Home Nyheter Database lock i RhoVacs fas IIb-studie

Database lock i RhoVacs fas IIb-studie

RhoVac uppnår database lock

Database lock i RhoVacs fas IIb-studie

11 maj, 2022

Det börjar dra ihop sig för RhoVac som kommer allt närmre resultatavläsning i fas IIb-studien BRaVac med läkemedelskandidaten Onilcamotide. Bolaget uppnådde nyligen databasstängning i studien, vilket innebär att det nu är dags att analysera insamlad data. De primära resultaten från studien väntas bli offentliga senast i början av juni.

Lundabaserade RhoVac har utvecklat läkemedelskandidaten Onilcamotide som syftar till att förhindra metastasering av prostatacancer. Kandidaten verkar genom att rikta in sig på ett protein kallat RhoC, som överuttrycks i dottertumörbildande cancerceller, vilket ger dem möjlighet att sprida sig vidare. Tanken bakom kandidaten är att angripa cancern när den är som svagast, efter att primärtumören har avlägsnats och innan dottertumörer har bildats. Läs mer om behandlingskonceptet här.

Siktar på bekräftelse av tidigare effektresultat

Fas IIb-studien BRaVac genomförs på ett 30-tal kliniker i Europa och USA där man rekryterat drygt 180 prostatacancerpatienter som avlägsnat prostata kirurgiskt och där man sett tecken i form av stigande PSA på att cancern är på väg tillbaka. I studien jämförs Onilcamotide med placebo och förhoppningen är att man ska se tydliga tecken på effekt hos patienterna.

Vissa tecken på effekt har man redan fått sedan tidigare, bland annat från den treårsuppföljning som genomfördes under hösten 2021. Där såg man att ingen av de patienter som följts upp fått några metastaser. Ingen av dem hade heller behövt genomgå någon ytterligare behandling och man såg inte heller någon väsentlig utveckling av PSA.

Fas IIb-resultat precis runt hörnet

I BRaVac är förhoppningen som sagt att man ska få ytterligare bevis på att man är på rätt spår med Onilcamotide. Bolaget meddelade nyligen att man nått så långt i studien att data samlats in och att man därmed genomför en så kallad databasstängning. Det innebär de facto att nästa steg är att analysera de data man fått in, för att kunna presentera de primära resultaten senast i början på juni.

Fullständiga resultat från studien kommer enligt bolaget sedan att finnas tillgängliga någon gång framåt sommaren. RhoVac har redan genomfört preliminära säkerhetsgranskningar och konstaterar att man inte kunnat identifiera några oväntade biverkningar i studien.

I en kommentar till nyheten skriver RhoVacs vd Anders Månsson:

»BRaVac startade i slutet av 2019 och mycket av studien har genomförts under pandemiska förhållanden, vilka har krävt stora ansträngningar att övervinna. Vi är glada att kunna konstatera att vi har övervunnit alla hinder och att våra preliminära patientsäkerhetsgranskningar har också varit positiva, och nu, efter databasstängningen, väntar vi med spänning och förväntan på vad de primära resultaten kommer visa när det gäller effekt.«

Förmodad värdestegring vid positiva resultat

Skulle resultaten från BRaVac visa sig vara bra kan man förmoda att RhoVacs aktieägare kommer att bli belönade. BioStock tog nyligen en närmre titt på själva investeringscaset i ljuset av den position bolaget befinner sig i, se här.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev