Home Nyheter Neola Medicals teknologi uppmärksammad i ansedda Pediatric Research

Neola Medicals teknologi uppmärksammad i ansedda Pediatric Research

Teknologin bakom Neola Medicals system diskuteras i artikel

Neola Medicals teknologi uppmärksammad i ansedda Pediatric Research

13 oktober, 2022

Emissionsaktuella Neola Medical är i full gång med att förbereda för marknadslansering av lungövervakningsinstrumentet Neola. Nyligen diskuterades teknologin bakom Neola i en artikel i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Pediatric Research. Artikeln slår fast att den så kallade GASMAS-teknologin kan ha en viktig klinisk roll vid övervakning och hantering av olika respiratoriska komplikationer hos för tidigt födda barn.

Lundabolaget Neola Medical har utvecklat den medicintekniska produkten Neola för kontinuerlig monitorering av för tidigt födda barns lungor. Neola övervakar förändringar i lungvolym och den fria syrgaskoncentrationen i lungan. Den medicintekniska produkten ger vårdpersonal möjlighet att på ett icke-invasivt och säkert sätt identifiera både långsamma och snabba trender i lungans tillstånd.

Detta gör det enligt bolaget möjligt att upptäcka komplikationer mycket snabbt, långt tidigare än med dagens metoder, och målet är att på så sätt undvika att barnen får allvarliga skador och att fler liv ska kunna räddas. Man hoppas också kunna frigöra värdefull tid för sjuksköterskorna, som idag måste sitta bredvid barnet för att visuellt bevaka det, samt minska antal dagar som barnen behöver vårdas på de kostnadsintensiva neonatal intensivvårdsavdelningarna .

Du kan läsa mer om Neola här.

Mäter ljusets absorption

Den bakomliggande teknologin, gas in scattering media absorption spectroscopy, eller kort och gott GASMAS, är en metod för att mäta gaser i kroppens håligheter. Den baseras på syre- och vattenånggasmolekylers specifika ljusabsorption jämfört med ljusabsorptionen hos flytande och fasta föreningar av vävnad.

I en vetenskaplig artikel som publicerats i Pediatric Research, en av de främsta internationella tidskrifterna för pediatrisk forskning, beskrivs teknologin och presenteras som ett nytt möjligt verktyg vid övervakningen av för tidigt födda barns lungor. Artikeln är författad av en grupp forskare vid University College Cork, Irland, som under ledning av professor Eugene Dempsey studerar kliniska möjligheter med teknologin.

Ser stora fördelar jämfört med nuvarande tekniker

I artikeln jämförs GASMAS-teknologin med den teknik som används idag för att övervaka för tidigt födda barns lungor. Bland annat konstaterar forskarna i artikeln att fördelen med att GASMAS-teknologin kan övervaka lungorna kontinuerligt kan vara av stor klinisk vikt. I dag är det inte möjligt att genomföra en så noggrann kontinuerlig övervakning på de neonatala intensivvårdsavdelningarna. Den kontinuerliga bevakningen sköts i dag av sjuksköterskorna på avdelningen som visuellt observerar barnet.

Utöver den visuella övervakningen behöver man i dag även ta hjälp av röntgen, blodprov och EKG för att gå på djupet gällande lungornas tillstånd. Att regelbundet göra dessa mätningar kan vara mycket smärtsamt för barnet, samtidigt som det kan störa barnets utveckling. Utöver det medför röntgenbildtagning även ökad risk att barnet utvecklar cancer senare i livet.

“Compared with other devices currently used in clinical practice for lung function monitoring, GASMAS has the advantages of bedside availability, continuous monitoring option, and unique information about molecular oxygen content inside the lung”, konstaterar artikelförfattarna och pekar samtidigt på att fortsatt forskning borde rikta in sig på att validera GASMAS-mätningar för att visa på tillförlitlighet och precision. Artikeln summerar även den aktuella litteraturen inom området optisk mätning av syrgas i lungorna, vilket enligt Neola Medical kan vägleda framtida forskning.

Artikeln finns att läsa i sin helhet här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev