Home Nyheter Cereno Scientific presenterar lovande CS585-data

Cereno Scientific presenterar lovande CS585-data

Cereno data presentation

Cereno Scientific presenterar lovande CS585-data

11 maj, 2022

Cereno Scientifics poster för den prekliniska läkemedelskandidaten CS585 har accepterats för en muntlig presentation vid European Hematology Association 2022 Hybrid Congress. På konferensen kommer Cereno att presentera data avseende den nyligen nominerade prekliniska kandidaten CS585 och dess förmåga att förebygga trombos utan att öka risken för blödning, något som idag utgör ett utbrett medicinskt behov.

Trombos orsakas av skador på blodkärlets vägg; skadan leder till en kedjereaktion där koagulatoriska faktorer aggregeras för att förhindra en blödning. Hos individer med risk för ocklusiv trombosbildning, kan denna reaktion kapa blodtillförseln till hjärtat (hjärtinfarkt) eller till hjärnan (stroke).

Patienter som befinner sig i riskzonen för blodproppar behandlas med “blodförtunnande”, t.ex. läkemedel som Warfarin, Heparin eller NOACs. Dessa läkemedel kan dock leda till kraftiga blödningar, vilket i sig är potentiellt livshotande. På grund av dess bieffekter ges blodförtunnande ofta i doser som i realiteten är för låga för att vara effektiva, om de ens ges över huvud taget. Detta innebär att det finns ett omättat medicinskt behov som skulle kunna tillgodoses av ett läkemedel som ger en tillfredsställande antitrombotisk effekt, men inte ökar blödningsrisken.

Cereno Scientific bygger stark CVD-pipeline

Göteborgsbaserade Cereno Scientific utvecklar läkemedel med målet att erbjuda bättre och säkrare behandlingar för patienter med hjärt-kärlsjukdom (CVD). Bolaget arbetar med nya tillvägagångssätt som syftar till att bekämpa manifestationer av CVD i allmänhet. Huvudkandidaten CS1 baseras till exempel på epigenetisk modulering – en metod som reglerar uttrycket av vissa gener utan en faktisk förändring av det genetiska materialet.

Mot bakgrund av CS1:s tryckreducerande, antiinflammatoriska, antifibrotiska och antitrombotiska egenskaper är kandidaten under utveckling för behandling av den sällsynta CVD-sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Läs mer om Cerenos behandlingskoncept här, och om CS1 här.

Parallellt med att CS1 genomgår en klinisk fas II-studie inom PAH har bolaget nyligen nominerat två nya prekliniska kandidater, med avsikten att ta dem hela vägen till klinisk utveckling: CS585 och CS014. Läs mer.

Liksom CS1 är CS014 en HDAC-hämmare (histondeacetylas) med epigenetiska moduleringsegenskaper. CS585 är en stabil, selektiv och potent IP-receptoragonist (prostacyklin) som tagits fram med hjälp av det prekliniska Prostacyclin Analog (PCA) -programmet. Detta program stöds av omfattande studier av ett antal potentiella kandidater baserade på småmolekylanaloger av den endogena metaboliten 12-HETrE. Denna metabolit har visat sig hämma trombos genom prostacyklinreceptorn och har därmed potential att förbättra mekanismer som är relevanta för utvalda CVDs.

Lovande CS585 prekliniska data ska presenteras vid EHA i juni

I veckan meddelade Cereno att ett abstrakt rörande CS585 har accepterats för en muntlig presentation av den vetenskapliga programkommittén vid European Hematology Association (EHA) 2022 Hybrid Congress. Titeln på abstraktet är “CS585 is a first-in-class compound targeting the IP receptor for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding”. Presentationen anses vara en prestigefylld möjlighet inom det vetenskapliga samfundet eftersom endast ett fåtal abstracts handplockas av en expertkommitté inom området.

Konferensen kommer att äga rum i Wien i Österrike den 9–12 juni, och presentationen kommer att ges av Dr Michael Holinstat, som för närvarande leder Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan. Dr Holinstat är även ansvarig för translationell forskning på Cereno.

Även om man fortfarande befinner sig i tidig utvecklingsfas tycks de data som presenteras på kongressen indikera att CS585 kan förhindra koagulering utan att öka risken för blödning i prekliniska modeller. Trombos är en viktig mekanism för komplikationer inom ett brett spektrum av CVDer, så om dessa resultat kan replikeras i människa skulle de utgöra ett signifikant genombrott i behandlingen av många CVDer där blodproppsbildning (trombos) uppstår.

Cerenos vd Sten R. Sörensen gav nyligen en nöjd kommentar i ett pressmeddelande:

»Det är väldigt spännande att vi för första gången har kunnat visa att vår läkemedelskandidat CS585, en ny prostacyklin receptor agonist med fördelaktiga egenskaper som stabilitet, potens och selektivitet, har kunnat hämma blodplättsaktivering och trombosformation utan en ökad risk för blödning i prekliniska studier. Dessa resultat är betydande eftersom det finns ett stort behov av nya läkemedel som kan förebygga tromboser utan ökad blödningsrisk då dagens antitrombotiska läkemedel innebär en ökad risk för blödning hos patienter. «

Nyckeln till långsiktig framgång

Enligt Cereno beräknas den globala marknaden för antitrombotiska läkemedel växa med i genomsnitt 7,5 procent årligen, vilket innebär att marknaden kan nå ett värde om 43,4 miljarder USD år 2025. Bolaget har därmed möjligheter att adressera en omfattande marknadspotential om deras kandidater passerar målsnöret.

Sammantaget speglar CS585-presentationen den senaste tidens kontinuerliga framstegen i Cerenos prekliniska program, vars ambition är att att ta de båda kandidaterna till klinisk fas I senast 2023. Dessutom indikerar det att Cereno skalat upp sitt engagemang inom det medicinska samfundet, vilket är en nyckelfaktor för långsiktig framgång.          

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev