Home Nyheter Nytt fokus för BioNTech bortom covid 19

Nytt fokus för BioNTech bortom covid 19

BioNTechs has more strings to its bow

Nytt fokus för BioNTech bortom covid 19

14 oktober, 2022

Få inom biotechvärlden har missat framgångssagan för det tyska undret BioNTech de senaste åren. Succén med covid 19-vaccinet satte det tyska utvecklingsbolaget på kartan och ledde till en miljardrullning som få kan matcha. Bolaget har dock fler strängar på sin lyra och BioStock har undersökt vad som väntar härnäst.

Året var 2020 och världen var mitt uppe i en brinnande pandemi. Vid tidpunkten hade få hört talas om Mainz-baserade BioNTech, som specialiserat sig på mRNA-baserad läkemedelsutveckling. Det ändrades den 9 november 2020 när man tillsammans med partnern Pfizer meddelade preliminära resultat från den pågående fas III-studien med vaccinkandidaten BNT162b2. Resultaten visade nämligen att kandidaten hade en effektivitet på över 90 procent på covid 19-viruset, vilket fick aktiemarknader runt om i världen att ta ett ordentligt glädjeskutt.

Efter en sällan skådad miljardsatsning från myndighetshåll hade man på rekordtid fått fram ett vaccin mot en av de värsta pandemierna i modern tid. Efter studieresultaten gjorts kända tog det inte lång tid innan vaccinet godkändes, en storskalig produktion var i gång och pengarna började rulla in.

Peak sales ser ut att ha nåtts

För helåret 2021 rapporterade BioNTech intäkter på nästan 19 miljarder EUR, att jämföra med de 482 MEUR bolaget drog in året innan. Försäljningssuccén fick även stort genomslag på börsen, där bolagets aktie handlades upp till som mest 447 USD, vilket motsvarade en värdering på drygt 108 miljarder USD.

När bolaget nu är inne på upploppet av sitt andra år med vaccinförsäljning är kassaflödet fortfarande starkt. Det finns dock tydliga indikationer på att peak sales för covid-vaccinet har passerat och att BioNTech går mot nya tider – där efterfrågan på covid 19-vaccinet sjunker. Under det andra kvartalet 2022 uppgick försäljningen till cirka 3,4 miljarder EUR, vilket motsvarar en försäljningsminskning på i runda slängar 50 procent om man jämför med de fyra föregående kvartalen.

Nästa kandidat tar sikte på säsongsinfluensa

För att fortsätta bygga på framgångssagan kommer det alltså behövas nya läkemedel som kan ta över facklan från BNT162b2 – och BioNTech har flera intressanta projekt och samarbeten att lyfta fram. Inte minst gäller det läkemedelskandidaten BNT161 som är det projekt, utöver BNT162b2, som kommit längst i utvecklingen. BNT161 är också ett vaccin baserat på mRNA-tekniken, men mot säsongsinfluensa. Även här har BioNTech ett samarbete med Pfizer och tillsammans genomför man nu en fas III-studie där kandidaten jämförs med redan godkända influensavaccin.

Flera mRNA-baserade projekt inom onkologi

Men det är inte bara inom virusinfektioner som bolaget verkar. Med hjälp av mRNA-tekniken har en serie läkemedelskandidater inom olika cancerindikationer tagits fram. Just nu pågår flera kliniska studier, varav fem befinner sig i fas II.

Med BNT111 samarbetar BioNTech med amerikanska Regeneron för att få fram en behandling av långt framskriden melanom. I den pågående fas II-studien utvärderas BNT111 i kombination med antikroppsbehandlingen Libtayo (cemiplimab), en PD-1-hämmare som utvecklats av Regeneron i samarbete med franska Sanofi.

I mars meddelade Regeneron och BioNTech att man fördjupar sitt samarbete till att även innefatta läkemedelskandidaten BNT116, och att man ämnar testa kandidatens effekt tillsammans med Libtayo vid behandling av framskriden icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Ytterligare en kandidat som befinner sig i långt framskriden klinisk fas är BNT122. Kandidaten verkar patientspecifikt, och konceptet går ut på att koda den efter varje patients tumör för att på så sätt starta ett så potent immunsvar som möjligt. Kandidaten utvecklas i samarbete med amerikanska Genentech och genomgår just nu i en fas II-studie. Där utvärderas den i kombination med Merck´s blockbuster Keytruda (pembrolizumab), som likt Libtayo verkar hämmande på PD-1-proteinet.

BioNTech utvecklar antikroppar i samarbete med Genmab

BioNTechs portfölj sträcker sig dock även bortom mRNA-behandlingar. 2015 startades ett samarbete med danska Genmab om utveckling av bispecifika antikroppsbehandlingar, d.v.s. behandlingar som riktar sig mot två olika målproteiner samtidigt. I det längst gångna projektet utvecklas BNT311/GEN 1046 för behandling av olika solida tumörer såsom icke-småcellig lungcancer.

Aktien stabiliserat sig efter korrektion

Med en portfölj med 23 hittills tillkännagivna läkemedelskandidater i olika utvecklingsstadier ser BioNTech ut att vara väl rustade för att bygga vidare på framgången med det storsäljande covid 19-vaccinet. Det bådar också gott för framtiden att man har starka partners i och en välfylld kassa, som vid utgången av det andra kvartalet 2022 låg på drygt 9 miljarder EUR. Genomslagsbolaget från 2020 har därmed sannolikt mer att ge framöver.

Under året har BioNTechs aktie haft en relativt jämn sidledes utveckling. En stark kontrast till 2021 då den handlades upp mer än 400 procent för att sedan korrigera kraftigt från toppnivåerna. Aktien handlas i skrivande stund på cirka 130 USD, vilket motsvarar ett börsvärde på totalt cirka 32 miljarder USD.

För att läsa mer om BioNTech kan du klicka här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev