Home Intervjuer Alzinova presenterade lovande data vid internationell konferens

Alzinova presenterade lovande data vid internationell konferens

Alzinova presenterade lovande data vid internationell konferens

Alzinova presenterade lovande data vid internationell konferens

3 april, 2023

Alzinovas medgrundare och Chief Scientific Officer Anders Sandberg presenterade en vetenskaplig poster som sammanfattar prekliniska data för bolagets vaccinkandidat ALZ-101. Datan pekar på en långverkande effekt av behandlingen samt att ett immunologiskt minne skapas av immuniseringen. Bolaget presenterade postern vid den internationella konferensen AD/PD.

Alzinovas sjukdomsmodifierande vaccin ALZ-101 befinner sig för närvarande i klinisk fas Ib-med en pågående studie i Alzheimerpatienter. Prekliniska data indikerar att kandidaten har så kallad ”best-in-class”-potential. Det innebär en potential att erbjuda en bättre effekt än idag befintliga behandlingsalternativ. Alzinova utvecklar även den monoklonala antikroppen ALZ-201, som befinner sig i preklinisk utvecklingsfas.

Höga målsättningar med ALZ-101

Längst skridet av de två projekten är vaccinet ALZ-101. Kandidaten riktar specifikt in sig på att oskadliggöra giftiga oligomerer i hjärnan, ansamlingar av peptiden amyloid-beta. Dessa är centrala för uppkomsten och utveckling av Alzheimers sjukdom.

Målet är att kroppens egna antikroppar ska oskadliggöra de allra giftigaste oligomera formerna av amyloid-beta. Behandlingen ska verka under lång tid och bromsa, eller optimalt stoppa, sjukdomsförloppet utan att orsaka de biverkningar som kännetecknar dagens antikroppar mot amyloid-beta. Det är en ambitiös målsättning som dock får stöd av bolagets positiva prekliniska data. Bolaget presenterade ytterligare data vid konferensen AD/PD 2023.

Posterpresentation vid AD/PD

Ämnet för den internationella konferensen AD/PD är forskning och utveckling av nya innovativa behandlingar av de neurodegenerativa sjukdomarna Alzheimers och Parkinsons. I år ägde konferensen rum i Göteborg. Under 2022 gick den av stapeln i Barcelona och lockade då över 3300 ledande medicinska och vetenskapliga experter från 67 länder. Detta gör konferensen till en utmärkt arena för Alzinova att presentera bolagets projekt för Key Opinion Leaders, potentiella licenstagare och samarbetspartners.

Alzinovas CSO kommenterar

Anders Sandberg, CSO Alzinova
Anders Sandberg, CSO Alzinova

BioStock kontaktade Alzinovas medgrundare och Chief Scientific Officer Anders Sandberg som berättar om sina intryck av konferensen samt ger en närmare beskrivning av innehållet i hans posterpresentation.

Anders, kan du berätta om era nya prekliniska resultat som pekar på såväl långvarig effekt som att antikroppar återfinns i det centrala nervsystemet?

– Resultaten visar att vaccinet ALZ-101 uppför sig som förväntat. Vaccin brukar ge långvarig effekt eftersom kroppen får stimulans att bilda egna antikroppar, och även generera ett immunologiskt minne. Detta gör att antikroppsproduktionen snabbt kommer i gång vid påfyllnadsdoser. Det är glädjande att se att ALZ-101 också har dessa egenskaper som är särskilt lämpliga i en sjukdom som Alzheimers där långtidsbehandling är högst troligt. Som förväntat finns även små mängder antikroppar i det centrala nervsystemet i mängder som i andra vaccinstudier visat sig vara tillräckliga för att påverka sjukdomsförloppet i hjärnan.

Vad tyder detta på, givet slutmålet – att positionera ALZ-101 för behandling av kronisk Alzheimers sjukdom?

– Vi har nu i en preklinisk modell visat att kronisk behandling är möjlig. Vi ser inga tecken på utvecklad tolerans, eller att kroppen har svårt att bilda ett immunologiskt minne. Av studierna har vi lärt oss hur antikroppssvaret utvecklas efter behandlingen, vilket vägleder oss vid planeringen av nästa kliniska utvecklingsfas, fas 2, av vaccinet.

– Den kliniska studien med vaccinet ALZ-101 fortlöper enligt plan. Det känns betryggande att säkerhetsprofilen ser god ut i dagsläget, och vi planerar att åter titta på immunsvaret under våren när vi bedömer att tillräckliga patientdata finns för att göra en sådan interimsanalys. Top-line data förväntar vi under andra halvåret 2023. Planerna för nästa fas fortgår också. Vi kommer att ha interaktioner med regulatoriska myndigheter, både FDA och EMA, under sommaren. Detta för att säkerställa att vår planerade fas-2-studie möter de höga krav myndigheterna ställer på en sådan studie.

Slutligen, kan du berätta om dina intryck från AD/PD-konferensen?

– AD/PD har ett betydande inslag av akademisk forskning där det sker oerhört mycket inom alla möjliga områden. Exempelvis nya targets, nya modeller, nya hypoteser om vad som orsakar sjukdomen, osv. Någonstans i allt detta finns det säkerligen guldkorn som kan bli nya läkemedel. Inom den kliniska delen talas det väldigt mycket om hur biomarkörer skall kunna användas inom klinik och hur nya läkemedel tas fram mot andra targets. Arbeta för att kunna utöka behandlingsmöjligheterna i framtiden. Det är tydligt att fältet andas optimism.

Postern kommer att tillgängliggöras på Alzinovas hemsida framöver.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev