Home Intervjuer Scandions CMO kommenterar framsteg i PANTAX

Scandions CMO kommenterar framsteg i PANTAX

Scandion Oncology PANTAX topline results
Photo credit: Scandion Oncology

Scandions CMO kommenterar framsteg i PANTAX

12 april, 2023

Scandion Oncology har uppnått det primära målet i fas Ib-studien PANTAX – att identifiera maximalt tolererad dos av läkemedelskandidaten SCO-101 i patienter med avancerad pankreascancer. Kandidaten visade sig även vara säker och väl tolererad.  BioStock kontaktade bolagets CMO Alfredo Zurlo för att få veta mer om resultaten från PANTAX-studien.

Köpenhamnsbaserade Scandion Oncology är ett bioteknikbolag som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av läkemedelsresistenta och allvarliga cancerformer. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, utvärderas just nu i två kliniska studier – fas II-studien CORIST för behandling av läkemedelsresistent metastaserad tjocktarmscancer, samt fas Ib-studien PANTAX för behandling av icke-resektabel eller metastaserad bukspottkörtelcancer. Därutöver avslöjade de nyligen sina planer på att framöver avancera SCO-101 till en tredje indikation, nämligen akut myeloid leukemi (AML). Läs mer här.

Framsteg i PANTAX

Scandion Oncology kunde i slutet av mars meddela top line-resultat från PANTAX. Resultaten visar att SCO-101 är säker och tolereras väl i kombination med standard-of-care gemcitabine och nab-paclitaxel. Detta adderar till de tidigare säkerhetsdata som påvisats med kandidaten i CORIST hos patienter med tjocktarmscancer, och är viktigt för den fortsatta utvecklingen av kandidaten i PANTAX. Studien har fastställt den maximalt tolererade dosen till 200 milligram under 6 dagar i följd varannan vecka. Totalt ingår 22 patienter i studien.

Vissa av patienterna i studien är fortfarande under behandling. När alla patienter är klara med sin behandling och uppföljningsperiod kommer bolaget att utföra den fullständiga dataanalysen och därefter bestämma vad nästa steg är i utvecklingsprogrammet.

CMO berättar mer

BioStock kontaktade Scandion Oncologys CMO Alfredo Zurlo för att få hans kommentar på framstegen i PANTAX.

Alfredo Zurlo CMO Scandion
Alfredo Zurlo, CMO Scandion Oncology

You have now completed the dose finding in PANTAX. What does this mean for the development of SCO-101?

– It is of course very pleasing to have reached this milestone, again proving our capabilities in carrying through challenging international multi-center clinical trials. Strong trial execution is of course very important for the entire development of SCO-101, so we are glad to have demonstrated this.

– In terms of the topline results from PANTAX we are happy to have established the maximum tolerated dose of SCO-101 and get confirmation that the compound is well-tolerated in combination with different chemotherapies in vulnerable patients.

What do you hope to see in the final results of the study?

– The final results will hopefully give us a better understanding of how SCO-101 may work in pancreatic cancer patients and therefore also ideas of optimal dosing schedules, etc. This will add to our collective knowledge of the compound across indications and combinations.

When do you expect to be able to publish the final results?

– That is not possible to say at this time as some of the 22 patients participating in the trial are still receiving treatment. We will of course wait for all patients to complete treatment and a follow up period before we can conduct a full analysis of all safety and activity outcomes.

Could you elaborate on what the nexts steps might be after PANTAX is concluded?

– That would be premature. We will carefully analyze and publish the final results before deciding next steps of development of SCO-101 when used as a combination treatment of pancreatic cancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev