Home Nyheter Vinnova leder arbetet med nytt innovationskluster

Vinnova leder arbetet med nytt innovationskluster

Vinnova leder arbetet med nytt innovationskluster

Vinnova leder arbetet med nytt innovationskluster

12 april, 2023

Regeringen vill se ökade satsningar inom life science och avancerade terapier i Sverige och har gett Vinnova i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster. BioStock pratade med myndighetens chef för avdelning hälsa, Lars Hammarström, som berättar om uppdraget.

Vinnova får i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten, som ska delredovisa uppdraget till Klimat- och näringslivsdepartementet senast juni 2024 och uppdraget slutredovisas senast i september 2025.

En efterfrågad satsning

Lars Hammarström, chef för avdelningen hälsa på Vinnova, konstaterar att satsningar på avancerade terapier har drivits på från både industrin, akademin och vården under många år.

Lars Hammarström, chef för avdelningen hälsa på Vinnova.
Lars Hammarström, chef för avdelningen hälsa på Vinnova.

”Det finns ett starkt analysunderlag som beskriver de flaskhalsar som finns i ekosystemet kring avancerade terapier. Ett tydligt problemområde är hur vi ska få tidiga projekt att växa till sig i Sverige i stället för att flytta utomlands för att få tillgång till kapital, infrastruktur och expertis för att bedriva kliniska studier och ta sig till marknad”, säger Lars Hammarström.

Han konstaterar att Sverige har en god grund med stark forskning och bra kliniska miljöer men att vi inte har tillräcklig kapacitet för små bolag att kunna skala upp i Sverige.

”Där behöver vi stärka upp, och det är väldigt glädjande att frågan fått fäste i politiken. Intresset finns sedan länge i näringslivet, vilket kommer göra det möjligt för oss att genomdriva uppdraget på så kort tid.”

Kan jämföras med CCRM

Lars Hammarström berättar att planen är att genom partnerskap med näringslivet skapa en typ av struktur som är inspirerad av CCRM, Kanadas centrum för kommersialisering av regenerativ medicin.

”Vi ska skapa en innovationsmiljö där företag i tidigt skede får tillgång till den expertis och infrastruktur som de behöver. Småföretag ska kopplas ihop med forskare och större aktörer och få tillgång till test- och demomiljöer.”

Vinnova vill knyta ihop värdekedjan inom life science med hjälp av ett innovationskluster som verkar på ett nationellt plan.

”Ekosystemet som Sverige behöver utveckla är inte centraliserat på en plats. Det handlar om att knyta till sig den forskning som finns runt om i landet. Universiteten och sjukhusen är viktiga i den här satsningen och behöver dra nytta av möjligheterna som den innebär.”

Men uppdraget kommer även kräva investeringar i en central infrastruktur för bolag som jobbar med avancerade terapier.

”Vi behöver tillhandahålla ändamålsenliga faciliteter med dedikerad kompetens för framtagning av den här typen av produkter. Det kommer bland annat innebära investeringar i laboratorier. Var den här faciliteten ska etableras är något vi för närvarande arbetar med baserat på de underlag vi fått från regeringsuppdraget, näringslivet samt framtagna analyser och förstudier.”

I pressmeddelandet från regeringen tas cancer, Parkinsons sjukdom och diabetes upp som exempel på sjukdomar som framöver kan komma att botas med nya avancera terapier, men vilka indikationer som kommer ingå i satsningen är ännu inte bestämt.

”Satsningen är inte tematiskt avgränsad, den här typen av satsning kräver motfinansiering från näringslivet och behöver därför gå i linje med svenska företags kommersialiseringsbehov. Fördelen är att den typ av investering som krävs här är generisk för många typer av produktionsinriktningar då det handlar mer om processer och mindre om att skräddarsy miljön för någon specifik indikation.”

Arbetet fortsätter efter 2025

Uppdraget löper fram till september 2025, men Lars Hammarström ser en längre tidsram för arbetet.

”2025 ska uppdraget slutrapporteras, men min bild är att arbetet kommer fortsätta löpa över längre tid där jag tror att vi på Vinnova kommer vara med även på längre sikt. Det här är en pusselbit som ska stärka hela systemet, men det räcker inte. Vi behöver mer satsningar på samverkan mellan akademi, sjukhus och näringsliv. Det är väldigt positivt att regeringen signalerar att de även framgent ser life science som ett viktigt innovationsområde för Sverige.”

Uppdraget är det första som Vinnova fått från den sittande regeringen.

”Jag är väldigt glad att det första uppdraget Vinnova fått från den nya regeringen är inom life science och avancerade terapier, vilket visar att det fortsatt anses högt prioriterat.”

Förhoppningen är att ett stärkt ekosystem ska skapa ytterligare värden i branschen.

”Vi har många starka komponenter, men nu gäller det att komplettera för att bli av med flaskhalsar. Vi hoppas på att skapa en hörnsten i ekosystemet som kommer ge stora värden, inte bara för näringslivet genom export, utan även för patienter här på hemmaplan.”

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev