Home Nyheter Höjda bud på Sensidose

Höjda bud på Sensidose

Höjda bud på Sensidose

Höjda bud på Sensidose

27 april, 2023

Uppköpsbuden på Sensidose fortsätter höjas och värderingen har nu nått 100 Mkr. I slutet av förra veckan meddelade EQL Pharma ett högre uppköpsbud än Navamedics från i mars. Under helgen meddelade Navamedic att de köpt mer än hälften av aktierna och höjt budpriset per aktie till 8 kr. Måndagen 24 april kontrade EQL Pharma igen och höjde vederlaget till 8,40 kr per aktie.

Läkemedelsbolaget Sensidose minitabletter och doseringsapparater för individuell och fintitrerad medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom, som erbjuds patienter när standardterapi inte gett tillfredställande resultat.

Behandling av symptomen kan ske med Sensidoses Flexilev, världens första minitablett för behandling av Parkinsons sjukdom. Tabletterna innehåller en låg dos av levodopa och karbidopa, vilket möjliggör en finjustering av dosen efter varje patients individuella behov.

Patienterna får sin Flexilev-dos vid specifika tidspunkter med Sensidoses egenutvecklade och CE-märkta dosdispenser MyFID. Bolaget utvecklar även en ny doseringsapparat, OraFID, med planerad lansering under 2023.

Höjda bud på Sensidose

Sensidose är inne i en tillväxtfas med fokus på fortsatt marknadsexpansion och är en het uppköpskandidat bland aktörer i life science-sektorn.

I mars kom ett bud från norska läkemedelsbolaget Navamedic att förvärva Sensidose för 6,27 kr per aktie.Navamedic är baserat i Oslo och verkar både inom läkemedel och medicinteknik. Bolagets vd Kathrine Gamborg Andreassen kommenterade erbjudandet med att de ”är entusiastiska över de attraktiva marknadsutsikterna för Sensidoses produkter”.

Förra veckan rapporterade BioStock att även nischläkemedelsbolaget EQL Pharma gett sig in i budgivningen om Sensidose med ett högre bud på 7,60 kr per aktie.

Navamedic fullföljer sitt erbjudande

Som svar på EQLs bud meddelade Navamedic i sin tur den 23 april att de fullföljer erbjudandet om förvärv av Sensidose och att bolaget köpt upp mer än hälften av aktierna i Sensidose, samtidigt som Navamedic höjer budet till 8 kr per aktie.

EQL kontrar och höjer till 8,40 kr per aktie

Dagen efter kontrade EQL med ett nytt bud. Det nya erbjudandet ligger på 8,40 kr per aktie. EQLs vd, Axel Schörling, kommenterade i förra veckan att ett förvärv av Sensidose är ett strategiskt beslut som passar in i bolagets portfölj av nischade läkemedel, som bland annat innefattar områden som diabetes, utvidgning av blodkärl, samt infektioner och allergier.

Dessutom har EQL publicerat en erbjudandehandling där de lyfter potentialen för Sensidoses produkter:

EQL Pharmas ledning och ägare är imponerade av Sensidose framfart inom produktutveckling och ser betydande marknadspotential för Sensidose produkter.

Uttalande från Sensidoses styrelse

Efter de senaste turerna kommenterade Sensidoses styrelse de två reviderade erbjudandena. Styrelsens utvärdering är att EQLs bud om 8,40 kr per aktie är mer finansiellt attraktivt än Navamedics bud på 8 kr aktie. Därför rekommenderar Sensidose sina aktieägare att acceptera EQLs senaste bud.

Dock har styrelseordförande Per Nilsson och styrelseledamot, tillika grundare, Sten-Magnus Magnus redan träffat avtal med Navamedic om att sälja sina aktier till bolaget för 8 kronor per aktie. Av denna anledning har de inte deltagit i styrelsens handläggning av frågor rörande de reviderade erbjudandena.

Båda motparter utökar sina erbjudanden

Som svar på EQL Pharmas reviderade bud utökade Navamedic sitt erbjudande 25 april till att omfatta Sensidoses teckningsoptioner TO 1 till ett pris om 0,38 kronor kontant per teckningsoption.

Navamedic har även beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 15 maj 2023 för det reviderade erbjudandet.

Sensidoses teckningsoptioner TO1 berättigar till teckning av aktier under perioden 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023, till en teckningskurs om 9,00 kronor per aktie. Teckningsoptionerna TO1 handlas per den 26 april för cirka 0,61 kronor på Spotlight Stock Market.

EQL Pharma besvarade 26 april med att erbjuda 0,50 kronor för samma teckningsoptioner, en ökning med 32 procent jämfört med Navamedics erbjudande ovan.

Vem får kontrollen över Sensidose?

Vid pressläggning av denna artikel, är det senaste att Navamedic höjt vederlaget på teckningsoptionerna till 0,60 kr. Det totala värdet av teckningsoptionserbjudandet uppgår till cirka 1,36 miljoner kronor.

Om EQL kommer att besvara Navamedics senaste bud återstår att se. Sensidose publicerade ett uttalande på morgonen 27 april som sammanfattar de utökade erbjudandena och ger styrelsens rekommendation:

“Eftersom teckningsoptionerna, vid tidpunkten för detta uttalande, handlas till ett högre pris på marknaden än vad Navamedic och EQL Pharma erbjuder i sina respektive TO-erbjudanden, väljer styrelsen att inte rekommendera något av TO-erbjudandena. I stället rekommenderas teckningsoptionsinnehavarna att agera på det som vid varje tidpunkt anses mest fördelaktigt ur ett finansiellt perspekt”.

BioStock fortsätter att följa den spännande budgivningen och vilket bolag som får kontroll över Sensidose.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev