar?

– Jag vill sammanfatta Pharmacologs nya affärsstrategi med ett fokusskifte från produktutveckling och initial marknadsetablering av företagets produkter till ökad kommersialisering av våra erbjudanden. Det finns en del utmaningar som vi har analyserat på ett strukturerat sätt och definierat lösningsförslag.

– Transformationen av vår produktlösning till ett SaaS-koncept spelar en viktig roll i vår framtida strategi. Vi kan nu skräddarsy våra lösningar efter kundernas behov på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som vi kan erbjuda Pharmacologs lösningar till en lägre initialkostnad för kunderna.

Hur ser du på planerna att bredda distributionsnätet, inleda nya partnerskap och stärka er marknadsposition?

– Eftersom vi erbjuder en relativt ny och specialiserad metod är det mycket viktigt för oss att arbeta med kompetenta partners som snabbt och effektivt förmedlar fördelarna med våra produkter till rätt målgrupper inom hälso- och sjukvården. Numera ser vi ett ökat intresse för att integrera produkter i ett helhetskoncept, vilket vi adresserar med nuvarande och framtida partnerskap för att på så sätt stärka vår marknadsposition.

Ni har även meddelat att ni avser genomföra en företrädesemission om 27 Mkr, kan du utveckla varför och vad kapitalet ska användas till?

– Kapitalet kommer att användas för att implementera ovannämnda strategiuppdateringen med syftet att ytterligare accelerera bolagets kommersiella utveckling.
– Vi kommer bland annat att fokusera på marknads- och försäljningsaktiviteter samt anpassning och förbättring av produkterna till nya strategin. Dessutom avses en del av kapitalet att disponeras till utökad geografisk närvaro på ytterligare nyckelmarknader där bolaget avser ingå nya partnersamarbeten.

Vilka andra aktiviteter ser du fram emot att genomföra?

– Strategiförändringen innebär att vi oavbrutet arbetar med att bygga upp och förbättra vår affärsverksamhet på ett skalbart och lönsamt sätt. Detta omfattar alla delar av företaget, från utveckling till försäljning av både produkt- och serviceerbjudandet vilket också kommer att vara en viktig del av vår verksamhet i framtiden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev