Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Zenicor Medical Systems

BioStock Investor Pitch: Zenicor Medical Systems

Zenicor

BioStock Investor Pitch: Zenicor Medical Systems

3 maj, 2023

Zenicor Medical Systems är ett ledande medicinteknikbolag inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Bolagets EKG-lösningar möjliggör tidig diagnos av förmaksflimmer så att stroke kan undvikas. Bolaget genomför nu en företrädesemission om 42,3 Mkr för ökad tillväxt, vilket vd Mats Palerius berättar mer om i BioStock Investor Pitch i dag klockan 8.45.

Se Zenicor Medical Systems vd Mats Palerius presentera bolaget via bannern nedan. Sändningen startar kl 8.45.

YouTube video

Läs mer om Zenicor Medical Systems företrädesemission här.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på zenicor.se den 25 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Zenicor Medical Systems och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Zenicor Medical Systems. Investerare som avser eller överväger att investera i Zenicor Medical Systems uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev