Home Intervjuer Sensidoses vice vd om 100 dagar in i jobbet

Sensidoses vice vd om 100 dagar in i jobbet

Sensidoses vice vd Philip Slätis
Foto av: Per Holm

Sensidoses vice vd om 100 dagar in i jobbet

8 februari, 2023

Läkemedelsbolaget Sensidose har utvecklat och marknadsför en metod för individanpassad behandling av Parkinsons sjukdom i avancerad fas, så kallad sviktfas eller fluktuationsfas. I november 2022 tillträdde Philip Slätis som operativ chef och vice vd på bolaget för att accelerera affärsutveckling och fortsatt internationell expansion. 100 dagar in i rollen så passade BioStock på att känna Sensidoses vice vd på pulsen och höra mer om bolagets tillväxtplaner.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk, livslång sjukdom som orsakas av att dopaminproducerande celler i hjärnan bryts ner. Bristen på dopamin ger upphov till nedsatt rörelseförmåga, stela muskler och skakningar, samt vissa icke-motoriska symptom såsom förstoppning, lågt blodtryck och depression. Standardbehandlingen för Parkinsons sjukdom är sedan 1960-talet levodopa.

Individuell- och användarvänlig behandling av Parkinsons sjukdom

Stockholms-baserade Sensidose har utvecklat ett system för individuell, fintitrerad behandling av Parkinsons sjukdom. Bolagets mikrotabletter Flexilev innehåller en liten dos av levodopa, vilket gör att den totala dosen kan anpassas efter varje patients behov genom att justera antalet tabletter som ges. Flexilev doseras med den egenutvecklade och elektroniska dosdispensern MyFID.

Bolaget utvecklar även ett nytt mekaniskt doseringshjälpmedel, ORAFID, som ett alternativ till den digitala doseringsapparaten MyFID. OraFID är helt mekanisk, har inget batteri och är en engångsförpackning som kan mata ut ett av patienten inställt antal tabletter.

Sensidose säljer idag sina produkter i Sverige, Norge och Danmark och planerar även för att expandera till fler marknader, i närtid främst Finland och Polen. Samtidigt satsar bolaget på att nå ut till fler patienter på befintliga marknader.

Sensidoses vice vd om 100 dagar in i jobbet

Philip Slätis, vice vd, Sensidose
Philip Slätis, vice vd och COO, Sensidose. Foto: Per Holm

Som BioStock tidigare rapporterat tillträdde Sensidoses vice vd och operativa chef Philip Slätis i november förra året. 100 dagar in i rollen så passade vi på att känna honom på pulsen.

Efter 100 dagar på jobbet som Sensidoses vice vd, har Sensidose expansionsmöjligheter börjat utkristallisera sig?

– Jag har nu en ganska tydlig bild av hur Sensidose kommer att se ut inom ett par år, som jag också delar med vår vd och styrelse. Målsättningen som tidigare klargjorts är fokus på tillväxt på både befintliga och nya marknader. Expansionen gäller också nya produkter och nya dispenseringsapparater.

Sensidose har idag sju anställda; räknar ni med att växa personalstyrkan?

– Förutom en liten kärntrupp av anställda så förlitar vi oss mycket på inhyrda kompetenser. Min bild är att hela industrin under en längre tid har övergått till att hyra in viktig personal. Ofta finns mycket specifika behov under en begränsad tid och det är svårt för små men även för större bolag att attrahera medarbetare som kan täcka alla behov.

– Vi kommer snarare att fokusera på att ha tillgång till adekvata resurser snarare än att växa med egna anställda. Då handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare och en samarbetspartner som andra bolag vill jobba tillsammans med.

Vilka är enligt dig Sensidose styrkor som bolag?

– Sensidose framgångar bottnar i innovationskraft och många års hårt arbete nära kunderna. Med en liten organisation, så har man ändå lyckats ta fram och lansera världens första mikrotablett mot Parkinsons sjukdom, med en godkänd fungerande dispenser. Patenten för detta är vår kärna. Sen har personalen lyckats att lansera produkten och hantera allt praktiskt, regulatoriska frågor, marknadstillträde, logistik, marknadsföring och service. Det är imponerande.

Vad är Sensidose nästa steg?

– Internationell expansion! De senaste två åren har bolaget lanserat i Norge och Danmark. Men målet har alltid varit att nå ut mycket bredare med behandlingen. Globalt räknar man med att Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste av de så kallade neurodegenerativa sjukdomarna, efter Alzheimers, och behovet av alternativa behandlingsmetoder är stort.

– Eftersom Parkinson främst drabbar en äldre befolkning så kommer allt fler att drabbas. Vår egen organisation har inte möjlighet att effektivt få ut produkten på fler marknader, så sedan ett tag så pågår intensiva diskussioner om samarbete med större aktörer, både i Europa och i USA. Målet är att etablera ett partnerskap där Sensidose arbetar vidare med produktutveckling, samtidigt som samarbetspartners etablerar produkten på nya marknader.

Sensidose har ju haft produkten på marknaden i några år nu, varför är det först nu som ni tar steget ut i världen?

– Fram till nu så har vi haft en begränsning i hur många dispenseringsapparater vi har kunnat leverera, så vi har haft fullt sjå att möta efterfrågan i Skandinavien. Nu har vi löst kapacitetsbristen. Det är förklaringen till varför expansion dröjt. Sedan jag anställdes så har dessutom detta varit mitt uttryckliga fokus, vilket naturligtvis krävs för att få samarbeten på plats.

Händer det något nytt utöver marknadsexpansionen på Sensidose?

– Vi har ett par nya projekt i vår pipeline och genom samarbeten så kan vi lägga vår fokus på dessa och säkra finansiering för att ta dem till marknaden. De nya projekten handlar både om teknikutveckling och läkemedelsutveckling. Tekniken utvecklas med förbättringar av den elektroniska dispensern, samt en helt ny version med den mekaniska dispensern som vi hoppas kan lanseras senare i år. Mycket arbete går också åt till testning och certifiering enligt det nya MDR-direktivet.

Om du blickar framåt, kan Sensidose teknik också behandla andra sjukdomar än Parkinsons?

– Bolaget tittar på användning av de patenterade mikrotabletterna till andra sjukdomar där noggrann dosering och individuell anpassning är viktig. Egentligen handlar vår patenterade teknik om något mycket enkelt. Genom att varje mikrotablett innehåller en fraktion av en dos kan man, genom antalet tabletter, justera dosen mycket specifikt och individanpassat till varje patients enskilda behov. Det är en teknik som har många potentiella användningsområden.

Läs mer om Sensidose här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev