Home Nyheter Sensidoses aktie stiger efter bud från Navamedic

Sensidoses aktie stiger efter bud från Navamedic

Sensidoses vd om budet från Navamedic

Sensidoses aktie stiger efter bud från Navamedic

30 mars, 2023

Sensidose utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Läkemedelsbolaget är inne i en tillväxtfas och har nu fått ett kontant uppköpserbjudande från norska Navamedic. Affären har rekommenderats av styrelsen och med stöd av corporate finance-bolaget Eminova. Nyheten om uppköpet fick Sensidose aktie att stiga med över 40 procent.

Läkemedelsbolaget Sensidose har utvecklat Flexilev – världens första mikrotablett för individuell, fintitrerad behandling av Parkinsons sjukdom – som erbjuds patienter när standardterapi inte gett tillfredställande resultat. Med hjälp av bolagets doseringsapparat MyFID går det att justera den totala dosen stegvis, efter varje patients individuella behov. Läs mer.

Uppköpserbjudande

Den 29 mars lämnade det norska läkemedelsbolaget Navamedic ett offentligt uppköpserbjudande i Sensidose. Erbjudandet innebär kortfattat att Navamedic förvärvar samtliga aktier i Sensidose till 6,27 kronor per aktie. Kontantbudet värderar Sensidose till cirka 75 Mkr och innebär en premie om 48 procent jämfört med stängningskursen för Sensidose-aktien den 17 mars 2023.

Styrelsen i Sensidose rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Hittills har bolaget erhållit accept motsvarande 46,27 procent av aktierna och rösterna. Styrelsens rekommendation stöds av en oberoende s.k. fairness opinion från Eminova Partners Corporate Finance. Läs mer om erbjudandet här.

Acceptperioden inleds den 30 mars 2023 och avslutas omkring den 21 april 2023. Utbetalning av vederlag beräknas påbörjas omkring den 28 april 2023.

Navamedic kommenterar

Navamedic är ett life science-bolag som verkar inom både läkemedel och medicinteknik. Bolaget har verksamhet i de nordiska länderna, Baltikum och Benelux men är även representerade i Storbritannien och Grekland. Huvudkontoret ligger i Oslo och aktien är noterad på Oslobörsen.

Navamedics vd Kathrine Gamborg Andreassen kommenterade uppköpsbudet på Sensidose i ett pressmeddelande:

“Navamedic är imponerade av de produktutvecklings- och försäljningsinsatser som hittills har gjorts av Sensidose, och är entusiastiska över de attraktiva marknadsutsikterna för Sensidoses produkter som kan utökas och accelereras med Navamedic som ägare. Sensidose har en stark grund, men det kommer att krävas betydande resurser för att lyckas internationellt. Tillsammans kommer bolagen att kunna vidareutveckla och lansera Sensidoses produkter i hela Norden, Europa och även globalt.”

Sensidoses fokus på marknadsexpansion

Nyheten om uppköpserbjudande kommer samtidigt som Sensidose är inne i en tillväxtfas med fokus på fortsatt marknadsexpansion. Bolaget rapporterade en omsättningsökning med 10,9 under 2022 enligt bokslutskommunikén. I februari 2023 meddelade bolaget även att Flexilev beviljats subvention i Finland. Läs mer om det i BioStocks intervju med vd Jack Spira här.

Bolaget har också kommunicerat ett mål att nå ut bredare internationellt med behandlingen. Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste av de så kallade neurodegenerativa sjukdomarna, efter Alzheimers, och det globala behovet av alternativa behandlingsmetoder är stort. Läs mer.

Sensidoses aktie stiger med 40 procent

Sensidose är noterade på Spotlight Stock Market där aktien var handelsstoppad från den 17 mars. När handelsstoppet upphävdes och nyheten om budet släpptes steg aktien i närheten av budpriset, vilket innebär en uppgång på cirka 46 procent.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev