Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 26 maj

Nyhetssvepet fredag 26 maj

Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet fredag 26 maj

26 maj, 2023

Det senaste från BioStock

Läs BioStocks nyhetsbrev för v.20 här.

Snart går BioStock Life Science Spring Summit av stapeln!


Förmiddagens nyheter

Cereno Scientific meddelar utfall i företrädesemission. Läs mer.

Navamedic tillkännager slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner av serie TO 1 i Sensidose. Läs mer.

STADA och Xbrane lanserar Ximluci som ranibizumab-biosimilar i Tyskland. Läs mer.

AstraZeneca: Ultomiris har godkänts i Japan för förebyggande av återfall hos patienter med neuromyelitis optica-spektrumtillstånd. Läs mer.

AstraZeneca meddelade även att såväl Imfinzi i kombination med Lynparza samt Imfinzi i monoterapi signifikant förbättrade progressionsfri överlevnad vid avancerad endometriecancer i samband med kemoterapi. Läs mer.

DanCann Pharma meddelar utfall av teckningsoptioner av serie TO 2. Läs mer. Bolaget kommunicerar även framgångsrikt genomförda pre-valideringsbatcher. Läs mer. Därutöver för DanCann samtal med en ny investerare om en 12 miljoner DKK investering i bolaget. Läs mer.

Kancera utser Peter Selin till ny vd för bolaget med tillträde 1 juli 2023. Thomas Olin utses samtidigt till vice vd och Chief Scientific Officer. Läs mer.

Active Biotech meddelar positiva interimsdata från en pågående studie med tasquinimod. Resultaten kommer att presenteras i en postersession vid ASCO 2023 i Chicago 2-6 juni. Läs mer.

Novo Nordisk meddelar positivt utlåtande från CHMP rörande Sogroya (somapacitan). Läs mer.

AcouSort lanserar nästa generations AcouTrap på CYTO 2023. Läs mer.

Observe Medical meddelar status för initiala inkomna orders. Läs mer.

Genetic Analysis meddelar insiderköp. Läs mer.


Se det senaste avsnittet av Börsronden i bannern nedan!Börsronden vecka 21, 2023.


Delårsrapporter:

Scandion Oncology  Qlife Holding  Hamlet Pharma  Ortoma  ODI Pharma  SensoDetect  PolarCool

Kommunikéer:

Saniona  Implantica  RaySearch Laboratories  2cureX  Kancera  Dignitana  Oncopeptides  Lumito  SynAct Pharma  Xspray Pharma  Coegin Pharma  Lipigon Pharmaceuticals  SensoDetect Learning 2 Sleep  Circa Group  PCI Biotech  Peptonic Medical  CombiGene Bio-Works Technologies  Brain+


Nyheter sedan torsdag lunch

Amniotics erhöll positiva studieresultat från klinisk fas-I studie med PulmoStem. Läs mer.

Clinical Laserthermia Systems offentliggjorde fullständiga villkor för tidigare aviserad företrädesemissionen av units. Läs mer.

Sobi inledde ett uppköpserbjudande avseende samtliga utestående stamaktier i CTI BioPharma Corp. Läs mer.

Miris utökar sin närvaro på mjölkbanker i USA. Läs mer.

Ziccum meddelade att bolagets vd Ann Gidner kommer att presentera vid BioStock Life Science Spring Summit 30-31 maj. Läs mer.

Genmab kommer att presentera flera abstracts vid ASCO den 2-6 juni och European Hematology Association (EHA) Congress 8-11 juni. Läs mer.

Chosa Oncology kommer att presentera kliniska fas II-resultat av LiPlaCis och dess Drug Response Predictor-test vid ASCO 2023 den 3 juni. Läs mer.

Cantargia presenterar lovande effektdata för nadunolimab i icke-småcellig lungcancer på ASCO 2023 den 4 juni. Läs mer.

QuiaPEG Pharmaceuticals publicerade årsredovisningen för 2022. Läs mer.

Nicoccino genomförde en riktad emission om 1,9 MSEK till uppfinnaren av det vita snuset. Läs mer.

Spermosens har tillsammans med OIM Sweden AB färdigställt och effektiviserat tillverkningen av Juno-Checked instrument för forskningsändamål. Läs mer.

Dignitanas vd Catarina Löwenadler i intervju med Redeye. Läs mer.

Promore Pharma publicerade stämmohandlingar. Läs mer.

Tendo uppdaterade om beviljat bidrag från Vinnova. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: QLife Holding 87,0%, Promimic 15,6%, QuiaPEG 14,5%, Cereno Scientific 11,6%, CLS 8,8%

Förlorare: Amniotics -21,5%, Cline Scientific -13,1%, Miris Holding -10,7%, PharmaLundensis -10,5%, Newbury Pharmaceuticals -10,5%

Index: OMSX30 2249 0,79%  Hälsovård 0,22%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev