Home Intervjuer Flerie Invests Carl-Johan Spak nyinvald i Lipums styrelse

Flerie Invests Carl-Johan Spak nyinvald i Lipums styrelse

Lipum
Lipum

Flerie Invests Carl-Johan Spak nyinvald i Lipums styrelse

23 maj, 2023

På Lipums årsstämma den 10 maj blev Carl-Johan Spak invald som ny styrelsemedlem i Lipum. Carl-Johan är senior rådgivare hos Flerie Invest och kommer att bidra med nyttig kunskap och sin erfarenhet från läkemedelsindustrin och tidigare styrelseuppdrag. BioStock pratade med Carl-Johan Spak om hans professionella bakgrund, samt hans förväntningar inför rollen i Lipum.

Lipum utvecklar läkemedelskandidaten SOL-116, en monoklonal antikropp som blockerar Bile-Salt Stimulated Lipase (BSSL) vilket kan hämma inflammationen vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Just nu studerar man kandidatens säkerhet och tolerans i en fas I-studie på friska frivilliga och patienter med reumatoid artrit.

Enligt Lipums Q1-rapport fortlöper den kliniska studien som planerat. Doseringen i den sista dosgruppen ska strax inledas och säkerhetsutvärderingarna mellan de tidigare dosgrupperna visar att kandidaten är säker och väl tolererad. I nästa skede av studien kommer försökspersonerna att få upprepade doser av SOL-116.

Tillskott från Flerie Invest i styrelsen

Förutom avancemang i den kliniska studien, har Lipum även stärkt organisationen genom att välja in Carl-Johan Spak till styrelsen. Carl-Johan Spak är senior rådgivare hos Flerie Invest som är den enskilt största ägaren i Lipum och med nästan en tredjedel av aktiekapitalet.

Carl-Johan har tidigare haft ledande befattningar på bland Recipharm, Meda och Recip och är för närvarande engagerad som styrelseledamot i flera life science-bolag, exempelvis Xspray Pharma och EpiEndo. I grunden är han tandläkare och doktor i kariologi och farmakologi från Karolinska Institutet.

Intervju med Carl-Johan Spak

Carl-Johan Spak, styrelseledamot, Lipum

BioStock kontaktade Carl-Johan Spak för att få veta mer om hans tidigare erfarenheter och hans syn på Lipum.

Först och främst, varför är Lipums läkemedelsutveckling intressant enligt dig?

–Lipum har ett unikt och innovativt koncept som grund för att ta fram en ny behandling inom ett mycket stort terapiområde. Tänk att få vara med om att bidra till att utveckla en ny och effektiv behandling vid kroniska inflammatoriska sjukdomar! Även om det kommer att ta ett antal år att ta fram en ny produkt, och även om mycket kan hända på vägen dit, så måste man ha en positiv målbild om att just detta projekt kommer att lyckas och mängder av patienter kommer att få en bättre behandling.

»Lipum har ett unikt och innovativt koncept som grund för att ta fram en ny behandling inom ett mycket stort terapiområde. Tänk att få vara med om att bidra till att utveckla en ny och effektiv behandling vid kroniska inflammatoriska sjukdomar«

Vilka av dina kompetenser och erfarenheter hoppas du kan komma till nytta i Lipums styrelse?

– Jag hoppas att kunna bidra med erfarenhet från mitt styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag, flera av dessa i klinisk fas. Jag brukar säga att jag är en generalist som vet hyfsat mycket om många olika områden, allt ifrån CMC till finansiering. Jag vet att läkemedelsutveckling är komplicerat och att det tar tid. Det gäller att sätta relevanta delmål men samtidigt måste man även i tidig utvecklingsfas ha klart för sig att slutmålet är att lansera ett nytt läkemedel som ska bidra till bättre behandling.

»Jag hoppas att kunna bidra med erfarenhet från mitt styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag, flera av dessa i klinisk fas. Jag brukar säga att jag är en generalist som vet hyfsat mycket om många olika områden, allt ifrån CMC till finansiering«

Vilka milstolpar ser du fram emot att Lipum uppnår?

– Jag ser verkligen fram emot att se fas I-studien avslutas med bra resultat. Nästa steg kommer att bli en fas II-studie och för att ta oss vidare mot en sådan kommer det enligt VDs uttalande från Q1-rapporten att krävas ny finansiering. Jag tror att de flesta vet att finansieringsklimatet fortfarande är kärvt men jag tror att Lipum har en bra grund för att lyckas bra med detta. Jag skulle också gärna se att ägarbasen ytterligare stärktes med fler kunniga och långsiktiga ägare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev