Home Nyheter Nytt uppköpsbud på Sensidose

Nytt uppköpsbud på Sensidose

Nytt uppköpsbud på Sensidose

Nytt uppköpsbud på Sensidose

21 april, 2023

Parkinsonsbolaget Sensidose träder fram som en het uppköpskandidat i life science-sektorn. I mars rapporterade BioStock om att norska Navamedic lagt ett bud på att förvärva bolaget. Nu ger sig även nischläkemedelsbolaget EQL Pharma in i budgivningen om Sensidose. Det senaste budet om 7,60 kr per aktie är högre än Navamedics bud på 6,27 kr per aktie från i mars.

Läkemedelsbolaget Sensidose utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom.

Bolagets Flexilev är världens första minitablett för individuell, fintitrerad behandling – som erbjuds Parkinsons patienter när standardterapi inte gett tillfredställande resultat. Med hjälp av bolagets doseringsapparat MyFID går det att justera den totala dosen stegvis, efter varje patients individuella behov. Läs mer.

Nytt uppköpsbud på Sensidose

Sensidose är inne i en tillväxtfas med fokus på fortsatt marknadsexpansion och produktutveckling. Den 29 mars lämnade det norska läkemedelsbolaget Navamedic ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose. Erbjudandet innebar kortfattat att Navamedic förvärvar samtliga aktier i Sensidose till 6,27 kronor per aktie.

Den 20 april offentliggjorde även läkemedelsbolaget EQL Pharma ett uppköpsbud om 7,60 kr/aktie till aktieägarna i Spotlight Stock Market-noterade Sensidose. EQLs erbjudandet värderar Sensidose till cirka 91 Mkr och motsvarar en premie om 21,2 procent jämfört med Navamedics tidigare bud.

EQLs vd kommenterar budet

EQL Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag inriktat på nischade generiska läkemedel, som bland annat innefattar områden som diabetes, utvidgning av blodkärl, samt infektioner och allergier. Bolagets vd, Axel Schörling, kommenterar i pressmeddelandet att ett förvärv av Sensidose är ett strategiskt beslut:

”Den här möjligheten passar väl in i EQL Pharmas långsiktiga strategi att bygga en stark portfölj av varumärken och produkter för nischmarknader, i det här fallet behandling av de senare faserna hos Parkinsons sjukdom. Vi är mycket imponerade av Sensidose produkter och ledningens förberedande arbete inför en internationalisering. EQL vill accelerera processen att ta produkterna till en bredare marknad både lokalt, regionalt och globalt med hjälp av vårt erfarna team och solida nätverk av partners. Vi vill också stödja dem i att bredda sina patenterade lösningar inom mikrodosering för patientbehov inom andra indikationer utanför Parkinsons sjukdom.”

Sensidose styrelse rekommenderar budet

Sensidose styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet. Jack Spira, vd, på Sensidose kommenterar EQLs bud med följande ord:

Jack Spira
Jack Spira, vd Sensidose

”Vi anser att EQLs erbjudande är attraktivt för våra aktieägare och en intressant möjlighet för Sensidose att bli en del av en större koncern med mer resurser och tillsammans fortsätta vår expansion i Norden och vidare ut i världen.”

Acceptperioden för EQLs erbjudande inleds den 25 april 2023 och avslutas den 16 maj 2023. En erbjudandehandling kommer att offentliggöras av EQL Pharma den 24 april 2023.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev