Home Intervjuer Sensidose växer och ser nya möjligheter i Finland

Sensidose växer och ser nya möjligheter i Finland

Fortsatt tillväxt för Sensidose

Sensidose växer och ser nya möjligheter i Finland

17 februari, 2023

Läkemedelsbolaget Sensidose växer och ser nya möjligheter på nya marknader. Enligt gårdagens bokslutskommuniké steg omsättningen med 10,9 procent på befintliga marknader. Samtidigt rapporterade bolaget förra veckan att produkten Flexilev beviljats subvention i Finland. BioStock tog kontakt med vd Jack Spira för att veta mer om nya möjligheter i Finland och fortsatt marknadsexpansion.

Behandling av Parkinsons sjukdom i ett senare skede, så kallad sviktfas, är komplicerat och standardterapi ger inte alltid tillräcklig symtomlindring.

Spotlight-noterade Sensidose är ett bolag i marknadsexpansion med Flexilev – världens första mikrotablett för individuell, fintitrerad behandling av Parkinsons sjukdom – som erbjuds patienter när standardterapi inte gett tillfredställande resultat.

Mikrotabletterna innehåller en liten dos av levodopa, vilket gör att den totala dosen kan justeras stegvis, efter varje patients individuella behov genom att justera antalet tabletter som tas vid varje dostillfälle. Flexilev doseras med den egenutvecklade och godkända dosdispensern MyFID. Läs mer.

Omsättningen ökar

Sensidose växer och bolaget ser nya möjligheter på nya marknader. Bolaget rapporterade nyligen sin bokslutskommuniké för 2022 som visar att  omsättningen steg med 10,9 procent på befintliga marknader jämfört med 2021 och bolaget ser ytterligare möjligheter för marknadsexpansion.

Sensidose växer i Finland

Flexilev är godkänt i ett flertal länder och de senaste tre åren har Sensidose lanserat i Norge och Danmark.

I februari 2023 meddelade Sensidose att bolaget fått godkänd subvention i Finland vilket möjliggör marknadsexpansion även där. Bolaget beviljades subvention för Flexilev hos finska läkemedelsprisnämnden i enlighet med godkännandet som erhållits i de övriga nordiska länder.

Finska Parkinsonspatienter får nu samma möjligheter som sina nordiska grannar att få en individuellt anpassad fintitrerad  behandling. Sensidose uppskattar att cirka 16 000 personer i Finland lider av Parkinsons sjukdom. Läs mer.

Fortsatt marknadsexpansion

Sensidose har kommunicerat ett fortsatt fokus på marknadsexpansion och målet är att nå ut bredare internationellt med behandlingen. Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste av de så kallade neurodegenerativa sjukdomarna, efter Alzheimers, och det globala behovet av alternativa behandlingsmetoder är stort. Läs mer.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Sensidoses vd Jack Spira för att veta mer om hur de senaste goda nyheterna påverkar bolaget.

Jack Spira
Jack Spira, vd Sensidose

Jack, har du någon kommentar på årets resultat?

– Sensidose växer, trots en hel del utmaningar under året med bland annat brist på komponenter. Det visar att efterfrågan efter vår produkt är stor. Eftersom vi fortsätter att investera mycket i nya produkter och utveckling så är resultatet ännu inte positivt på bottenraden, men i och med att vi tagit de störta investeringarna både i befintlig och en ny produkt, samt med fortsatt ökningstakt på befintliga marknader så kan vi räkna med att gå med vinst på kvartalsbasis redan detta år.

Vad betyder subventionen i Finland för Sensidose?

Marknaden i Finland är nästan lika stor som i Sverige för Parkinsonbehandling, så vi tror mycket på den. Däremot tar det tid innan volymerna blir stora, vilket vi sett när vi lanserat Flexilev i de andra nordiska länderna. Många patienter träffar inte sin neurolog mer än en gång om året, vilket gör möjligheterna till att sätta in en ny behandling begränsade.

Nu när prisansökan är godkänd i Finland, hur ska ni gå tillväga för att få ut produkten på marknaden?

– Vi är i dialog med ett par bolag som skulle kunna hjälpa oss med marknadsföring och distribution av produkten i Finland. I Sverige, Danmark och Norge har vi delvis kunnat göra detta själva, men eftersom det är så viktigt att patienterna är trygga med sin behandling så krävs det personal som kan finska. Det blir därför bäst att ha en lokal resurs för den finska marknaden.

Efter expansionen i de nordiska länderna, vilken marknad är nästa steg för fortsatt tillväxt för Sensidose?

– Den stora potentialen i vår produkt finns naturligtvis utanför Norden. Vi har beslutat att samarbeta med en eller flera partners i andra länder för att få ut produkten, istället för att själva investera i lokala sälj- och marknadsorgansiationer. Så valet av marknad blir tillsammans med den partner vi tecknar avtal med.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev